Een bestuursjaar bij Asset | Accounting & Finance – Stijn van de Laar, Chairman

Omdat ik als student graag iets meer wilde doen dan studeren, uitgaan en sporten ben ik bij Asset | Accounting & Finance begonnen. Ik ben begonnen bij een informele commissie, namelijk Faces Online, om bekend te worden met de vereniging. In het tweede semester ging ik er een formele commissie, de Finance Expedition, bij doen omdat ik het leuk vond om binnen deze vereniging bezig te zijn. Toen ik na dat jaar werd gebeld met de vraag of ik in het bestuur wilde was de keus dan ook snel gemaakt. Na het behalen van mijn bachelor kon ik beginnen.

De overdrachtsperiode is een leuke en vooral leerzame periode. Je komt in een nieuwe setting terecht, wat natuurlijk even wennen is. Ik werd door mijn voorganger Krijn al vroeg betrokken in alle zaken en meegenomen naar alle meetings. Aangezien je de fijne kneepjes van het vak zal moeten leren is het belangrijk dat je veel vragen stelt. Juist door het stellen van vragen kom je erachter waarom bepaalde beslissingen worden genomen of hoe je een probleem op de juiste manier kan aanpakken. Verder schrijf je met je bestuur in de zomer het beleid voor het aankomende jaar. Tijdens de Algemene Leden Vergadering wordt dat beleid beoordeeld, maar het is ook een test voor jezelf. Als voorzitter moet je het beleid presenteren en dus voorbereid zijn op kritische vragen die gesteld kunnen worden.

“Persoonlijke ontwikkeling binnen het bestuur is erg belangrijk en als voorzitter kan je hier een grote rol in vervullen.”

Op maandag leid ik de bestuursvergadering van A&F, hierin bespreken we wat er in de afgelopen week is gebeurd en wat de plannen zijn voor de komende week. Dit zal een van de weinige momenten zijn waar je echt met zijn zessen zit om zaken te bespreken. Omdat er in de bestuursvergadering veel verschillende onderwerpen besproken zullen worden is overzicht houden van belang. Als voorzitter moet je dus op de hoogte zijn van de ontwikkelingen op de gebieden van je medebestuursleden en zaken aangaande de vereniging. Daarnaast is persoonlijke ontwikkeling binnen het bestuur erg belangrijk en kan je als voorzitter hier een grote rol in vervullen. Zo houdt je gedurende het jaar persoonlijke gesprekken met je bestuursleden om te zien hoe iedereen zich ontwikkelt. Het is dan ook mooi om te zien hoe deze ontwikkeling zich uit in het samenwerken met elkaar.

Binnen de vereniging zijn de leden vrijwel altijd de belangrijkste stakeholders. Als voorzitter heb je ook elke dag te maken met je leden die op de kamers komen. Daarom vind ik het belangrijk om met hen een praatje te maken en om te horen hoe het met ze gaat. Dit draagt bij aan een relaxte en informele sfeer binnen de vereniging, wat belangrijk is naast het harde werken. Bovendien ben je zo ook op de hoogte van wat er binnen de vereniging leeft.

Het sociale aspect van je bestuursjaar is ook zeker een plus. Je leert in een heel korte tijd veel nieuwe mensen kennen en je agenda zal snel vol staan met activiteiten, ook in de avond. Je krijgt een heel netwerk van mensen van de vereniging en diverse besturen, maar hebt natuurlijk ook je eigen vriendenkring en familie om bij te houden. Ook dit is een leerproces, want je kan niet alles even goed bijhouden, maar met een goede planning houd je genoeg tijd over voor jezelf en ik probeer daarbij ook nog zoveel mogelijk te sporten.

“Door deze stap te maken heb ik veel kunnen leren en mij op verschillende vlakken kunnen ontwikkelen.”

Tot slot zijn er veel externe partijen waar A&F als vereniging mee te maken heeft. De belangrijkste is Asset en haar zes andere departementen. Als voorzitter van A&F neem je plaats in het Algemeen Bestuur van Asset. Dit is een apart bestuur, maar wel ‘bottom-up’ opgebouwd. Dat wil zeggen dat de departementen het beleid bepalen en dit door Asset wordt gecoördineerd. Het is mijn taak als voorzitter om in de gaten te houden dat dit gewaarborgd wordt, ook vertegenwoordig ik de mening van A&F tijdens de wekelijkse algemeen bestuursvergadering op dinsdagochtend. Verder heeft elke voorzitter in het Algemeen Bestuur van Asset een portfolio. Gezien mijn affiniteit met de financiële sector heb ik het Finance portfolio op me genomen en ben ik dus de Penningmeester. Dit betekent dat ik verantwoordelijk ben voor de boekhouding en financiële zaken aangaande Asset. Tevens leid ik de Treasurers Meeting binnen Asset. In deze vergadering sluiten alle penningmeesters van de Asset departementen aan en worden de financiële zaken binnen Asset besproken.

Ook zal je geregeld aan tafel zitten met mensen die hoge functies bekleden binnen de departementen Accountancy en Finance van Tilburg University. Verder zal je A&F vertegenwoordigen in de Financiële Associatie Nederland (FAN). Dit is een samenwerkingsverband tussen de vijf grootste financiële studieverenigingen in Nederland. In die vergaderingen sluiten de vier voorzitters van de andere verenigingen aan om problemen te bespreken of informatie en/of advies uit te wisselen.

Als voorzitter ben je het gezicht van de vereniging en moet je stevig in je schoenen staan. In het begin kwam er veel op me af en was deze functie uit mijn comfort zone. Echter, juist door deze stap te maken heb ik veel kunnen leren en mij op verschillende vlakken kunnen ontwikkelen. Zo ben ik kritischer geworden, ook op mezelf, ben niet bang om veel te vragen en heb een beter beeld van wat ik met mijn studie en daarna wil. Een bestuursjaar is meer dan alleen een toevoeging op je cv.

Mocht je na dit artikel meer willen weten over mijn bestuursjaar, kom dan langs op kamer E1.07 en stel je vragen tijdens een kopje koffie!

reacties