Interview met Peter Hofman – Financieel Directeur bij Peijnenburg B.V.

For the English version, click here

In dit interview is Peter Hofman, Financieel Directeur bij Peijnenburg B.V., aan het woord. Hij vertelt onder andere over zijn loopbaan, de werkcultuur binnen Peijnenburg en hij geeft tips aan studenten.

Kunt u iets over uw achtergrond vertellen?

Ik heb bedrijfseconomie gestudeerd, eerst op de HEAO en daarna aan de Universiteit van Tilburg. Vervolgens ben ik de arbeidsmarkt ingestroomd. Mijn carrière begon bij Philips, waar ik een Consumer & Marketing Intelligence-functie vervulde. Hoewel dit geen bedrijfseconomische functie was, vond ik het werk erg interessant, omdat dit mijn beeld van een bedrijf in al zijn facetten heeft verbreed. Ik denk dat een verbreding van je kennis buiten je afstudeergebied, zeker in het begin van je carrière, zeer waardevol kan zijn. Na Philips heb ik als controller bij DHL en later bij de Bel Group gewerkt. Ik heb dus pas in een latere fase van mijn carrière gekozen voor een functie waar ik ook voor primair voor gestudeerd had. Vier jaar geleden ben ik als business controller bij Peijnenburg begonnen. Ook toen heb ik weer een stap in de breedte gedaan, omdat binnen deze functie ook plant controlling onder mijn verantwoordelijkheden viel, wat ik nog niet op mijn CV had staan. Twee jaar geleden ben ik gevraagd als financieel directeur in het Management Team van Peijnenburg, wat ik nu nog steeds met veel plezier doe.

Kunt u kort iets over Peijnenburg in het algemeen en de werkcultuur binnen Peijnenburg vertellen?

Peijnenburg is een familiebedrijf van meer dan 100 jaar oud en barst dus van de historie. Peijnenburg maakt inmiddels deel uit van Lotus Bakeries, wat een beursnotering heeft. Van oorsprong is Peijnenburg dus een familiebedrijf en dat is ook nog steeds te merken in onze cultuur. We krijgen de tijd en ruimte om te ondernemen, maar wel met het oog op een lange termijn. Natuurlijk wordt hier hard gewerkt met het oog op resultaat, maar de langetermijnvisie ligt daar altijd aan ten grondslag.

Hoe ziet uw werkweek er doorgaans uit?

In 1 woord: divers. Ik ben eindverantwoordelijk voor de financiën, waar mijn dagelijkse activiteiten vooral zijn gericht op controlling. We hebben de week ingedeeld rondom standaard rapportages zodat we de verkoop- en operatie-afdelingen op wekelijkse basis zo goed mogelijk kunnen ondersteunen. Dit doen we ook voor onze bakkerijen. Dit geeft ons als management een goed beeld van de laatste stand van onze resultaten, maar nog belangrijker is dat de cijfers snel vergeleken kunnen worden met de doelstellingen die we hebben. Daardoor kan er, indien nodig, direct actie ondernomen worden op basis van de cijfers. Mijn week bestaat verder uit deelname aan managementteam discussies, en het monitoren en bijdragen aan voortgang van diverse projecten en business cases. Deze laatste werkzaamheden hebben dus voornamelijk te maken met de toekomst, ofwel waar gaan we op korte en lange termijn naar toe, voor zowel de resultaten als de totale business.

“Het gaat uiteindelijk om de relevantie van financiële informatie voor een bedrijf, zodat er actie op de cijfers wordt ondernomen.”

Wat is de langetermijnvisie van Peijnenburg?

Lotus Bakeries zet zwaar in op innovatie en expansie wereldwijd. Zo focussen wij ons binnen Nederland ook op het uitbreiden van onze marktpositie. We zorgen voor categoriegroei door aan de ene kant optimale kwaliteitsbeleving van onze producten te leveren, en aan de andere kant door innovaties door te voeren. Als Peijnenburg kunnen we ook profiteren van de innovatie van het hoofdkantoor. Daarnaast worden er door het hoofdkantoor overnames gedaan waar wij uiteindelijk een business voor uitrollen in Nederland. Een voorbeeld hiervan zijn onze natuurlijke proposities Nakd en TREK, dit zijn gezonde tussendoortjes. Tot slot is het belangrijk om altijd relevant te blijven voor de consument. Voedingspatronen en gebruiksmomenten veranderen en daar zullen wij op in moeten spelen. Onze zero-, glutenvrije- en volkoren ontbijtkoek zijn daar voorbeelden van. Vooral de zero-ontbijtkoek is een groot succes en vormt al een groot deel van onze portfolio.

Wat is het belangrijkste dat u heeft geleerd tijdens uw carrière?

Ik bekeek het finance vak vroeger vaak te nauw, waar ik het nu veel breder zie. Vooral relevantie voor de business vind ik een belangrijke factor hierin. Er zijn zoveel cijfers, maar hoe rapporteer je de cijfers die relevant zijn voor het bedrijf? Daar moet je een aantal stappen in zetten: je moet het gesprek aangaan met alle stakeholders binnen het bedrijf. Je moet je kunnen inleven in anderen, waardoor je begrijpt hoe processen exact lopen, en waarom ze zo lopen. Op basis daarvan kun je dan verbetertrajecten voorstellen. Dus het voornaamste dat ik heb geleerd is niet alleen de resultaten correct en tijdig kunnen opleveren, maar ook op basis van die cijfers goed kunnen schakelen met andere onderdelen van het bedrijf. Met als doel dat daar acties op ondernomen kunnen worden die bijdragen tot het verbeteren van het bedrijfsresultaat. Ik denk dat ik daar nog iedere dag in groei en dat wil ik ook graag blijven doen.

Wat vond u van de overgang van studeren naar werken? En in hoeverre kon u de kennis opgedaan tijdens de studie in praktijk brengen?

Om eerlijk te zijn vond ik de eerste periode van werken behoorlijk heftig omdat ik de directe aansluiting met mijn studie miste, maar dat lag natuurlijk ook aan de baan die ik had gekozen. Daardoor kon ik de vakinhoudelijke kennis die ik had opgedaan tijdens mijn studie vrij beperkt toepassen tijdens mijn eerste baan. Toch heb ik veel gehad aan het conceptuele denken wat je leert aan de universiteit. Daardoor wist ik goed hoe ik vraagstukken moest aanpakken, ook al ging dit vakinhoudelijk over iets anders.

Heeft u nog tips voor huidige Accountancy en Finance studenten?

Mijn advies is: oriënteer je breed. Ik denk dat de rol van finance in de toekomst nog veel breder zal worden dan dat deze nu is. Het gaat uiteindelijk om de relevantie van financiële informatie voor een bedrijf, zodat er actie op de cijfers wordt ondernomen. En dat kun je pas goed beoordelen als je veel meer facetten van een bedrijf begrijpt dan alleen de financiële tak. Natuurlijk, zorg dat je financiële kennis op orde is, maar probeer je breed te oriënteren zodat je weet hoe je met financiële informatie doelgericht het bedrijfsresultaat kunt verbeteren.

reacties