Investment Night – Venture Capital

For the English version, click here.

Begin september startten de voorbereidingen voor de elfde editie van Investment Night. Toen wij als commissie zijnde elkaar voor het eerst ontmoetten aan het begin van het collegejaar en op zoek moesten naar een onderwerp kwamen gelijk allerlei ideeën naar boven met betrekking tot ESG. Echter vonden wij dat er in deze tijd zo veel over dit onderwerp werd gesproken dat de angst bestond dat dit het zoveelste verhaal in de rij zou worden. Toen gingen wij ons meer focussen op andere onderwerpen waar wij als aanstormende finance professionals nog weinig tot geen informatie over hebben opgedaan in onze opleiding. Hierbij kwamen wij eigenlijk direct uit bij Venture Capital! Een zeer dynamieken wereld die nauwelijks wordt belicht in onze opleiding en de nieuwsinstituten. Daarom was dit symposium de ideale avond om de wereld van Venture Capital beter te leren kennen.

In het kort is Venture Capital een vorm van financiering waarbij investeerders geld steken in startende of groeiende bedrijven met een hoog groeipotentieel. Deze investeerders, ook wel durfkapitalisten genoemd, verstrekken kapitaal in ruil voor een aandeel in het bedrijf. Het doel is om het bedrijf te helpen groeien, zodat de waarde van de aandelen toeneemt en de investeerders op termijn hun investering met winst kunnen verkopen. Venture Capital wordt vaak gebruikt door bedrijven in innovatieve sectoren zoals technologie.

Echter valt of staat een evenement als dit natuurlijk met de sprekers. Onze intentie was om de wereld van Venture Capital vanuit 3 kanten te belichten. Natuurlijk vanuit experts die zelf Venture Capitalist zijn maar ook de kant van een bedrijf dat een kapitaalinjectie krijgt vanuit de Venture Capital wereld. Als laatste zochten we naar een expert die boven deze beiden partijen staat vanuit een groter instituut of de partij die kapitaal verstrek aan de Venture Capitalist.
Via ons netwerk kwamen we al snel uit bij ECFG, een Venture Capital bedrijf uit Eindhoven. De investment director Leo van Schijndel wilde graag zijn expertise graag delen en vertellen van zijn jaren ervaring in het vak. ECFG zit midden in de brainportregio waardoor het veel investeert in kansrijke business-to-business sectoren zoals de (high-tech) maakindustrie, agrotech en ICT.
De tweede Venture Capitalist was Erwin Saasen die sprak vanuit zijn ervaring bij ABN-AMRO ventures. Hij is nu zelf werkzaam voor een bedrijf dat een injectie heeft gehad vanuit Venture Capital dus kon vanuit beide niveaus een frisse en heldere blik werpen over het onderwerp.
Vanuit het perspectief van een bedrijf dat een injectie kreeg van Venture Capital kwam Qurein Biewenga spreken over zijn ervaring bij Lightyear, de zonneauto fabrikant. Ook hij kon spreken vanuit twee perspectieven omdat hij de omgekeerde weg heeft bewandeld en nu fund manager is bij PhotonDelta waar hij investeert in bedrijven die zich bezighouden met innovatie in de halfgeleiderindustrie.
De laatste spreker was al een bekende van dit evenement: Hans Grönloh. Hij is partner bij KPMG en kwam spreken vanuit een meer controlerende rol. Met een rijke ervaring kon hij meer duiding geven in hoe te kijken naar de wereld van Venture Capital.
De avond zelf werd geleid door onze dagvoorzitter Johan Doesburg die met humor en kwinkslagen de avond leidde en het vuur aan de schenen van onze sprekers legde. Hij zorgde ervoor dat het gesprek geen moment stilviel en alle facetten belicht werden.

Het evenement begon met een korte introductie van wat Venture Capital nou eigenlijk precies in hield en hoe het proces van begin tot eind in zijn werk gaat. Vervolgens werd de avond vormgegeven aan de hand van verschillende stellingen en vragen vanuit het publiek. Eén van deze vragen was of de mensen binnen de Venture Capital wereld moeten worden gezien als “sharks” oftewel als mensen die alleen zijn geïnteresseerd in geld en het weinig kan schelen of een bedrijf er werkelijk beter van wordt. Dit werd stellig ontkend door onze experts die beweerden dat zij altijd het beste voor hebben met de bedrijven en ook alleen maar investeren als ze daadwerkelijk geloven in het product. Dit laatste stuk kwam de hele avond ook terug in de discussie en kon je wel zien als de lijfspreuk van de experts: investeer alleen in iets waar je in gelooft!

Graag wil ik als voorzitter zijnde de bovengenoemde experts en dagvoorzitter nogmaals hartelijk bedanken voor hun deelname. Ook wil ik graag mijn mede commissieleden Bart Schellekens, Bas Verhagen, Emanuel Willemsen, Martijn Mols, Vincent Metz, Rogier Muller en Isa Brangers bedanken voor hun onvoorwaardelijke inzet om dit geweldige evenement tot stand te brengen.

reacties