De datarevolutie in Venture Capital

For the English version, click here.

Van oudsher is Venture Capital  vooral een mensenzaak; het draait uiteindelijk allemaal om mensenkennis en je netwerk. Als Venture Capital fonds moet je de beste oprichters vinden en hen ervan kunnen overtuigen dat jij de juiste investeerder voor hen bent, maar je moet ook je eigen investeerders tevreden kunnen houden. Als je een oprichter bent, moet je investeerders bereiken en overtuigen om in je startup te investeren. Bovendien gebeuren veel, zo niet alle deals achter gesloten deuren. Zoals je je kunt voorstellen, wordt de Venture Capital sector geplaagd door informatieasymmetrie. De industrie wordt nu echter opnieuw gevormd door data.

Een van de grootste trends in de sector is het samenvoegen van gegevens door databaseproviders. Enkele van de grootste databaseproviders voor VC zijn Pitchbook en Crunchbase. In deze databases kan men alles vinden van de contactgegevens van oprichters van startups tot de investeringsstrategieën en specifieke deals van VC-fondsen. Deze databases stellen oprichters in staat om investeerders te vinden en vice versa, maar geven ook inzicht in de huidige dynamiek van de industrie. Bovendien, terwijl de beurs een gemakkelijke prijsvergelijking van vergelijkbare bedrijven mogelijk maakt, was het voor de komst van deze databases bijna onmogelijk om deals te vergelijken. Met deze databases kunnen zowel oprichters van startups als VC-fondsen beter inschatten of ze een goede deal hebben gesloten of niet.

Hoewel Pitchbook en Crunchbase al een tijdje bestaan, duiken er nieuwe aanbieders op om VC-fondsen een extra voorsprong te geven, zoals Harmonic.ai. Deze bieden extra informatie door het web te schrapen, zoals toename in webverkeer, groei in werknemers op LinkedIn of oprichtingsdossiers. De informatie was altijd al openbaar beschikbaar, maar het gebruiksgemak geeft VC-fondsen duidelijk de mogelijkheid om meer startups te bereiken.

“Met deze databases kunnen zowel oprichters van startups als VC-fondsen beter inschatten of ze een goede deal hebben gesloten of niet.”

Problemen in de industrie

Het echte potentieel van gegevens binnen de VC-industrie blijft echter nog onaangeroerd. De databases van Pitchbook en Crunchbase bieden alleen informatie op hoog niveau met een gebrek aan detail als het gaat om dealvoorwaarden, prestaties van fondsen/investeringen of financiële gegevens van startups. Dit is natuurlijk niet onverwacht aangezien er een voordeel is van de informatieasymmetrie voor de VC-fondsen, en dit wordt niet geholpen door het feit dat de informatie in de databases vaak zelf wordt gerapporteerd.
Een ander probleem met de gegevens is een gebrek aan normalisering in de dataformaten en metriek binnen de sector. Dit kan te maken hebben met de terminologie, waarbij kost per acquisitie kan verwijzen naar de totale kosten die gemaakt worden om een nieuwe klant te werven, maar ook kan verwijzen naar de advertentie-uitgaven per klik in digitale marketing. Bovendien is er geen consistent gebruik van metriek bij VC-fondsen, waarbij sommigen kijken naar jaarlijks terugkerende inkomsten, anderen naar maandelijks terugkerende inkomsten en weer anderen kijken naar geen van beide en bekommeren zich allen om de geldverbruik. Als gevolg hiervan zou het combineren van de gegevens van verschillende VC-firma’s op een hoger detail niveau leiden tot veel ontbrekende en onjuiste datapunten.
Het zal echter niet gemakkelijk zijn om deze uitdagingen te overwinnen, omdat Venture Capital fondsen open moeten zijn over hun investeringen en met elkaar moeten samenwerken. Bovendien moeten de gegevens worden samengevoegd op een manier die de dataprivacy respecteert als het gaat om bedrijfsspecifieke gegevens, want geen enkele startup wil dat zijn privégegevens openbaar worden gemaakt.

Mogelijkheden

De grootste kans voor gegevens binnen de VC-industrie is het creëren van voorspellende analysemodellen voor de evaluatie van startups in een vroeg stadium. Met deze modellen kan een beter inzicht worden verkregen in de factoren die het succes van startups bepalen. Dit zou VC-fondsen kunnen helpen om de beste startups te selecteren om in te investeren en om betere begeleiding te bieden om startups succesvol te maken. De toepassing van deze voorspellende modellen zou een betere risicobeperking mogelijk maken in deze zeer risicovolle activaklasse, waardoor VC-fondsen een aantrekkelijkere investeringsmogelijkheid zouden worden. Uiteindelijk houdt de integratie van dat gestuurde benaderingen in Venture Capital niet alleen beloften in voor investeerders, maar ook voor ondernemers en het bredere innovatie-ecosysteem, waardoor er meer kansen ontstaan voor duurzame groei en waarde creatie.

Conclusie

Al met al ondergaat de Venture Capital sector een transformatie die wordt aangedreven door de toegenomen beschikbaarheid en het gebruik van data. Terwijl traditionele netwerken en relaties de sector lang hebben gedomineerd, bieden de komst van databases zoals Pitchbook, Crunchbase en opkomende aanbieders zoals Harmonic.ai toegang tot cruciale informatie, waardoor de manier waarop deals worden gevonden, geëvalueerd en uitgevoerd een nieuwe vorm krijgt. Er blijven echter uitdagingen bestaan, van informatieasymmetrie en gebrek aan standaardisatie tot zorgen over privacy en de behoefte aan meer samenwerking tussen Venture Capital ondernemingen. Terwijl sommigen volhouden dat iemands buikgevoel ongeëvenaard blijft. Maar wanneer de Venture Capital gemeenschap data gestuurde benaderingen omarmt, verbetert dit niet alleen haar eigen efficiëntie, maar creëert het ook een robuuster ecosysteem voor startups dat klaar is voor duurzame groei en waarde creatie in de komende jaren.

 

reacties