De professionals laten zien hoe het hoort

Door Ruben Knooren

Afgelopen maand heeft één van de partners van A&F Investments, IBS Capital Allies, een zeer interessant gastcollege verzorgd. Koen Ronda (Portfolio Manager) en Martijn Kleinbussink (Analyst) hebben namens dit succesvolle Asset Management bedrijf een uitgebreide presentatie gegeven aan de leden van A&F Investments. Volgens de beleggingsfilosofie van IBS focust het bedrijf zich op drie belangrijke fundamenten. Ten eerste is de essentie van ‘investment management’ niet het managen van rendementen, maar het managen van risico’s. Het beperken van grote verliezen zorgt op de lange termijn tot een goed rendement. Ten tweede is IBS ervan overtuigd dat het gebruik van waardebepalende modellen een stuk efficiënter is dan te focussen op menselijke beslissingen. Ten derde zijn zij als vermogensbeheerder een groot voorstander van duurzaam beleggen. Door het uitsluiten van niet-duurzame bedrijven, investeer je namelijk in een betere toekomst. Deze drie fundamenten zie je terug in de succelvolle strategie die IBS Capital Allies hanteert.

Naast een toelichting over het bedrijf hebben ze onze leden inzicht gegeven in de werkwijze van IBS Capital Allies. Het bedrijf hanteert een breed scala aan onderzoekstechnieken en methodes waarmee zij proberen om de juiste waarde van aandelen en andere financiële producten te bepalen. Mede door het gebruik van zowel kwalitatieve als kwantitatieve methodes komt men tot de conclusie of een bepaald financieel product de moeite waarde is om toe te voegen aan hun portfolio. Daarnaast kregen de aanwezigen te zien hoe je effectief kan screenen, welke ratio’s ze bij IBS Capital Allies belangrijk vinden en welke kwalitatieve factoren een rol spelen in de uiteindelijke beoordeling.

Na de toelichting over het bedrijf en de werkwijze die ze hanteren, hebben Koen Ronda en Martijn Kleinbussink bij de ‘business cases’ twee verschillende aandelen gepresenteerd waarbij ze vervolgens ook een advies hebben gegeven. Doordat ze bij deze cases stap-voor-stap hebben toegelicht hoe zij als analist en portfoliomanager een aandelenanalyse uitvoeren, was dit voor alle leden een zeer interessante en leerzame ervaring.

Tot slot hebben Koen en Martijn onze huidige portfolio onder de loep genomen. Ze hadden namelijk van te voren de moeite genomen om ons volledige portfolio te screenen waarbij ze ieder aandeel individueel beoordeeld hebben. We hebben vervolgens nog een aantal goede en bruikbare tips gekregen die door A&F Investments zeker zullen worden toegepast in de toekomst.

Namens het bestuur en A&F Investments willen wij Koen Ronda en Martijn Kleinbussink van IBS Capital Allies hartelijk bedanken voor hun inspirerende en interessante gastcollege.

Interesse in A&F Investments? Neem contact met ons op via info@asset-accountingfinance.nl 

reacties