Netspar track en direct een baan bij PGGM

Door Merle Willemsen

Al tijdens haar stage begon Merle Willemsen met haar baan bij PGGM, waarbij ze haar afstudeeronderzoek naar keuzevrijheid direct in praktijk mocht brengen. Nu volgt ze de PGGM traineeship.

Waar ging je afstudeeronderzoek over?
Keuzevrijheid is hip, daar wilde ik graag naar kijken. Je ziet steeds meer verschillen, tussen mensen en in behoeftes. In Nederland zijn er al beperkte keuzemogelijkheden, maar daar wordt nog niet veel gebruik van gemaakt. Dat vind ik interessant. Hoe kan dat? Waarom maken mensen daar geen gebruik van?

Mijn onderzoek ging daarover. Het was enerzijds een feitelijke benadering, een data-analyse. Wat kan er nu al, hoe wordt dat gebruikt, of niet? Daarna ben ik gaan kijken waarom mensen er geen gebruik van maken. Daarbij heb ik gekeken naar gedragspatronen. Ik heb vragenlijsten gemaakt en gekeken naar de verschillen per groep mensen. Bijvoorbeeld de verschillen in opleidingsniveau, inkomen, gezondheid of al dan niet gepensioneerd.

En, willen mensen keuzevrijheid?
Hoger opgeleiden maken meer gebruik van keuzevrijheid. Dat komt omdat ze meer weten van de mogelijkheden, maar ook omdat ze meer financiële ruimte hebben.

Lager opgeleiden willen ook meer keuzevrijheid, maar dat kan nog niet altijd. Je ziet dat lager opgeleiden bijvoorbeeld liever een eenmalige, grote uitkering aan het begin van hun pensioenperiode krijgen. Ook zieke mensen hebben deze behoefte, wat niet heel vreemd is.

En toen kreeg je naast je stage ook een baan aangeboden bij PGGM…
Ik mocht mijn onderzoek direct in de praktijk gaan brengen. Kijken wat we met dat onderzoek kunnen verbeteren, wat we met de resultaten kunnen doen. Dat zo’n bedrijf dan ook meteen iets relevants gaat doen met jouw onderzoek, dat geeft een enorme kick.

Vanuit mijn baan heb ik gekeken hoe we bijvoorbeeld de communicatie en het keuzeproces beter kunnen inrichten. Ook in productopties: waar ligt de behoefte van de consument en hoe kunnen we daarin verbeteren?

Hoe heb je de Netspar track ervaren?
Van tevoren had ik niet verwacht dat ik pensioenen zo leuk zou vinden. Mijn bachelor scriptie ging over gezondheidsstatus en investeringsprofielen. Ik heb gekeken naar de levensloop en levenscyclus, wat dat doet met je economische status. Pensioen raakt zo veel. Sociale factoren en economische factoren komen hier samen. De Netspar track laat die combinatie heel goed zien. Het bereidt je goed voor op de sector.

Over 5 jaar…
Binnen mijn traineeship heb ik nu al ervaring op gedaan in marketing intelligence en in public affairs. Mijn interesse ligt vooral in data-analyse, een wiskundige benadering, maar dan ook daarbij hoe je dat communiceert naar buiten toe. Hoe vertaal je die complexiteit naar de deelnemer? Daar hoop ik verder mee te gaan.

reacties