Terugkoop van eigen aandelen in 2021

For the English version, click here

De inkoop van eigen aandelen heeft in het begin van de Corona crisis op een lager pitje gestaan, maar nu de economie weer aantrekt en de tijd vordert, lijkt het erop dat de grote jongens weer doorgaan met waar ze gebleven waren: in grote getallen het terugkopen van hun eigen aandelen. 

Zo blijkt uit data van de S&P500 index dat er in het tweede kwartaal van 2021 voor 200 Miljard USD aan aandelen is teruggekocht. Volgens de laatste cijfers zetten we koers naar een recordhoogte aan inkoop aan het einde van 2021. [1]

Waarom kopen bedrijven aandelen terug?

Het inkopen van eigen aandelen door een beursgenoteerd bedrijf is een van de manieren waarop het bedrijf de winsten kan delen met haar aandeelhouders. Normaalgesproken wordt dit gedaan door middel van dividend, maar tegenwoordig wordt er vaak gekozen voor een andere route. 

In de eerste plaats zal een bedrijf natuurlijk de behaalde winsten gebruiken om te investeren, zodat er in de toekomst nog hogere winsten behaald kunnen worden. Ook kan ervoor gekozen worden om de eigen balans te versterken. In sommige gevallen worden er echter dusdanige hoge winsten behaald, dat er geen andere te verdedigen investeringsmogelijkheden zijn, waardoor het saldo op de bank terecht zou komen. Met de huidige rentestand brengt dit natuurlijk alleen maar kosten met zich mee. Er wordt in deze gevallen dan gekozen om de winsten te delen met de aandeelhouders. Dit kan gedaan worden door dividend uit te keren, of door aandelen terug te kopen. 

Vanuit het perspectief van de aandeelhouders zijn er twee hoofdredenen om de voorkeur te hebben voor inkoop tegenover dividend. Een van deze redenen is het feit dat aandeelhouders waarde hechten aan een stabiel dividend in de toekomst. Ze verkiezen een voorspelbare stroom dividend boven een eenmalige verhoging, die gevolgd wordt door een lager dividend een jaar later. De tweede reden betreft belastingen: over dividend moet in Nederland belasting betaald worden, maar over de winsten uit inkoop van aandelen niet. 

“Het moge duidelijk zijn dat bedrijven zowel in Nederland als in het buitenland actief bezig zijn met het verdelen van hun winsten onder aandeelhouders.”

Een gevolg van de inkoop van aandelen dat zowel voor de inkoper als de aandeelhouders gunstig uitvalt, is het feit dat de winsten per aandeel in de volgende periode stijgen. Doordat er minder aandelen in omloop zijn na de inkoop, worden de toekomstige winsten verdeeld over minder aandelen, wat de winst per aandeel laat stijgen. Dit is een belangrijke prestatie indicator voor zowel investeerders als managers van bedrijven. 

Shell

Op 2 december 2021 is Shell begonnen met de inkoop van aandelen ter waarde van 1.33 miljard Euro. Dit is het eerste deel van de winsten die Shell met haar aandeelhouders wil delen na de verkoop van een van haar bedrijfsunits in de Verenigde Staten. In totaal zal er voor ruim 6 Miljard Euro aan aandelen teruggekocht worden. De resterende plannen zullen bekend gemaakt worden in de loop van 2022. [2]

ASML

Het is geen geheim dat het al enkele jaren goed gaat met de chipreus uit Veldhoven. Ze zijn dan ook in 2006 al begonnen met programma’s voor het inkopen van hun eigen aandelen. Een van de meest recente terugkoop programma’s bestaat uit een plan om tussen 2021 en 2023 voor 9 Miljard Euro aan aandelen terug te kopen. Tot nu toe is er ruim 4 Miljard Euro ‘teruggegeven’ aan de aandeelhouders van ASML.

Een van de redenen waarom ASML aandelen terugkoopt, is omdat ze deze wil gebruiken voor de compensatie plannen voor haar werknemers. Zo stelt ASML dat 450.000 aandelen worden gebruikt in aandelenpakketten voor werknemers. Volgens de huidige koers bedraagt dit bijna 300 Miljoen Euro. [3]

Microsoft

De Tech gigant uit de VS is al geruime tijd bezig met het inkopen van haar eigen aandelen. Zo is het aantal aandelen in omloop al met 33% gedaald sinds de dotcom bubbel twee decennia geleden. Sinds de aanstelling van Microsofts nieuwe CEO in 2014, is het bedrag dat jaarlijks gemoeid is met de inkoop van aandelen verviervoudigd. [4]

ING

Ook onze eigen ING is begonnen met het actief inkopen van haar eigen aandelen. Zo is ING in oktober 2021 gestart met een terugkoop-programma, waarin het de bedoeling is om in totaal voor 1.7 Miljard Euro aan aandelen terug te kopen. Zo is er in de week van 13 tot en met 17 december voor ruim 210 Miljoen Euro aan aandelen teruggekocht. [5]

Het moge duidelijk zijn dat bedrijven zowel in Nederland als in het buitenland actief bezig zijn met het verdelen van hun winsten onder aandeelhouders. Het terugkopen van aandelen lijkt hierin een ideale manier om zowel de aandeelhouders te belonen voor hun loyaliteit, en om de prestatie indicatoren van het bedrijf een klein zetje in de rug te geven. Met name de winst per aandeel wordt positief beïnvloed door deze terugkoop programma’s. Een ander bijkomend effect is dat het terugkopen van aandelen een belangrijk signaal afgeeft naar de buitenwereld dat het betreffend bedrijf de markt positief inziet, en duidelijk laat merken dat het haar eigen aandelen een zeer verstandige investering vindt.

reacties