Minorkeuzes binnen de Bachelor Bedrijfseconomie

For the English version, click here

Tijdens de studie bedrijfseconomie maak je kennis met allerlei verschillende facetten van het bedrijfsleven. De studie richt zich met name op vier pijlers: accounting, finance, marketing en management. Dit brede scala aan onderwerpen kan echter ook resulteren in dat de student door de bomen het bos niet meer ziet, doordat hij/zij te veel vakken moet volgen die hem/haar eigenlijk niet te erg interesseren. Om dit tegen te gaan geeft de Universiteit van Tilburg studenten de kans om tijdens hun minor eigen vakken te laten kiezen, in een richting die de student het meest interesseert. In dit artikel worden de beweegredenen achter de keuze van studenten voor zowel de minor Accountancy als de minor Finance toegelicht.

Keuzemogelijkheden

In het eerste semester van jaar 3 krijgen de bedrijfseconomie en IBA studenten de kans om een minor naar keuze te volgen. Deze is op verschillende wijzen in te vullen: men kan op exchange gaan, stage gaan lopen of een minor volgen aan Tilburg Universiteit. Al deze opties hebben hun eigen toegevoegde waarde. Op exchange ontwikkel je een bepaalde zelfstandigheid en leer je je staande te houden in een onbekende, internationale omgeving. 

Indien je benieuwd bent naar het bedrijfsleven en hier al bijtijds je eerste ervaring op wil doen, kan juist een meewerkstage de uitgelezen mogelijkheid zijn. Mochten deze opties je niet aanspreken, is er de keuze om middels een minor aan de Universiteit van Tilburg je eigen vakken naar keuze te volgen. Voor zowel Accountancy als Finance heeft de universiteit een minor samengesteld die zich op een van deze onderwerpen focust. Mocht een student in meerdere onderwerpen geïnteresseerd zijn, hebben zij ook de keuze om deze minor zelf samen te stellen of twee minors te combineren.

Minor in Accountancy 

In de minor accountancy wordt de focus gelegd op de ‘taal van het bedrijfsleven’, namelijk de financiële audit en management Accounting. Tijdens deze minor volgt de student drie vakken, namelijk Auditing & Accounting Information Systems, Intermediate Financial Accounting, Intermediate Management Accounting.

Bo Janssen koos in haar derde jaar van Bedrijfseconomie voor deze minor: “Ik vond de accounting-gerelateerde vakken die in de bachelor gegeven werden altijd al wel interessant en was benieuwd of ik hier misschien later iets mee zou willen doen.” 

De vakken die hierbij kwamen kijken, maken volgens Bo het vakgebied Accountancy wel wat duidelijker: “De minor bestond uit drie vakken die elk een ander onderwerp binnen de Accountancy behandelen. Je krijgt, net wat gedetailleerder dan in de rest van de bachelor, een beeld van waar Accountancy daadwerkelijk over gaat.”

Echter waren er volgens Bo ook kanttekeningen aan deze minor: “Ik vond het wel lastig om alleen vanuit de theorie van de minor te oordelen of ik het beroep accountant ook echt leuk zou vinden. Ik denk daarom dat het goed is om ook te ontdekken hoe het vakgebied Accountancy er in de praktijk uitziet, zodat je ook echt ervaart waar je uiteindelijk terecht zou kunnen komen.” 

Naast de drie Accountancy vakken moeten er bij de minor wel de benodigde 30 studiepunten behaald worden, wat betekent dat er nog minstens twee vakken extra gekozen moeten worden. Bo deed dit met het oog op de toekomst: “Omdat ik er aan dacht om na mijn bachelor de master Accountancy te volgen, heb ik naast de verplichte minor vakken gekozen voor twee deficiëntievakken te kiezen. Deze deficiëntievakken moet je verplicht gehaald hebben voordat je begint aan de post-master. Zo had ik die in ieder geval alvast afgerond en hoefde ik hier later geen rekening meer mee te houden.”

Inmiddels is Bo begonnen met de master Accountancy: “Nu in aan mijn master Accountancy begonnen ben, merk ik dat ik wel een aantal dingen tegenkom die ik herken uit de Minor. Hoewel je de minorvakken zeker niet nodig hebt als basis voor de master, is het wel leuk om verschillende concepten uit de minor terug te zien komen en deze keer wat uitgebreider te behandelen.”

Minor in Finance

De minor Finance borduurt voort op de vakken Finance 1 en 2 binnen de bachelor IBA en bedrijfseconomie. Hierbij ligt de focus op zowel beleggen als het valueren en beoordelen van financiële keuzes. Anne Kemps en Sjors Seinen kozen beiden ervoor om deze minor te volgen. Anne werd hierbij voornamelijk getriggerd door haar interessegebied binnen eerdere vakken in de bachelor: “Gedurende de eerste twee jaren interesseerde Finance mij het meest, maar omdat deze jaren van de bachelor erg breed waren, had ik nog maar een aantal Finance vakken gehad. Hierom koos ik om vakken uit de minor Finance te volgen zodat ik een beter beeld kreeg van deze richting en ik beter kon beslissen of dit ook was wat ik tijdens mijn master wilde doen.”

Ook de minor Finance bestaat uit drie vakken: Financial History and Intermediation, Financial Management en Risk Management. Sjors wist tijdens het volgen van deze vakken zijn interesse in Finance te bevestigen: “Waar Financial History and Intermediation vooral gericht was op theorie, werd in de andere twee vakken veel aandacht besteed aan praktische toepassingen. Nadat ik tijdens de eerste weken de basisbegrippen uitvoerig had behandeld, begon ik de onderliggende principes met elkaar te verbinden en kreeg ik een veel beter inzicht in de financiële markten dan ik voorheen had. Naarmate we dieper in de lesstof doken, raakte ik steeds meer geïnteresseerd in concepten als asset management en derivaten. Dit motiveerde mij om dieper in de stof te duiken dan nodig was voor het tentamen, iets wat ik nooit eerder had gedaan. Doordat mijn interesse zo gewekt werd tijdens de minor, werd ik meteen overtuigd dat mijn passie binnen de wereld van Finance lag, iets waar ik tot op de dag van vandaag nog steeds volledig achter sta.” 

Ook voor Anne werd haar interesse in Finance bevestigd, wat resulteerde in een keuze voor de Master Finance: “In de master Finance merk ik nu dat dezelfde onderwerpen weer terug komen. Er wordt niet verwacht dat je de kennis van de vakken uit de minor hebt en ze worden ook niet opgegeven als vereisten vakken. Het is dus niet noodzakelijk om de minor te volgen in het geval dat je de master wilt gaan doen, maar het geeft al wel veel inzichten over de onderwerpen die ook in de master behandeld zullen worden.”

Al met al krijg je als bedrijfseconomie student in jaar 3 meerdere opties om het eerste semester in te vullen. Naast de keuzes om in het buitenland je horizon te verbreden of juist bij een bedrijf stage te lopen om praktijkervaring op te doen, kun je er dus ook voor kiezen om aan Tilburg Universiteit dieper in een vakgebied naar jouw keuze te duiken. Een keuze die je wellicht meer duidelijkheid zal geven in welke richting binnen bedrijfseconomie jij op wilt gaan.

reacties