Interview met Roel van de Ven

De totale wereldbevolking groeit met een rap tempo. Uit onderzoek blijkt dat de schatting van de omvang van de wereldbevolking meer dan 9 miljard mensen zal zijn in 2050. Om al deze 9 miljard mensen van voldoende voedsel te kunnen voorzien, zal de voedselindustrie in datzelfde tempo moeten groeien. Dit is een uitdaging waar de Rabobank zich momenteel mee bezig houdt. Wij, Rob Donkers en Luc van den Hurk, spraken Roel van de Ven, een voormalig bestuurslid van Asset | Accounting & Finance. Roel werkt nu binnen de Food & Agri sector van de Rabobank, waarbij hij zich onder andere bezig houdt met dit soort uitdagingen en meer!

Ervaringen van Roel: van actief lid van Asset | Accounting & Finance tot specialist in de Food en Agri sector bij de Rabobank

Net als vele andere studenten, koos Roel voor de studie bedrijfseconomie aan de Universiteit van Tilburg, onzeker over waar deze studie hem zou brengen. Als actief lid van Asset | Accounting & Finance richtte hij en enkele andere leden de commissie iFinance op. Na zijn terugkeer uit Frankrijk, waar hij enige tijd als Erasmus student heeft gestudeerd, werd hij onmiddellijk gevraagd voor een bestuursfunctie als penningmeester binnen Asset | Accounting & Finance. Dit ene jaar is een cruciaal jaar geweest volgens Roel. Door zijn functie werd hij verantwoordelijk gehouden voor een wijde span aan taken, van het halen van koffie tot het bedenken van nieuwe strategieën binnen de vereniging. In korte tijd maakte Roel een grote ontwikkeling door op persoonlijk gebied. Door zelfreflectie en het constant verbeteren van zichzelf, kon hij zich volledig focussen op zijn sterkte kanten. Het zijn immers je sterkte kanten die je onderscheiden van de rest, aldus Roel. Zo ontdekte hij dat zijn sterke kant en interesse te vinden is in de Food en Agri sector. Hij specialiseerde zich en kwam zo in aanmerking voor het traineeship bij de Rabobank.

De Rabobank als een ambitieuze food- en agribank

De Rabobank vermoedt dat er in 2050 genoeg voedsel geproduceerd kan worden voor de verwachte 9 miljard mensen. Om van dit uitgangspunt realiteit te kunnen maken, is de Rabobank actief bezig met het leveren van een substantiële bijdrage aan het oplossen van dit voedselvraagstuk.

De Rabobank vindt haar oorsprong dan ook in de agrisector en met haar expertise is het een van de meest ervaren banken in deze sector. In vrijwel elk Nederlands dorpje was en is er wel een Rabobank te vinden, meestal geplaatst naast de kerk. Via een kort onderzoek komt men al vlug tot de ontdekking dat een groot deel van de leningen, gewijd aan de landbouw, gefinancierd wordt door de Rabobank. Gaandeweg heeft Rabobank zich gespecialiseerd in het financieren van de hele keten. “Dat is juist wat me aantrok in Rabobank, omdat je zowel het melkveebedrijf als de zuivelverwerker als de supermarkten financiert” aldus Roel. Hiernaast Rabobank zich bezig met projecten die supply chains in de landbouwsector moeten verbeteren. Met dit netwerk en expertise heeft de bank het streven om de klant en haar behoeftes beter te kunnen begrijpen en te verbeteren.

“Dankzij hightech industrie, welopgeleide boeren en een gunstig klimaat staat Nederland aan de wereldwijde top op het gebied van Food&Agri.”

Het versterken van de wereldvoedselproductie en kansen voor Nederland

Het aanpakken van het voedselprobleem biedt veel kansen maar verloopt soms ook moeizaam. Het simpelweg aanleggen van nieuwe landbouwgronden is natuurlijk geen optie. Niet alle grond is immers geschikt voor de landbouw en verstedelijking zorgt voor nog minder beschikbaarheid van vruchtbare grond. Om deze reden moet de productie per hectare omhoog. De Nederlandse productieketens zijn vooraanstaand als het gaat om effectiviteit. Dankzij hightech industrie, welopgeleide boeren en een gunstig klimaat staat Nederland aan de wereldwijde top op het gebied van Food&Agri.
Roel van de Ven heeft op meerder plekken gestudeerd, gewerkt en onderzoek gedaan naar verschillende Food&Agri ketens. In Zuid-Afrika bijvoorbeeld, waar hij werkte als onderzoeksassistent voor de Universiteit van Pretoria, heeft hij met eigen ogen gezien hoe productiviteit omhoog kan als bepaalde omgevingsfactoren zoals financiering, infrastructuur en kennis verbeterd worden. Geld ontbrak voor een werkend irrigatiesysteem voor kleine tomatenboeren. Tegenwoordig is dat anders. Ook Zuid-Afrikaanse boeren hebben dankzij moderne technieken en financiering de mogelijkheid hun land via druppelirrigatie te bewateren en hiermee hun productie te verhogen, en zelfs te exporteren naar andere landen. Dit geeft een enorme boost aan de lokale gemeenschap. In China heeft Roel voor FrieslandCampina zijn scriptie geschreven naar de ontwikkeling van de Chinese zuivelsector. “China is hard bezig om meer zelfvoorzienend te worden op het gebied van voedsel, ook in zuivel wat nu nog vooral gezien wordt als luxe, maar koopkracht groeit in China en kunnen zich dus luxe zuivel veroorloven”. “Veel kansen dus voor Nederlandse bedrijven.”

Big data als nieuwe drijfveer voor Food&Agri wereldwijd

Dergelijke ontwikkelingen hebben zich in het verleden ook in de Westerse wereld voorgedaan. Nederlandse boeren maken gebruik van kunstmest en landbouwmachines worden alsmaar verbeterd. Nu is de periode van Big Data aangebroken; wat in de nabije toekomst ook in de landbouw gebruikt zal worden. Volgens Roel zal dit dan ook het verschil gaan maken. In één van zijn projecten staat het gebruik van Big Data centraal. Hierbij worden koeien gechipt om belangrijke metingen te doen met betrekking tot de lichaamstemperatuur, de zuurtegraad en het aantal pensbewegingen, maar ook gps-locatiebepalingen. Deze informatie is belangrijk om het welzijn van de koe continu in kaart te kunnen brengen. Indien er een plotselinge verandering plaatsvindt in het inwendige milieu van de koe, bijvoorbeeld een lichaamstemperatuurdaling van 38 naar 36 graden, weet de boer direct dat er iets aan de hand is en kan hij er via een gps-signaal tijdig bij zijn om het probleem te verhelpen. Dankzij deze vorm van Precision Agriculture worden volgens Roel veel middelen bespaard en grote problemen voorkomen.

Advies van Roel

Je studie is niet alleen voor het vergaren van kennis, maar ook vooral voor het ontwikkelen van jezelf. Ontplooi jezelf en geef hiermee een kickstart aan je carrière. Maak gebruik van kansen zoals buitenlandstudies, stages, commissies en bestuursfuncties. Het zal goed staan op je cv, maar met de persoonlijke ontwikkeling, de interesses en de kansen die het je biedt, zal je het pas echt ver kunnen schoppen.

“Ik heb bijvoorbeeld nooit nagedacht over een bestuursfunctie, maar toen het toevallig op mijn pad kwam was het precies op het juiste moment. Samen met mijn exchange en stage, heeft het een belangrijke rol gespeeld in hoe ik mezelf heb gevormd tot wie ik ben. Daarom luidt mijn advies: bij twijfel altijd doen!”

Daarnaast is het belangrijk om op te vallen in de massa. Na je studie kan iedereen hetzelfde als jij, waarom zou een werkgever dan voor jou kiezen? Weet wat je leuk vindt, en wees hier de beste in. Omring jezelf met mensen die je uitdagen en ontwikkel jezelf tot de beste. Maar het allerbelangrijkste; blijf doen wat je leuk vindt, daarmee kom je het verst!

reacties