Het verhaal van Charlie Munger

For the English version, click here.

Eind november 2023 kwam er helaas een einde aan het leven van de iconische belegger Charlie Munger. Door velen werd hij omschreven al dé vertrouwenspersoon van Warren Buffett, echter is hij veel meer dan dat. In dit artikel blikken we terug op het succesvolle leven van deze belegger.
Charlie Munger werd geboren in Omaha, Nebraska, in 1924. Hij groeide op tijdens de Grote Depressie (jaren 30 in de 20e eeuw), wat een blijvende impact had op zijn kijk op zowel het leven als beleggen.
In Omaha ging de Amerikaan ook naar een openbare school, waar hij al snel wist uit te blinken. Vervolgens ging hij naar de University of Michigan om wiskunde te studeren. Deze studie besloot hij te onderbreken om in het leger te gaan tijdens de Tweede Wereldoorlog. Na zijn militaire dienst werd hij toegelaten op Harvard Law School. Tijdens deze studie deed hij belangrijke kennis op, met name in belasting recht, bedrijfsrecht en contractrecht.
Niet snel daarna scheidde hij van zijn vrouw, aan wie hij al zijn geld verloor. Vervolgens overleed zijn zoon op 8-jarige leeftijd. Ondanks deze tegenslagen was meneer Munger vastberaden om succesvol te worden. Al snel vond het geluk hem en trouwde hij met zijn nieuwe vrouw. Vanwege het overlijden van zijn vader ging hij terug naar Nebraska om voor zijn familie te zorgen. Hier ontmoette hij zijn toekomstige zakenpartner Warren Buffett.
Snel daara verhuisde hij naar Californië om zijn eigen advocatenkantoor te openen. Ook opende hij zijn eigen beleggingsonderneming genaamd “Wheeler, Munger & Co” samen met zijn toenmalige zakenpartner Jack Wheeler in 1962. Van 1962 tot 1975 behaalde zijn onderneming een gemiddeld rendement van 19,8%, terwijl de Dow-Jones gemiddeld “maar” 5% per jaar aan rendement opleverde in deze periode.  Desondanks maakte het bedrijf verlies tijdens de olie crisis (1973), waardoor Charlie Munger zich genoodzaakt voelde om de onderneming te sluiten. In deze periode stopte hij ook met zijn advocatenkantoor op advies van Warren Buffett.  In de komende jaren begon hij te beleggen samen met, inderdaad, Warren Buffett om vervolgens in 1978 vice-voorzitter van Berkshire Hathaway te worden. Het gouden duo was een feit.

Beleggingsfilosofie

Charlie Munger heeft veel invloed gehad op de beleggingsstrategie van Warren Buffett. Zo hanteerde Warren Buffett de zogenaamde “cigar butt” methode. Deze hield in dat een belegger een ondergewaardeerd aandeel koopt van een slecht bedrijf. Dit met het idee om op korte termijn winst te maken.
Als gevolg kwam er een verandering in Berkshire’s visie wat betreft value investing: Deze luidde: “Vergeet wat je weet over het kopen van bedrijven voor mooie prijzen, in plaats daarvan koop mooie bedrijven voor eerlijke prijzen.”
Ook spelen de zogenaamde “mentale modellen” van Charlie Munger een belangrijke rol in zijn visie. Hij was van mening dat je een brede algemene kennis nodig had om succesvol te worden als belegger. Een belegger heeft kennis nodig over verschillende onderwerpen zoals, inderdaad, rechten, maar ook in psychologie, economie en wiskunde.
Charlie Munger stond bekend als een man met veel geduld, dit was terug te zien in zijn passieve beleggingsfilosofie. Hij was van mening dat winst maken geen kwestie van het kopen of verkopen van aandelen was, maar juist van geduld en simpelweg wachten. Als je lang genoeg een aandeel bezit, beweegt de waarde ervan vanzelf naar de intrinsieke waarde.
Daarnaast was hij geen voorstander van diversificatie. Volgens Munger is je rendement beperkt wanneer je veel verschillende aandelen bezit. In plaats daarvan benoemt hij dat je beter een geconcentreerde portfolio moet hebben die uit een gelimiteerd aantal aandelen bestaan. Toen Charlie Munger overleed, bezat hij persoonlijk slechts 3 verschillende aandelen.
Deze denkwijze zorgde er dan ook voor dat hij onwijs selectief was. Hij geloofde dat mogelijkheden altijd schaars zijn en kijkt kritisch naar nieuwe technologieën. Zo is hij absoluut geen fan van Bitcoin en noemt hij het zelfs de aller slechtste investering ooit.
Deze terughoudende kijk op nieuwe technologieën is ook een gevolg van het feit dat hij dus is opgegroeid tijdens de Grote Depressie. Tijdens zijn jeugd was er, mede door de Grote Depressie, veel armoede om hem heen. Hierdoor bleef hij altijd voorzichtig als het ging om nieuwe technologieën.
Verder hechtte Munger veel waarde aan ethiek binnen bedrijven.  Bedrijven die niet ethisch handelen, maken op den duur beslissingen die slecht voor het bedrijf zijn. Daarom moeten beleggers afstand houden van bedrijven die slecht presteren op het gebied van ethiek, zelfs als ze op financieel vlak potentie hebben. Zelf stond Charlie Munger bekend als een betrouwbare zakenpartner, wat ongetwijfeld mede verantwoordelijk is geweest voor zijn successen.
Zijn blik op ethiek is ook terug te zien in zijn filantropische activiteiten. Zo doneerde hij bij $300 miljoen om kamers voor Amerikaanse studenten betaalbaarder te maken.

Levenslessen

Charlie Munger stond bekend om zijn mooie uitspraken en bijzondere kijk op het leven. Allereerst benadrukte hij het belang van levenslang blijven leren. Hij benoemt dat alle wijze mensen in zijn omgeving veel boeken lezen om kennis op te blijven doen. Daarnaast is het volgens Munger om kritisch naar je omgeving te kijken en je alleen te omringen met mensen die betrouwbaar zijn.
Verder was Charlie Munger een groot voorstander van persoonlijke groei, hierbij was er volgens hem geen ruimte voor zelfmedelijden, maar juist voor discipline. Discipline was volgens hem noodzakelijk om succesvol te kunnen worden.
Ook was Munger van mening dat een mens bescheiden moet zijn. Ondanks zijn status als multimiljardair, leefde hij een relatief somber bestaan en gaf hij weinig geld uit. Ook dit was een gevolg van het opgroeien tijdens de Grote Depressie. Volgens hem haalt jaloezie het ergste in de mens naar boven en moet dit ten alle tijden vermeden worden, onder anderen door zuinig te leven.

Al met al kunnen we concluderen dat Charlie Munger van grote toegevoegde waarde is geweest voor Berskhire Hathaway en de gehele beleggingswereld. Zijn wijsheden zullen altijd gebruikt worden.

 

Bronnen

Accounting for Everyone (2023), Everything you need to know about Charlie Munger. Retrieved from https://accountingforeveryone.com/everything-you-need-to-know-about-charlie-munger-a-comprehensive-guide-to-his-life/

Behan, A (2023), Charlie Munger: Life, Berkshire Hathaway,  Investments. Retrieved from https://www.investopedia.com/terms/c/charlie-munger.asp

VRD Nation (nd), Charlie Munger Life Story. Retrieved from https://www.vrdnation.com/charlie-munger-life-story

reacties