Gevolgen Brexit voor het Nederlandse bedrijfsleven en de jaarrekening

De uitgestelde deadline voor de Britten om uit de Europese Unie te treden is nu 31 oktober. Dan gaan de Britten de EU verlaten, maar er is nog veel onzeker. EU-president Donald Tusk heeft al meerdere malen aangeven dat over de deal die de EU met de Britten heeft gesloten niet kan worden heronderhandeld. Het blijft nog steeds onduidelijk of er nu een no-dealbrexit gaat komen of dat er toch nog een deal komt die wordt aanvaard door de Britten. Zolang de ze de EU nog niet officieel hebben verlaten is het ook nog steeds mogelijk dat ze helemaal niet vetrekken. Maar welke gevolgen heeft de Brexit voor het bedrijfsleven in Nederland?

Historie

Op 23 juni 2016 heeft een meerderheid van de Britten bij een raadgevend referendum aangegeven te willen vetrekken uit de Europese Unie. 29 maart 2019 zouden de Britten uiteindelijk uit de EU stappen, maar deze deadline is uitgesteld tot 31 oktober 2019. De Brexit heeft al twee conservatieve premiers de kop gekost. David Cameron had actie gevoerd voor het ‘remain-camp’ en na de uitslag van het referendum, stapte hij op. Theresa May was zijn opvolger en was ook voor het ‘remain-camp’, maar ze accepteerde de uitslag en ze herhaalde telkens ‘Brexit means Brexit’. Theresa May sloot een deal met de EU over uittreding, maar deze werd drie keer weggestemd in het Britse Lagerhuis. Hierop besloot ook zij op te stappen als premier en partijleider. Sinds 24 juli is Boris Johnson de nieuwe premier en partijleider van de conservatieve partij en hij staat bekend als een harde Brexiteer. Hij is vooral tegenstander van de harde grens tussen Noord-Ierland en Ierland die er volgens de EU moet komen. Boris Johnson pleit voor meer creatieve en flexibele oplossingen. In de conservatieve partij is nog altijd onenigheid over de manier waarop de Britten moeten vertrekken.

Gevolgen Nederlandse bedrijfsleven

Het is op dit moment nog niet bekend of de Britten de EU gaan verlaten met of zonder deal. Met een harde Brexit zal de transport & logistieke sector het hardst worden geraakt. Een wanordelijke Brexit betekent dat er weer grenscontroles gaan plaatsvinden en in plaats van twee of drie documenten hebben Nederlandse bedrijven zeven documenten nodig om te kunnen exporteren naar het Verenigd Koninkrijk (VK). Er kunnen weer lange rijen gaan ontstaan bij de grens en dit kan problemen opleveren voor just-in-time-leveranciers.

”Bij een no-dealbrexit zal de EU de tarieven handteren die zijn vastgesteld door de Wereldhandelsorganisatie (WTO) en zullen de Britten hetzelfde doen.”

Binnen de EU heffen de landen geen invoerheffingen op elkaars producten. Bij een no-dealbrexit zal de EU de tarieven handteren die zijn vastgesteld door de Wereldhandelsorganisatie (WTO) en zullen de Britten hetzelfde doen. Ook kun je niet meer naar het Verenigd Koninkrijk reizen zonder paspoort. Er zullen ook fiscale gevolgen zijn voor Nederlands die in het Verenigd Koninkrijk woonachtig zijn en werken en in Nederland (deels) belastingplichtig zijn. De staatssecretaris van Financiën, Menno Snel, heeft al aangeven dat voor burgers en bedrijven en er een overgangsregeling zal worden ingesteld bij een no-dealbrexit. Dat betekent dat de belastingen worden behandeld alsof het Verenigd Koninkrijk de EU nog niet heeft verlaten.

Invloed op jaarrekening

Het uittreden van het Verenigd Koninkrijk heeft ook invloed op de jaarrekening van veel bedrijven. Dit zal bij veel bedrijven niet bovenaan het prioriteitenlijstje staan, maar het is wel belangrijk om hier rekening mee te houden. Een bedrijf moet in de jaarrekening toelichting over de aard en omvang van onzekerheden. Als het Verenigd Koninkrijk de EU verlaat zonder deal dan zal dit leiden tot extra onzekerheden. De toegenomen volatiliteit tussen de euro en de Britse pond zal bijvoorbeeld ook leiden tot hogere risico’s. Als een bedrijf handel drijft met het Verenigd Koninkrijk dan zal dit moeten worden toegelicht in de jaarrekening. Ook zal de Brexit ter sprake komen in het bestuursverslag.

 Nederlandse ondernemingen moeten ook alert zijn op bijzondere waardeverminderingen. Om te kunnen beoordelen of hier sprake van is moet de impairmenttest worden toegepast. Hierbij wordt de boekwaarde van een actief vergeleken met de realiseerbare waarde. Als de boekwaarde hoger is dan realiseerbare waarde leidt dit tot afboeking op de winst- en verliesrekening. Ten slotte is het voor bedrijven ook belangrijk om te kijken of er na balansdatum nog relevante ontwikkelingen voordoen wat betreft de Brexit. Het is misschien niet goed vast te stellen wat de feitelijke situatie per balansdatum is en daarom zullen de Brexit-ontwikkelingen na balansdatum moeten worden gevolgd. Als dit leidt tot aanvullende informatie over de feitelijke situatie per balansdatum dan zal dit moeten worden verwerkt in de jaarrekening.

reacties