De Bitcoin Halvering

For the English version, click here

Disclaimer: Dit artikel heeft enkel als doel om te amuseren en kan niet gebruikt worden voor financieel advies.

Sinds zijn oprichting heeft Bitcoin de aandacht van de wereld getrokken als een revolutionaire vorm van digitaal geld. Het is een gedecentraliseerd en gedistribueerd netwerk dat transacties mogelijk maakt zonder de tussenkomst van centrale autoriteiten zoals banken of overheden. Eén van de meest unieke kenmerken van Bitcoin is de “halvering”. Deze halvering vond dit jaar op 20 april plaats. In dit artikel wordt de Bitcoin halvering tot in detail bespreken, inclusief wat het is, waarom het plaatsvindt, en welke impact het heeft op het Bitcoin-ecosysteem.

De Bitcoin halvering, ook wel bekend als de “halvering”, is een evenement dat plaatsvindt om de vier jaar, of na elke 210.000 blokken die aan de blockchain zijn toegevoegd. Het is een ingebouwd mechanisme in het Bitcoin-protocol dat de snelheid waarmee nieuwe Bitcoin worden geproduceerd, halveert. Met andere woorden, de beloning voor het delven van nieuwe Bitcoins wordt gehalveerd.

Hoe werkt Bitcoin minen?

Om de Bitcoin halvering volledig te begrijpen, moeten we eerst begrijpen hoe Bitcoins worden gecreëerd. Nieuwe Bitcoins worden gemaakt via een proces dat bekend staat als “mining” of “delven”. Dit is het proces waarbij computers complexe wiskundige puzzels oplossen om transacties te verifiëren en nieuwe blokken aan de blockchain toe te voegen. Miners die succesvol een blok toevoegen, worden beloond met Bitcoins.

Aan het begin waren deze wiskundige puzzels makkelijk op te lossen, maar omdat steeds meer miners deze puzzels proberen op te lossen is de moeilijkheid van deze puzzels ook exponentieel gegroeid. De groei van hoeveel computerkracht er nodig is om een Bitcoin te minen, wat ook wel de hashrate wordt genoemd is in de afbeelding hieronder weergeven.

Terwijl bij het ontstaan van Bitcoin mensen nog Bitcoins konden minen op hun laptop, wordt dit tegenwoordig gedaan in grote loodsen waar duizenden gpu staan om deze wiskundige problemen op te lossen. Deze gpu’s hebben veel elektriciteit nodig. Hier komt ook de kritiek vandaan dat Bitcoin niet als duurzaam gezien kan worden.

Effect van de halvering op het aanbod

De halvering is een cruciaal aspect van het Bitcoin-protocol omdat het de inflatie van Bitcoins vermindert en het aanbod van nieuwe Bitcoins vertraagt. Dit mechanisme is ontworpen om de totale voorraad van 21 miljoen Bitcoins te bereiken, waardoor het een schaars goed wordt.

Bij de lancering van Bitcoin in 2009 was de beloning voor het delven van een nieuw blok 50 Bitcoins. Toen vond de eerste halvering plaats, waardoor de beloning halveerde naar 25 Bitcoins. De tweede halvering vond plaats in 2016, waardoor de beloning opnieuw werd gehalveerd naar 12,5 Bitcoins. De derde halvering vond plaats in mei 2020, waardoor de beloning opnieuw werd gehalveerd naar 6,25 Bitcoins. Bij de halvering die net heeft plaats gevonden is de Bitcoin nog een keer gehalveerd naar 3,125 Bitcoin. Dit betekent dat de jaarlijkse inflatie van Bitcoin gedaald is van 1,7 naar 0,85%. De inflatie van Bitcoin is daardoor nu ook lager dan goud.

De Bitcoin halvering heeft een aantal belangrijke implicaties voor zowel miners als investeerders. Voor miners kan de halvering leiden tot verminderde winstgevendheid, omdat ze minder beloning ontvangen voor hun inspanningen. Dit kan leiden tot een verlies van mijnbouwactiviteiten, vooral voor miners met hoge operationele kosten.

Aan de andere kant kan de halvering de vraag naar Bitcoins vergroten, omdat het aanbod van nieuwe Bitcoins afneemt. Dit kan leiden tot een stijging van de prijs van Bitcoin op de markt, zoals historische gegevens hebben aangetoond. Investeerders zien de halvering vaak als een ‘’bullish’’ signaal voor de prijs van Bitcoin, en sommigen speculeren zelfs op een “halverings-rally”, waarbij de prijs van Bitcoin sterk stijgt na het evenement.

De Toekomst van de Bitcoin Halvering

Hoewel de Bitcoin halvering een ingebouwd mechanisme is dat al sinds de oprichting van Bitcoin plaatsvindt, blijft het een onderwerp van discussie en speculatie binnen de gemeenschap. Sommigen geloven dat de halvering een cruciale rol zal blijven spelen in het monetaire beleid van Bitcoin en de waarde ervan zal blijven beschermen. Anderen zijn van mening dat toekomstige ontwikkelingen, zoals schaalbaarheidsoplossingen en veranderingen in het consensusmechanisme, de rol van de halvering in de loop van de tijd zouden kunnen veranderen.

Op dit moment is ongeveer 19,7 miljoen van de 21 miljoen Bitcoins gemined, wat bijna 94% van het totale aanbod vertegenwoordigt. De laatste Bitcoin zal naar verwachting in 2140 gemined worden. Het feit dat alle Bitcoins gemined zullen zijn, betekent echter niet dat miners zullen stoppen met het onderhouden van het netwerk. Ze ontvangen namelijk ook een kleine vergoeding voor elke transactie die ze verwerken.

Effect van de Bitcoin halvering op prijs

Ongeveer om de vier jaar vindt de Bitcoin-halvering plaats, die historisch gezien aanzienlijke invloed heeft gehad op de prijs van Bitcoin. Tijdens deze gebeurtenis halveert de beloning die miners krijgen voor het verifiëren van transacties en het toevoegen van nieuwe blokken aan de blockchain. Het aanbod van nieuwe Bitcoins op de markt wordt hierdoor verminderd, wat mogelijk resulteert in minder verkoopdruk van miners.

In het verleden hebben halveringen vaak geleid tot prijsstijgingen van Bitcoin. Dit komt deels door de verminderde groei van het aanbod, wat resulteert in een afname van de inflatie van Bitcoin. Bovendien kan het vooruitzicht van schaarste investeerders aanmoedigen om Bitcoin te kopen, wat de vraag en dus de prijs kan verhogen. De prijs van Bitcoin is na eerdere halveringen als volgt gestegen:

Na de halvering van 2012 steeg de prijs van $12 tot boven $1000, wat een stijging van bijna 10.000% vertegenwoordigt. Na de halvering van 2016 steeg de prijs van $600 tot boven $19.000, wat een stijging van meer dan 3.000% betekent. Bij de meest recente halvering in 2020 steeg de prijs van ongeveer $10.000 tot boven $60.000, wat een stijging van ongeveer 600% vertegenwoordigt. Opmerkelijk is dat de procentuele stijging van Bitcoin na elke halvering geleidelijk afneemt. Deze trend wordt weergegeven in de onderstaande afbeelding:

Het is echter belangrijk op te merken dat de prijsreactie op halveringen niet onmiddellijk is en dat er ook andere factoren zijn die de prijs van Bitcoin beïnvloeden, zoals marktsentiment, institutionele betrokkenheid, regelgeving en macro-economische ontwikkelingen.

Conclusie

De Bitcoin halvering is een essentieel onderdeel van het Bitcoin-ecosysteem, dat ontworpen is om de inflatie te verminderen en de waarde van Bitcoins te beschermen. Door de beloningen voor miners te halveren, creëert de halvering een schaarsheid die de vraag naar Bitcoins kan vergroten en de prijs ervan kan verhogen. Hoewel de impact van de halvering op korte termijn moeilijk te voorspellen is, blijft het een belangrijk evenement waar de hele Bitcoin-gemeenschap naar uitkijkt.

reacties