Brainport Eindhoven: belangrijk voor onze economie en welvaart

Als je denkt aan de Nederlandse economie zijn de Rotterdamse haven en Schiphol in Amsterdam toonaangevend. Opeenvolgende kabinetten hebben steeds geïnvesteerd in de bereikbaarheid van de mainports. Maar er is een regio in Nederland die steeds belangrijk wordt voor onze economie: Brainportregio Eindhoven.

Brainport Eindhoven speelt met zijn hightech industrie een belangrijke rol in de maakindustrie en economie van Nederland. Grote bedrijven zoals Philips, ASML, NXP, VDL Groep en DAF zijn hier gevestigd, maar ook vele innovatie MKB-bedrijven en startups. Het biedt hierdoor veel werkgelegenheid voor ‘slimme koppen’ en ‘gouden handjes’. Brainport, met Eindhoven als kloppend hart, is gegroeid naar een regio van wereldformaat op economisch gebied. Dit is alleen niet vanzelf gekomen.

Eindhoven is historisch ontstaan als regionaal centrum van een aantal omliggende agrarische dorpen. In Brabant moesten de mensen hard werken om wat opbrengst uit de onvruchtbare zandgronden te halen. Mensen zijn hierdoor gewend om hard te werken en de handen ineen te slaan. Doordat Philips ervoor koos om zich in Eindhoven te vestigen, heeft de regio een groei doorgemaakt tot een industrieel cluster. Eindhoven was in de 20e eeuw een echte industriestad en heeft zich steeds meer ontwikkeld naar een kennisgeoriënteerde regio waar veel kennisinstellingen zijn gevestigd zoals onafhankelijk R&D center Holst-Center en onderzoeksorganisatie TNO. Begin jaren negentig verkeerde de economie van de regio Eindhoven echter in zwaar weer door de inkrimping van Philips en het faillissement van DAF. De zogenoemde ‘triple-helix’, een samenwerking tussen overheid, bedrijfsleven en kennisinstituten, sloegen met succes de handen ineen om het dramatische verlies van ruim 30.000 banen aan te pakken. Ze kregen hierbij hulp vanuit Brussel met een fonds voor een stimulusprogramma. Dit programma hield in dat goede ideeën die de regio versterkten en voor innovatie zorgden een subsidie konden krijgen.

De regio Eindhoven wordt in de 21e eeuw minder bepaald door de industriesector als voorheen. In 2000 was de verhouding in arbeidsplaatsen voor handel en zakelijke dienstverlening ongeveer twee keer zo groot als in de industrie, maar die verhouding is nu opgelopen tot een factor 4. Ook heeft het werk in de industrie een steeds hoogwaardiger karakter gekregen. De Brainport regio is steeds bepalender geworden voor de innovatiekracht van Nederland. Een derde van de R&D-bestedingen vindt hier plaats, het heeft de hoogste export-quote van Nederland, de hoogste patent dichtheid van Nederland en meer dan de helft van de hoogopgeleide buitenlandse werknemers in Nederland werkt in de Brainport regio.

“Sinds 2016 heeft Brainportregio Eindhoven de status van mainport gekregen.”

Het kabinet investeert ook volop in de Brainport Eindhoven. Sinds 2016 heeft Brainportregio Eindhoven de status van mainport gekregen. Dit betekent dat de regio naast de Rotterdamse haven en luchthaven Schiphol wordt gezien als een plek met een economische waarde die van landsbelang is. Met 4,9% economische groei in 2018 is het de snelst groeiende regio van Nederland. Vanaf komend seizoen zal Brainport Eindhoven op het shirt van PSV staan. Dit is een wereldwijde primeur en dit moet de internationale aantrekkingskracht vergroten.

Er zijn veel positieve punten te vinden over Brainport Eindhoven, maar er staat de regio ook een aantal uitdagingen te wachten. De aantrekkelijkheid van Brainport Eindhoven als woon- en werkregio is cruciaal voor de economische groei en het welzijn van de inwoners. Op dit moment woont een derde van de werknemers buiten de regio en dit zorgt voor extra drukte in het verkeer. Ook is het aantal vacatures met een derde ten opzichte van een jaar eerder gestegen. Het huidige arbeidsaanbod in met name technisch opgeleide mensen schiet op dit moment te kort en vormt een grote uitdaging voor Brainport Eindhoven.

De economie zit nu in een hoogconjunctuur, maar zoals altijd krijgen we in de toekomst ook weer te maken met een neergaande conjunctuur. Voor Brainportregio Eindhoven is het dan van belang om te blijven innoveren en digitaliseren om de koploper in innovatie en in de industrie te blijven. Brainport Eindhoven kan daarmee een belangrijke bijdrage leveren aan de economische situatie en welvaart van Nederland. Vele uitvindingen zoals de Philishave (scheerappartaat), het cassettebandje, de CD en de Senseo komen uit de Brainportregio Eindhoven. Wat wordt de volgende uitvinding?

reacties