CEO BDO vertelt

Interview met Reinder Brummelman, voorzitter van de Raad van Bestuur van BDO

In dit interview deelt Reinder Brummelman, voorzitter van de Raad van Bestuur van BDO, zijn ervaringen met ons; hij vertelt over zijn eerste keer in aanraking met fraude, wat hij heeft geleerd tijdens zijn diverse functies binnen BDO en wat hij achteraf gezien anders zou hebben gedaan. Verder geeft hij zijn mening over de huidige ontwikkelingen in de accountancy.

Kunt u ons iets over uzelf, uw opleiding en carrière vertellen?
Ik ben geboren in Amsterdam en heb altijd in en rondom de stad gewoond. Ik ben getrouwd en heb twee zoons en een hond. Na mijn middelbare school ben ik het leger ingegaan, dat was toentertijd verplicht. Het gaf me de mogelijkheid om uitgebreid mijn volgende stap in mijn carrière te overwegen. Mijn oog viel toen op accountancy, het volgen van het NIVRA-traject was een mooie kans. Ik had nog geen kennis met betrekking tot accountancy aangezien ik een technische richting op mijn middelbare school had gekozen. Derhalve bereidde ik me op deze volgende fase voor door verschillende certificaten in accountancy te behalen door middel van avondcursussen. Vervolgens begon ik bij KPMG begonnen als een NBA student. Uiteindelijk vond ik het vak zo leuk dat ik zelfs controleleer ben gaan doceren voor het NBA.

Hoe bent u bij BDO terecht gekomen?
Nadat ik gedurende zeven jaar bij KPMG had gewerkt wilde ik iets anders. Ik vond om verschillende redenen het familiebedrijf erg interessant, waaronder het feit dat buiten vakinhoudelijke aspecten er nog veel meer dingen bij komen kijken (denk aan opvolging binnen de familie en dergelijke). Het is ook meer op de ondernemer gericht in combinatie met de onderneming. Dus al met al was ik geïnteresseerd in dit segment en BDO is hier een belangrijke speler in die goede carrièremogelijkheden biedt.

U bent zowel als accountant, vestigingsmanager, regiomanager lid en voorzitter van de raad van bestuur werkzaam geweest. Wat is het belangrijkste dat u heeft geleerd in deze functies?
Al deze opeenvolgende functies hadden elk een andere insteek en ik heb steeds gezocht naar de uitdaging in de verschillende rollen. Als accountant ben je met klanten in de weer. Dit was een professionele rol waar ik voor had gekozen; de positie van een onafhankelijke professional die bijdraagt aan correcte financiële verslaggeving in combinatie met het zijn van een betrouwbare adviseur voor klanten. Het is een gewaardeerde rol waarin je leert dat er zo veel verschillende perspectieven zijn. Een leidinggevende rol, vooral in een organisatie met professionals, kan uitdagend zijn. Je bent een van de professionals, gekozen om een leidinggevende rol te uit te voeren zonder anders te zijn. Een echte uitdaging is het eigenzinnig karakter van een professional. Alsof dit niet genoeg is heeft het vak steeds meer stakeholders die interfereren met de business.  Opzichters, de maatschappij, de politiek, regelgevende instanties, iedereen heeft een mening. Wat ik heb geleerd is dat het neerkomt op goede communicatie. Communiceer duidelijk over wat je doet maar ook over wat je niet doet.

Wat had u, met de inzichten die u nu heeft, achteraf gezien anders aangepakt in uw carrière?
Als ik opnieuw had kunnen beginnen zou ik gedurende 2 tot 4 jaar in het buitenland hebben gewerkt. Met de internationale klanten in mijn rol als lid van de Global Board van BDO zie ik wat er gebeurt in de andere landen en de verschillen tussen elk van deze (regels, cultuur etc.). Ik ben van mening dat ik mijn voordeel had opgedaan als ik dit eerder in mijn carrière had gezien. Dit zou me hebben geholpen om de Nederlandse situatie vanuit een ander perspectief te zien.

Hoe ligt BDO volgens u in de markt, waar loopt het tegenaan/risico’s?
BDO verdeelt haar klanten in drie groepen: corporates, de publieke sector en familiebedrijven. De familiebedrijven zij onze core business waarin een accountant, de klant tezamen met een (belasting)adviseur, bedient. Zonder de fiscale structuur van een organisatie te kennen en de fiscale positie van de hoofdaandeelhouder, is het bijna onmogelijk om je audit uit te voeren. Om de verplichting van het wisselen van ondertekenend accountant zo goed mogelijk in te voeren hebben wij onze organisatie gereorganiseerd door grotere teams te vormen. Hierdoor was het mogelijk om klanten goed te matchen met auditors en hun teams. Voor de beursgenoteerde bedrijven verplicht de wet op rotatie om van accountantskantoor te wisselen. We zien veel kansen in de publieke sector waar ook is begonnen met de implementatie  van deze rotatie. BDO profiteert voornamelijk in dit marktsegment. In de corporate clients markt zien we hoofdzakelijk winsten bij advisory, gezien de wet verbiedt om zowel als accountant als adviseur tegelijkertijd te functioneren.

Hoe verliep de eerste keer dat u in contact kwam met fraude en hoe heeft u dat ervaren?
Mijn eerste ervaring met fraude is voor mij alweer lang geleden maar zoiets vergeet je niet snel. Ik kwam iets tegen dat ik niet volledig begreep. Aangezien ik toen nog een Junior Assistant was, dacht ik eerst dat ik een fout had gemaakt en daarom de boekingsgang niet helemaal kon volgen. Toch werd ik achterdochtig, ik zocht door en bekeek het samen met mijn leidinggevende. Uiteindelijk hebben we de partner erbij gehaald die vervolgens de klant, de fraudeur en de politie contacteerde.  Het maakte me nog bewuster dat auditing niet slechts bestaat uit het checken of de regels correct worden toegepast. Het benadrukte voor mij het belang van het grondig analyseren van individuele posten en het aannemen van een professioneel kritische houding, aangezien grote fraudes kunnen worden ontdekt in de kleine details.

 Hoe ziet voor u een normale werkweek eruit?
Een belangrijk onderdeel van mijn baan is het onderhouden van contact met onze klant. Niet over de audit zelf maar over onze service/prestatie in het algemeen. Verder zijn er 27 BDO vestigingen door het land verspreid waar ik regelmatig vergaderingen moet bijwonen. Mijn werkzaamheden zijn ook afhankelijk van het seizoen. Zo ga ik in bepaalde periodes op zakenreis in mijn rol als lid van het bestuur van BDO internationaal en spendeer ik in andere periodes veel tijd aan het voorbereiden op aandeelhoudersvergaderingen in Nederland. Ook schrijf ik van tijd tot tijd een blog op onze interne pagina waarop onze medewerkers regelmatig reageren, op deze manier kan ik op een informele manier met hen in contact blijven.

Welke beslissingen komen bij de Raad van Bestuur terecht?
De partners bij BDO nemen zoveel mogelijk beslissingen zelf, maar sommige beslissing moeten genomen worden door de Raad van Bestuur. Voorbeelden van belangrijke beslissingen zijn; het kiezen van een nieuwe kantoorlocatie of het zoeken van een nieuwe partner. BDO is een partnerorganisatie; dit betekent dat de partners van BDO de aandeelhouders van de organisatie zijn. De Raad van Bestuur stelt een partner voor die vervolgens officieel wordt aangewezen op de aandeelhoudersvergadering. Vaak is het zo, dat de voorgestelde partner al uitvoerig onderzocht is en de vergadering van aandeelhouders alleen een formaliteit is.
De beslissingen die gemaakt worden door de partners en de bestuursleden zijn gebaseerd op de planning en control cyclus. Deze cyclus wordt jaarlijks aangekondigd door de Raad van Bestuur tijdens de aandeelhoudersvergadering. Aan het einde van ieder jaar wordt deze cyclus door de Raad van Bestuur geëvalueerd, er wordt gekeken of alles wat op de planning stond ook daadwerkelijk behaald is.

Als voorzitter van de Raad van Bestuur heeft uw te maken met vele individuen met ieder een eigen mening over verschillende zaken, hoe maakt u de uiteindelijke beslissing en leidt u het besluitvormingsproces in goede banen?
BDO heeft 160 partners, met ieder een eigen mening, er is dus een grote variëteit aan ideeën. Het belangrijkste middel om de beslissingen in goede banen te leiden is communicatie. Er moeten een aantal vragen beantwoord worden, zoals ‘waar willen we heen’ en ‘hoe pakken we dit aan?’. Voor het nemen van een goed besluit is het belangrijk om te horen wat andere collega’s te zeggen hebben en te discussiëren over hun meningen. Zo zorgen we ervoor dat alle neuzen dezelfde kant op wijzen. Maar de Raad van Bestuur kan niet op alle meningen in gaan. Voordat een uiteindelijke beslissing gemaakt wordt is het belangrijk om uit te leggen waarom deze beslissing gemaakt wordt. Als er grote veranderingen doorgevoerd moeten worden is het van belang dat deze geleidelijk geïmplementeerd worden; workshops en trainingen kunnen hierbij helpen. Het is erg belangrijk dat iedereen de kans krijgt om zijn of haar mening te geven. Om dit te bevorderen is het essentieel dat de cultuur zodanig is dat iedereen zijn input kan geven.

Wat is uw visie op het rapport ‘in het publiek belang’?
Het is zeker nodig dat er maatregelen genomen worden. De beroepsgroep heeft niet snel genoeg gereageerd op de veranderende economische situatie in het laatste decennium. De uitdaging van nu is dat er zo veel belanghebbenden een mening hebben over wat er nodig is. Dit resulteert in erg concrete regels, het rapport ‘in het publiek belang’ is er een van. Om het vertrouwen terug te winnen is het nodig om de beroepsgroep wat tijd te geven om de regels te kunnen opnemen. Tijdens mijn opleiding heb ik geleerd om te handelen met het ‘hoge aanzien van het vak’. Er was niet veel meer om te zeggen; je wist wat je te doen stond. Ik ben van mening dat een, op principes gebaseerde, regeling belangrijk is voor de vertrouwde positie van de auditor die nodig is voor het vervullen van zijn/haar taak.

Welke veranderingen zou u graag zien in de sector?
Het is voor de gehele sector belangrijk om het publieke vertrouwen terug te winnen. BDO neemt het voortouw om de uitvoering van de vereiste cultuurverandering in de beroepsgroep te versnellen. Als antwoord op het rapport ‘in publiek belang’ heeft BDO een leergang geopend op Nyenrode: het Partner Leadership Development programma. De leergang is bedoeld voor audit partners en senior auditors en is gericht op het verduidelijken van de impact van hun eigen gedrag op de bedrijfscultuur.
Voor de sector in zijn geheel zou het goed zijn om een meer evenwichtige spreiding van accountantskantoren te hebben. De concurrentie zal toenemen waardoor de kwaliteit verbetert, zo kunnen onafhankelijke problemen voorkomen worden. Desondanks zal een verandering als deze niet plaatsvinden zonder ingrijpen.

Hoe ziet u de toekomst van de accountancy sector?
De toenemende automatisering en digitalisering zal de rol van de accountant niet verminderen. Het accountantsberoep zal blijven bestaan; het is noodzakelijk dat financiële informatie die door de markten stroomt wordt onderzocht door onafhankelijke professionals. Dus ik zie de toekomst van de sector ‘rooskleurig’. De sector moet deze fase omarmen en moet het vertrouwen terugwinnen.

Welk advies zou u onze studenten willen geven?
Zorg ervoor dat, wanneer je net begonnen bent met werken, de kwaliteit van je werk goed is. Kwaliteit telt boven kwantiteit. Het is ook erg belangrijk dat je jezelf, na een vrij brede oriëntatie, specialiseert. Dan kun je pas echt waarde toevoegen aan het bedrijf.

 

reacties