Campus Life: studeren kost geld

Studenten geven een mening over de invoering van het leenstelsel

De Eerste Kamer heeft in januari 2015 de afschaffing van de studiefinanciering officieel aangekondigd. Vanaf september 2015 treedt het nieuwe leenstelsel in werking. We hebben op de campus van Tilburg University, studenten de vraag gesteld: “Wat vind jij van de invoer van het leenstelsel?”. Dit waren de reacties:

In het principe kan ik mezelf wel vinden in het afschaffen van de studiefinanciering, zolang de besparing die dat oplevert maar wel naar beter onderwijs gaat. Voor bestaande studenten is het echter vervelend dat de regels aangaande studiefinanciering tijdens het studeren worden veranderd. Dat de spelregels worden veranderd tijdens het spel is natuurlijk niet helemaal eerlijk. Ik denk ook niet dat volgend jaar de hoeveelheid studenten vermindert. Iedereen ziet wel in dat je een studie nodig hebt na je VWO om serieus kans te maken op een baan waar je de rest van je leven in je onderhoud mee kan voorzien. Jongeren uit armere gezinnen hebben nog recht op een aanvullende beurs. als je daar een baantje bij neemt, de zorg en huurtoeslag er bij optelt kan je denk ik prima rondkomen. Ook al moet je misschien nog 100 in de maand erbij lenen.
Bas Mulder, 20 jaar

Ik denk dat de barrière om te gaan studeren aan de universiteit groter wordt als studenten geen studiefinanciering meer ontvangen. De meeste studenten zullen meteen een lening af moeten sluiten om alles te kunnen bekostigen, wat er voor zal zorgen dat studenten beter zullen kijken waar de kansen liggen op de arbeidsmarkt. Studies zoals kunstgeschiedenis, filosofie en een taal zullen minder aantrekkelijk worden en misschien zelfs langzaam verdwijnen. Studies met betere baanperspectieven zullen aantrekkelijker worden aangezien dit de studenten de zekerheid zal bieden dat ze hun schulden in de toekomst probleemloos af kunnen lossen. Daarbij wordt de drempel voor de aankomende studenten om op kamers te gaan en bijvoorbeeld actief te worden bij een studie- of studentenvereniging groter. Studenten zullen hun studententijd zo effectief mogelijk gaan indelen zodat ze snel aan het werk kunnen en niet te veel schulden zullen maken. Hierdoor zullen zij bepaalde kansen missen, bijvoorbeeld het zelfstandig worden door op jezelf te wonen, een leven op te bouwen in de stad waar je studeert en misschien nog wel het belangrijkst, nevenactiviteiten naast de studie. Studenten zullen zich nu meer focussen op alleen hun studieprogramma.
Isa de Palo, 21 jaar

Ik vind het erg jammer dat de studiefinanciering wordt afgeschaft voor studenten in Nederland, voornamelijk omdat het de toegankelijk van het hoger onderwijs zal aantasten Ik weet uit eigen ervaring dat toen ik net afgestudeerd was van het vwo, de vraag die iedereen elkaar stelde was: ‘Wat ga je studeren?’ in plaats van ‘Ga jij eigenlijk studeren?’. Het is in Nederland dus op dit moment vrij vanzelfsprekend dat iedereen financieel in staat is om een te gaan studeren. Met de afschaffing van de studiefinanciering zal een grote groep studenten hier niet meer in staat toe zijn, en daarom zullen ze niet meer kunnen of willen studeren. Tot overmaat van ramp wordt de Ov-kaart ook afgeschaft, zo wordt studeren voor sommige mensen onmogelijk. Ik vind het niet kunnen dat het hoger onderwijs langzamerhand alleen voor de elite toegankelijk zal zijn. Dit vind ik niet een gedachte die past bij Nederland, omdat men hier streeft naar zoveel mogelijk gelijkheid. Ook zal dit resulteren in een steeds kleinere hoog opgeleide bevolking, en dat is schadelijk voor een kenniseconomie als Nederland.
Fanoes Bayat, 21 jaar

Ik denk dat je nu juist het verschil gaat zien tussen arm en rijk, vooral voor de studenten die volgend semester moeten beginnen, en als ze geen geld hebben en geen bijbaan kunnen vinden, dan houdt het gewoon op, dan kan je gewoon niet studeren. En dan heb je ook niet de motivatie om hogerop te komen. Sommige mensen hebben rijke ouders, maar er zijn ook genoeg die daar niet van kunnen profiteren. Zo zal de scheiding tussen rijk en arm duidelijk zichtbaar worden, zoals dat in het verleden was. Ik vind dat het mogelijk gemaakt moet worden om iedereen een gelijke kans te geven om te studeren. Ik vind het niet kunnen dat je iets dat er al is en goed functioneert gaat afschaffen. Je eindigt als het ware met een schuld op het moment dat je begint met studeren. Iemand die ook geen baanzekerheid heeft gaat ook niet snel een stap zetten om aan iets te beginnen waar hij veel schuld aan overhoudt, ook al is interest laag. Nu wordt de drempel veel hoger gesteld voor degene die met een studieschuld gaan eindigen. Je bent klaar met je studie en je kan eindelijk beginnen met werken. Nee hoor, je hebt een studieschuld die op je te wachten staat.
Shugri Ibrahim, 23 jaar

reacties