Interview met Gerald Cartigny & Patrick den Besten – Co-CEO & CRO van Goldman Sachs Asset Management B.V.

For the English version, click here.

Goldman Sachs Asset Management (GSAM) B.V. is de Nederlandse vermogensbeheertak van Goldman Sachs. GSAM biedt diverse beleggingsstrategieën aan investeerders, met een focus op aandelen, vastrentende waarden, kwantitatieve oplossingen, alternatieve investeringen en multi-asset oplossingen. In dit interview met twee van onze alumni zijn 10 vragen gesteld.

1) Hoe hebben jullie de studies doorlopen en hoe verliep de overstap van studententijd tot eerste baan?

Patrick den Besten: ‘’Ik ben in 1992 begonnen met de studie economie, en uiteindelijk in 1997 afgestudeerd in Money, Credit & Banking. Tijdens mijn studie werkte ik bij Staalbankiers, waar ik samen met hun macro-economisch bureau verantwoordelijk was voor het creëren van een macro-economische visie. Aandelen en beleggen heb ik altijd interessant gevonden. In het begin van mijn carriere ben ik vanuit het werk bij Staalbankiers  redelijk soepel doorgestroomd naar het Strategie/Asset Allocatie team van Aegon Asset Management. Dit was destijds een van de partijen waar de Universiteit mee samenwerkte. Net voor het einde van de dotcom bubbel (maart 2000, red.), heb ik de verstap gemaakt naar het Aandelen team van ING Investment Management. Ik vond de studie in Tilburg heel praktisch en voor mij is het een soepele overgang naar de werkvloer geweest.’’

Gerald Cartigny: ‘’Ik ben in 1984 begonnen aan de Universiteit van Tilburg, en in 1989 afgestudeerd in bedrijfseconomie met focus op ondernemingsfinanciering. Uiteindelijk heb ik vijf jaar over de studie gedaan, in verband met een bestuursjaar bij de overkoepelende sport organisatie Pendragon. Een van mijn professoren adviseerde mij destijds om een stage te lopen; zo kwam ik terecht bij de toenmalige NMB (Nederlandse Middenstands Bank, red.), waar ik onderzoek deed naar Eurobonds. Dit was toen een nieuw fenomeen en ik ben in opdracht van NMB voor mijn onderzoek langs alle grote beleggers in Nederland gegaan. Dit bleek een groot voordeel, want toen ik klaar was bij de NMB boden drie van de partijen waar ik langs was geweest mij spontaan een baan aan. Door toeval ben ik zo, met die stage en baanaanbiedingen, de beleggingswereld ingerold. Ik koos destijds voor de Nationale Nederlanden, toen al een grote belegger. Op die afdeling ben ik destijds begonnen om de portefeuille van de verzekeraar te beheren. Dus voor mij was het ook een hele soepele overgang.”

2) Wat zijn de belangrijkste lessen, wijsheden, vaardigheden en gewoonten tijdens de studie waar jullie vandaag nog steeds voordeel aan hebben?

Gerald Cartigny: “Het bestuursjaar bij Pendragon was heel nuttig, de dynamiek daar zorgde ervoor dat je in staat moest zijn om met iedereen te communiceren, af te stemmen en actie te ondernemen. Later in mijn carrière heb ik 3 jaar in de US gewerkt; dat bracht veel verrijking. Vooral de activiteiten naast de studie waren belangrijk en ik heb er veel aan gehad.”

Patrick den Besten: “Waar ik het meeste van heb geleerd was mijn stagetijd bij de Staalbankiers. Daar kon ik in discussie gaan met de mensen die aan de knoppen zitten. Ik zat op de dealingroom, vrij klein toen. Maar wat je in de theorie leert, probeer je in de praktijk te brengen en daar leer je heel veel van. Ga vooral ook veel in gesprek met mede-studenten, wees met verschillende dingen bezig. Zelf haalde ik veel plezier uit het doen van projecten met andere studenten en het aangaan van discussies met mijn professoren. Probeer andere perspectieven op te zoeken: ‘don’t take things for granted’. Ga discussies aan, ook tijdens je eerste baan. Ik denk dat dat heel belangrijk is om ervoor te zorgen een zo breed mogelijk referentiekader te krijgen, waarvoor je meer moet doen dan alleen tentamens en studeren.”

Gerald Cartigny: “Nog één toevoeging: ik leerde tijdens mijn bestuursjaar het volgende: als je iets wil doen, moet je proactief zijn. Dat geldt voor je volledige carrière. Niks komt naar je toe, er liggen heel veel kansen voor alle studenten maar daar moet je actief mee omgaan. Benut deze kansen en wees nieuwsgierig; dat is ook iets waar wij (GSAM, red) op letten bij de mensen die we aannemen.”

3) Hoe ziet de corporate culture eruit binnen GSAM?

Patrick den Besten: “Voor mij is het volgende belangrijk:

expertise, zorg ervoor dat je je zaken op orde hebt;

blijf niet zitten, toon initiatief;

drive, we willen energie zien.

Ik denk dat dit binnen ieder bedrijf belangrijk is. Maar voor grote bedrijven, leiders in hun marktsegment, zijn dit de mensen die ze nodig hebben om ervoor te zorgen dat zij de beste blijven.”

Gerald Cartigny: “Om een beeld te geven: Goldman Sachs is een wereldwijd bedrijf met ongeveer 45.000 werknemers, wij nemen elk jaar ongeveer 3000 schoolverlaters aan. Deze komen uit een selectie van een kleine miljoen brieven die we krijgen. In die brieven kwalificeert bijna iedereen zich op basis van studie en nevenactiviteiten. Om vervolgens tot die 3000 te komen, vinden er voor één positie soms gesprekken plaats met 15 verschillende mensen. We kijken of de kandidaten echt uitstralen dat ze gemotiveerd zijn, maar ook dat ze het leuk vinden om bij ons te werken. En dat is ook wat Patrick zegt: de “eagerness” moet er vanaf spatten, want het verschil op papier wordt steeds kleiner tussen studenten. En dan moet je denken aan je presentatie en voorbereiding, maar ook weten wat je wilt. Als je niet weet wat je wilt dan is het vrij lastig om concreet bij een bedrijf te komen.”

4) Wat doet de Chief Risk Officer op dagelijkse basis?

Patrick den Besten: “Als vermogensbeheerder draag je risico voor twee belangrijke categorieën: operationele en financiële risico’s.
Financiële risico’s ontstaan als gevolg van onze investeringen in o.a. aandelen, derivaten en obligaties op de financiële markten. Zo werk ik dagelijks nauw samen met het portefeuillemanagement team om de stand van de portefeuilles te evalueren. Bij bijzondere gebeurtenissen, zoals geopolitieke ontwikkelingen, trekken we nog intensiever samen op.

Aan de andere kant zijn er operationele risico’s. We beheren geld van klanten, waaronder grote institutionele klanten en particulieren die in fondsen beleggen. Als riskmanagement team zorgen we ervoor dat de gelden die we beheren, worden geïnvesteerd volgens de gemaakte afspraken met de klanten, of zoals vastgelegd in de prospectus voor een specifiek fonds. Dit brengt ons bij de tweede pijler, het operationeel risicobeheer. Net zoals bij (grote) corporates als Shell en Unilever, moeten we ervoor zorgen dat processen efficiënt verlopen en fouten worden voorkomen. Mijn team voert controles uit in het proces en draagt bij aan het ontwerp ervan. We streven ernaar verschillende risico’s te beheersen, waaronder markt- en kredietrisico, regulatory risico’s en reputatierisico’s. Als bedrijf, vooral in de financiële sector zoals Goldman Sachs, is het van groot belang dat we bewust zijn van onze rol op de financiële markt. Het risk- en compliance team speelt een cruciale rol bij het beschermen van ons bedrijf tegen verscheidene risico’s.”

Gerald Cartigny: “Geen bedrijf kan functioneren zonder goed risicomanagement en -framework. Dat is cruciaal, zeker als je kijkt naar beursgenoteerde bedrijven, waaronder Goldman Sachs. Goldman bestaat nu ongeveer 150 jaar, je kan alleen zo lang bestaan als je toekomstbestendig bent. Toekomstbestendigheid heeft niet alleen met winst te maken, maar ook met het vermijden van fouten en omgaan met risico’s. Dat is een cruciaal kader en het risicomanagement moet iedereen behoeden voor grote fouten, niet alleen voor je eigen bedrijf maar ook voor je klanten zoals Patrick aangeeft.”

5) Hoe kijken jullie naar nieuwe technologieën?

Patrick den Besten: ‘’In de wereld van financiën staan nieuwe technologieën gelijk aan zowel risico’s als enorme kansen. Het valt op dat de financiële industrie soms wat achterloopt in het implementeren van deze nieuwe technologieën. Dit heeft deels te maken met het strikte toezicht van de sector, het belang van de sector voor de economie en het feit dat we als financiële professionals een fiduciaire plicht hebben naar onze klanten. We moeten voorzichtig zijn met het omarmen van nieuwe technologieën. Als cruciale spelers in het wereldwijde financiële landschap staan we onder streng toezicht en moeten we bedachtzaam te werk gaan.

Maar, of het nu gaat om banken, vermogensbeheerders of asset managers, er zijn talloze mogelijkheden om te profiteren van nieuwe technologieën, zoals AI-tools. Bij Goldman Sachs maken we al geruime tijd gebruik van technologieën zoals machine learning om informatie te verkrijgen uit diverse bronnen, zoals contracten, krantenartikelen en webscraping. Hiermee proberen we informatie op te halen over de bedrijven waarin we beleggen via allerlei bronnen op het internet. Dit stelt risico- en portefeuillemanagers in staat om betere beleggingsbeslissingen te nemen. Bovendien wordt deze technologie ingezet voor het controleren van compliance statements, waarbij afzonderlijke groepen binnen het bedrijf belast zijn met deze kritieke taken. Zowel binnen de investment banking als de asset- en wealth management divisie wordt actief gekeken naar de mogelijkheden op het gebied van nieuwe technologieën. Hierbij worden verschillende disciplines, waaronder business, legal en compliance, betrokken. Hoewel we waakzaam moeten zijn vanwege onze fiduciaire verantwoordelijkheid en onze cruciale rol in het financiële systeem, ben ik ervan overtuigd dat er veel potentie is voor innovatie in de gehele financiële wereld.”

6) We hebben ook op jullie website gekeken en daar stonden de volgende definities; ‘’climate investing 2.0’’ en ‘’solutions such as European equity and investment grade credit, sustainable investments and green bonds’’, zouden jullie deze definities kunnen toelichten en eventueel praktische voorbeelden erbij kunnen benoemen?

Gerald Cartigny: “Climate investing, oftewel het toewijzen van kapitaal om de impact van klimaatverandering te verminderen, is al sinds 2015 een relevant thema. Mijn betrokkenheid begon met een rol als spreker in Parijs, waar het belangrijke Climate akkoord werd overeengekomen. In de aanvankelijke fase, oftewel climate investing 1.0, lag de focus voornamelijk op het uitsluiten van de meest vervuilende bedrijven. Hoewel dit een eenvoudige aanpak was, bood het geen ideale oplossing; het loste slechts het probleem op voor de individuele investeerder, niet voor de wereld. Met climate investing 2.0, verschuift de focus naar inclusiviteit. Het draait niet langer alleen om uitsluiting, maar om daadwerkelijke verbetering. Dit betekent het investeren in bedrijven die actief stappen ondernemen om de CO2-uitstoot te verminderen.
Het verschil in benadering is cruciaal. In de huidige versie, 2.0, wordt er meer nuance toegevoegd en ligt de nadruk op het proactief aanpakken van klimaatverandering. Het is een dynamische aanpak die zich richt op de laatste wetenschappelijke ontwikkelingen en technologische vooruitgang.

Green Bonds zijn normale obligaties, vergelijkbaar met andere obligaties die door bedrijven, overheden of semi-overheden worden uitgegeven. Wat Green Bonds uniek maakt, is dat de opbrengst van de lening specifiek moet worden besteed aan een milieuvriendelijk project. Dit project moet van tevoren worden gedefinieerd en gecertificeerd, waardoor er controle is om ervoor te zorgen dat de opbrengsten daadwerkelijk worden besteed aan wat van tevoren is aangegeven. Dit vormt het enige verschil met een reguliere obligatie; voor de rest werkt het op dezelfde manier. Zowel bedrijven als overheden geven Green Bonds uit om daadwerkelijke investeringen in milieuprojecten te waarborgen en hun betrokkenheid bij het aanpakken van klimaatverandering te onderstrepen. Bij Goldman Sachs Asset Management beheren we op dit moment wereldwijd ongeveer 10 miljard dollar aan activa in Green Bond-strategieën. Het biedt investeerders de mogelijkheid om actief bij te dragen aan milieuvriendelijke initiatieven en tegelijkertijd rendement te behalen. Het is een tastbare manier om groene impact te maken in lijn met financiële doelstellingen.”

7) Kunnen jullie specifieke vaardigheden benoemen die nodig zijn om bij Goldman Sachs te kunnen werken?

Gerald Cartigny: “Als je de boeken hebt gelezen over Goldman, zie je dat we al zo’n 150 jaar bestaan. Aanvankelijk was het een partnershipbedrijf en het partnership bestaat nog steeds, zelfs nu we een beursgenoteerd bedrijf zijn. Dit betekent dat beslissingen na uitgebreid overleg met veel mensen worden genomen. Dat is alleen mogelijk dankzij uitstekende communicatie binnen het bedrijf.
Het mantra bij binnenkomst is: “Zorg dat je ‘over’- communiceert en neem iedereen mee.” En dit gaat veel verder dan alleen je leidinggevende of collega’s; het strekt zich uit over landsgrenzen en functionele grenzen. Er is een aanzienlijke behoefte aan uitgebreide communicatie, wat tijdrovend kan zijn, maar het is een essentieel onderdeel van de DNA en cultuur van Goldman Sachs.”

8) Goldman Sachs heeft een co-CEO, hoe werkt die governance-structuur?

Gerald Cartigny: “In Nederland komt het fenomeen van co-CEO’s nauwelijks voor, terwijl het in andere Angelsaksische bedrijven meer voorkomt, en bij Goldman Sachs zelfs regelmatig. Dit fenomeen is te verklaren door verschillende factoren en heeft een aantal voordelen.

Ten eerste, consistentie van leiderschap: Bij Goldman Sachs is er sprake van consistente overdracht van leiderschap. Als iemand vertrekt, hetzij door een interne verschuiving, externe beweging of pensionering, is er altijd iemand die het leiderschap kan overnemen en continuïteit kan waarborgen.

Ten tweede, carrièreontwikkeling: Het is een manier om medewerkers carrière te laten maken. Wanneer er bijvoorbeeld twee sterke kandidaten zijn voor een leidinggevende positie, kan het bedrijf ervoor kiezen om geen keuze te maken en in plaats daarvan een co-head structuur te creëren. Hierdoor kunnen beide kandidaten leiderschapservaring opdoen, wat dient als een vorm van loopbaanbegeleiding.

Belangrijker nog is het principe van complementariteit. Co-CEO’s worden geselecteerd op basis van complementaire kwaliteiten, waardoor ze elkaar versterken en in elkaars kracht zetten. Dit vereist nauwe afstemming, constante communicatie en consensus. Het is essentieel dat beide CEO’s op dezelfde golflengte zitten om zowel intern als extern een consistent beleid te voeren. De voortdurende dialoog tussen co-CEO’s draagt bij aan de scherpte van de besluitvorming.”

Patrick den Besten: “Het concept van co-CEO posities sluit volgens mij inherent aan op de bedrijfscultuur van Goldman Sachs. Het bedrijf waardeert diepgaande kennis en uitdaging. Door co-CEO of co-head posities te creëren, ontstaan er natuurlijke discussies tussen specialisten, wat kan leiden tot verbeterde besluitvorming. Hoewel deze discussies soms tijd kosten, beschouwen wij als bedrijf dit een acceptabele investering, omdat we overtuigd zijn dat het bijeenbrengen van mensen uiteindelijk leidt tot betere beslissingen.

Zoals Gerald ook benadrukt, is communicatie van cruciaal belang. Als ik advies zou geven aan mensen die bij Goldman willen werken, zou ik zeggen dat sterke communicatieve vaardigheden essentieel zijn. Dit geldt niet alleen horizontaal, maar ook op verschillende niveaus. In vergaderingen delen juniors hun expertise met mij, en het vermogen om effectief met belanghebbenden te communiceren is van groot belang.. Zorg er dus voor dat je goed voorbereid bent en in staat bent om effectief te communiceren, dat zijn naar mijn mening de twee belangrijkste boodschappen.”

Gerald Cartigny: “Daar wil ik graag nog iets aan toevoegen. Omdat vanuit de partners en iedereen wordt verwacht dat zij collectief verantwoordelijkheid dragen voor het gehele bedrijf, is iedereen ook open voor feedback en initiatieven. Dit betekent dat de organisatie laagdrempelig is. Als je als junior binnenkomt en een goed idee hebt, kun je gemakkelijk naar een managing director stappen. Je kunt e-mailen, zoomen, of gewoon even binnenlopen, dat is heel normaal. Deze laagdrempeligheid vergemakkelijkt de overdracht van kennis. Als senior leider wordt van je verwacht dat je jouw kennis doorgeeft aan de volgende generatie, het maakt deel uit van het DNA van Goldman Sachs. Dus communicatie is niet alleen belangrijk, maar wat je ervoor terugkrijgt, is toegang tot vrijwel iedereen. In vergelijking met andere bedrijven die vaak hiërarchisch georganiseerd zijn, is dit bij Goldman Sachs veel toegankelijker.”

9) Als jullie weer 20 waren, zouden jullie wat anders hebben gedaan?

Gerald Cartigny: “Nee. Alles heeft een reden. Als ik nu terugkijk op mijn carrière, zie ik een reis met hoogte- en dieptepunten, wat verre van een lineair pad is. Maar eerlijk gezegd, zou ik geen dingen anders hebben gedaan.”

Patrick den Besten: “Nee, ik ook niet. Maar wat ik waarschijnlijk iedereen zou aanraden, vooral op jongere leeftijd als je de kans hebt, is om voor een bedrijf een tijdje in het buitenland te werken en expertise op te doen van een andere cultuur. Dat is zo’n waardevolle ervaring en bagage voor je carrière. Ik kwam zelf pas later in mijn loopbaan in aanraking met werken in het buitenland, en ik denk dat het echt veel voordelen heeft als je dat vroeg in je leven doet. Dus dat zou ik zeker aanbevelen. Hoe dan ook, je kunt altijd terugkijken op dingen, maar spijt hebben heeft niet veel zin. Ik heb een geweldige baan.”

10) Hebben jullie nog een laatste bericht richting studenten?

Gerald Cartigny: “Ik zou nog één advies willen delen en dat is; onderschat niet de eerste 3 jaar van je carrière na afstuderen, want die jaren zijn cruciaal voor je verdere traject. Denk goed na over wat dat voor jou zou moeten betekenen en hoe je in het leven staat. Net zoals het brein van een baby dat in de eerste fase cruciaal wordt gevormd, geldt hetzelfde voor je carrière. Dus wees uiterst zorgvuldig in wat je wilt gaan doen en zorg ervoor dat je veel leert en kennis absorbeert gedurende die periode.”

Patrick den Besten: “Ik denk niet dat het beperkt is tot de eerste 3 jaar; je moet je altijd afvragen waar je staat en waarom je bij een bepaald bedrijf werkt. Persoonlijk vind ik het soms kortzichtig om keuzes uitsluitend te baseren op een mogelijke salarisverhoging van 5 tot 10 procent elders. De intellectuele meerwaarde die je kunt verkrijgen door te werken met slimme mensen bij een toonaangevend bedrijf, en de kansen die daaruit voortkomen, kunnen veel waardevoller zijn, dit is wat ik regelmatig meegeef aan jonge collega’s.”

 

reacties