Interview met Daniëlle Jansen Heijtmajer, Global Process Director Finance bij FrieslandCampina

Ligt jouw interesse in het vakgebied finance en wil jij weten welke verschillende mogelijkheden er zijn na je studie? In dit interview spraken wij met Daniëlle Jansen Heijtmajer, Global Process Director Finance bij FrieslandCampina. Na haar studie economie heeft zij via KPMG de overstap gemaakt naar Shell en later naar FrieslandCampina. In dit interview zal zij meer inzicht geven in de verschillende mogelijkheden binnen finance en de stappen die zij heeft gemaakt in haar carrière.

Kunt u iets over uzelf vertellen, met betrekking tot uw studie en de loopbaan die u heeft afgelegd totdat u bij FrieslandCampina terecht kwam?
Mijn loopbaan is begonnen bij KPMG, waar ik 10 jaar heb gewerkt als EDP auditor – een leerzame tijd. Daarna heb ik in 1991 de overstap gemaakt naar Shell, waar ik vervolgens 23 jaar met heel veel plezier heb gewerkt. Binnen Shell heb ik wereldwijd diverse Finance rollen vervuld en heb ik me in de volle breedte in het Finance vakgebied kunnen verdiepen. Sinds twee jaar ben ik werkzaam bij FrieslandCampina. Ook ben ik sinds medio 2016 lid van de RvC van Aegon Nederland en van de RvT van de Regionale Publieke Omroep.

U bent Global Process Director Finance binnen FrieslandCampina, kunt u verduidelijking geven wat uw functie precies inhoudt?
Buiten het aansturen van het FrieslandCampina ‘Finance for the Future’ transformatieprogramma, houd ik mij onder andere bezig met de opzet van een global business process organisatie en de wereldwijde implementatie van Financial Shared Services. Operationele process excellence staat daarbij hoog in het vaandel – de opzet van de structuur van processen en de feitelijke uitvoering daarvan.

Wat houdt de finance transformatie in en hoe denkt u dat talent development daaraan kan bijdragen?
Bij het ‘Finance for the Future’ programma gaat het over de visie hoe Finance eruit komt te zien in de toekomst, zowel als functie, maar ook als cruciale business partner in het toevoegen van waarde aan de bedrijfsresultaten. Bij het formuleren van die visie hebben wij vanzelfsprekend gekeken naar hoe wij nu presteren – wat vinden onze collega’s in de business van ons, waar het gaat om waarde creatie, en hoe verhouden onze prestaties zich tot anderen, dat wil zeggen: een externe peer group.

“Voor trainees vind ik het essentieel, dat zij werkzaamheden verrichten waarin zij effectief en met persoonlijke verantwoordelijkheid laten zien wat zij aan onderscheiden kwaliteiten in huis hebben.”

Uit deze benchmarks bleek dat wij als FrieslandCampina op aantal kern Finance activiteiten goed presteren, maar dat er ook de nodige punten zijn waarop wij ons kunnen verbeteren. Zo bleek uit de resultaten, dat wij vooral met betrekking tot de kwaliteit van onze output en de snelheid waarmee deze wordt opgeleverd, nog behoorlijke stappen kunnen maken.

Uiteindelijk hebben wij de uitkomsten van deze benchmark studie omgezet naar vijf strategische aandachtsgebieden met verschillende initiatieven die richting geven aan onze verbeterplannen

Een van deze initiatieven heeft betrekking op talent management and development – hoe wij met ons bestaande en nieuw binnenkomend talent omgaan. Welke capabilities en skills wij nodig hebben voor Finance van de toekomst, om goed en slagvaardig onze rol te vervullen.

Voor trainees vind ik het essentieel, dat zij werkzaamheden verrichten waarin zij effectief en met persoonlijke verantwoordelijkheid laten zien wat zij aan onderscheiden kwaliteiten in huis hebben, en ik denk dan aan initiatief, denk- en doorzettingsvermogen. Het kunnen maken van een spreadsheet is bij aankomst verondersteld, dat leer je op school; met een intelligent, doordacht en overtuigend verhaal maakt de betere trainee verschil.

Bij een dergelijke uitdagende rol hoort ook de benodigde exposure – de ‘airtime’ die trainees krijgen om ervaringen en uitkomsten van hun werkzaamheden aan het Finance Leadership team te presenteren, of het helpen vormgeven en ondersteunen van belangrijke FrieslandCampina Finance events.

Voor alle rollen in Finance zijn wij in kaart aan het brengen welke capabilities en skills nodig zijn, evenals de verschillende carrière paden. Zo wordt het voor alle medewerkers inzichtelijk wat ze kunnen en moeten doen om die carrière paden te volgen, en hoe wij daarbij kunnen ondersteunen met bijvoorbeeld specifieke training. Een transparante pijplijn van Finance staff is onontbeerlijk voor een Finance Leadership team om medewerkers op de juiste plaatsen te laten landen.

Kunt u ons iets meer vertellen over de corporate traineeships binnen FrieslandCampina?
Binnen FrieslandCampina zijn wij altijd op zoek naar enthousiaste mensen die willen meebouwen aan de toekomst van het bedrijf; onze corporate traineeships zijn hier onderdeel van. Een traineeship duurt twee jaar, in welke periode je als trainee twee verschillende functies vervult. In de eerste functie ga je bijvoorbeeld een werkmaatschappij (Opco) in om mee te maken wat Finance op de werkvloer betekent. Hierna zou een tweede functie bijvoorbeeld een rol op corporate niveau kunnen zijn. Dat geeft dan goed inzicht in hoe de Finance cascade werkt (wat moet een Opco aanleveren en wat doet Corporate Finance daar dan vervolgens mee) en biedt een goed uitgangspunt voor een volgende, vaste baan. Op dit moment bekijken wij hoe wij dit programma een internationaler karakter kunnen geven.

Een persoonlijkheidstest en daaropvolgend een dag met interviews en groepsopdrachten bepalen de FrieslandCampina trainee selectie. Hierbij toetsen wij dan ook de vaardigheden waarover iemand beschikt, zodat hij uiteindelijk op de plek terechtkomt waar zijn talent het beste tot zijn recht komt. Daarbij kan het voorkomen dat een rol toch niet geheel aan de verwachting voldoet; wij zullen dan gezamenlijk een balans willen zoeken tussen het incorporeren van extra uitdagingen en de klus die moet worden geklaard.

Het is daarbij van grootst belang dat trainees zelf initiatief tonen en tijdig aan de bel trekken indien dat het geval is, zodat wij kunnen bekijken of en hoe er meer uit de bestaande rol kan worden gehaald. Wij hebben hier onlangs een paar goede voorbeelden van gezien waarbij er capaciteit over was, die tot volle tevredenheid van trainee en afdelingschef is aangewend om de bestaande opdracht breder te trekken met meer verantwoordelijkheden. Een balans ook hier, met elementen als professionaliteit en menselijke maat.

U heeft zelf de overstap gemaakt van KPMG naar Shell en later naar FrieslandCampina. Wat was uw motivatie voor deze stap?
Op een zeker ogenblik ambieerde ik, na een succesvolle adviserende functie bij KPMG, meer eigen lijnverantwoordelijkheid.

Shell was destijds een van onze grote klanten – ik kende het bedrijf goed. In 1991 heb ik de overstap gemaakt, en daar heb ik nooit spijt van gehad. Binnen Shell heb ik van de Verenigde Staten tot het Verre Oosten diverse functies bekleed. Ik heb vier jaar in Houston gewerkt als CFO van een van de Shell bedrijven; daarna diverse global functies, vanuit Londen en Den Haag, met mijn teams over de hele wereld verspreid. Mijn laatste functie binnen Shell was Vice President Group Pensions. Deze laatste functie nota bene in de periode dat de rentes volledig onderuit gingen, waardoor de hele pensioenwereld op zijn kop stond. Onder die omstandigheden konden wij echter wel grote veranderingen doorvoeren en met een frisse blik anders over specifieke problemen nadenken.

De overstap naar FrieslandCampina heb ik uiteindelijk gemaakt na een gesprek met de toenmalige CFO, die mij vertelde dat er nog veel te gebeuren stond op het gebied van global shared services bij FrieslandCampina. Bij Shell was ik in mijn voorlaatste rol ook werkzaam op dat gebied – de ervaring die ik daar heb opgedaan en vooral de energie die je krijgt van het werken met andere culturen, zowel land- als werkculturen, heeft mij doen besluiten een dergelijke uitdaging nogmaals aan te gaan als die zich voordeed. Toen FrieslandCampina mij die mogelijkheid bood, hoefde ik daar dan ook niet lang over na te denken.

Wat maakt uw functie binnen FrieslandCampina zo leuk en interessant?
FrieslandCampina is een mooi en hoogwaardig Nederlands bedrijf, dat als internationale speler op het gebied van zuivel tot de wereldtop mag worden gerekend.  Met wat je dagelijks voor ons bedrijf doet, sta je heel dicht bij je producten, je collega’s, en je klanten.

Het is eerst en vooral een verantwoordelijke samenwerking met de boeren[1], die, juridisch gezien in coöperatief verband, als het ware onze aandeelhouders zijn.  De wetenschap dat zij, met hun koeien – prachtige, eerlijke dieren zijn het – en hun bedrijven aan de basis staan van onze onderneming, maakt dat er sprake is van een zekere wederkerigheid en afhankelijkheid.  Dat nu vergroot je persoonlijke verantwoordelijkheid, dat vordert professionaliteit.

“Niets word je op een presenteerblaadje aangereikt, je moet er zelf achteraan.”

In hoeverre zijn er overeenkomsten tussen uw voormalige functie als Audit Manager bij KPMG en uw rol als Global Process Director Finance bij FrieslandCampina?
Als het goed is, althans zo zie ik het, neem je alle werkervaring mee naar je huidige functie.  Als student met een bijbaan doe je al ervaring op; je leert werken voordat je, in het verband van een loopbaan, gaat werken.  En hoe belangrijk is dat.

Alles wat ik heb gedaan in mijn carrière neem ik eigenlijk mee in mijn huidige functie als Global Process Director Finance binnen FrieslandCampina, maar ook in mijn commissariaten voor Aegon en RPO. Alle ervaring en kennis die ik heb opgedaan als audit manager, maar ook in mijn CFO-, controllers rollen en specialistische functies, zoals SOX programme manager, hebben mij een enorm brede bagage aan skills, capabilities en kennis gegeven, die ik hier iedere dag kan toepassen.

Wat wilt u de huidige generatie studenten meegeven met betrekking tot hun voorbereiding op het bedrijfsleven en daarbij misschien zelfs specifiek op een functie binnen FrieslandCampina?
Niets word je op een presenteerblaadje aangereikt, je moet er zelf achteraan.

Toon initiatief en schroom niet om aan anderen op gepaste wijze te vertellen wat je presteert. Het is namelijk niet zo, dat in de drukte van alledag een ieder altijd oog heeft voor de prestaties die jij levert. Als je eerlijk presteert, dan mag je daar trots op zijn.

Focus daarnaast op het maximeren van je sterke punten, natuurlijk zonder voorbij te gaan aan je eventuele zwakke punten, die evenzeer aandacht verdienen.  Het verbeteren van zwakke punten leidt tot wijsheid, het verbeteren van goede punten geeft energie.

Bij aanvang is de koers van ieders loopbaan ongewis.  Verwacht niet dat je van tevoren weet waar jouw loopbaan gaat eindigen; er gebeuren altijd onverwachte dingen.

Er komen kansen op je pad waarvan je denkt: “Daar heb ik nooit echt bij stilgestaan, maar het is goed, het is mooi – dat ga ik doen!”

 

Voor meer informatie over FrieslandCampina zie ook: www.frieslandcampina.com

[1] De aangesloten melkveehouders zijn lid van Zuivelcoöperatie FrieslandCampina U.A. een samenwerkingsverband van melkveehouders in Nederland, Duitsland en België. De coöperatie stelt zich ten doel de melk van haar leden tot waarde te brengen en daarmee duurzaam waarde te creëren voor al haar leden-melkveehouders.

reacties