Impactinvesteringen en Maatschappelijk Verantwoord Beleggen: Investeren voor een Betere Toekomst

For the English version, click here.

Disclaimer: Dit artikel bevat geen beleggingsadvies en heeft enkel als doel om te amuseren en informeren.

Wat zijn impact investeringen en wat is maatschappelijk verantwoord beleggen?

Steeds meer beleggers zijn op zoek naar manieren om hun geld te laten renderen en tegelijkertijd een positieve impact te hebben op de maatschappij en het milieu, nu ze zich bewust worden van de toenemende sociale en milieu-uitdagingen. Impactinvesteringen en maatschappelijk verantwoord beleggen (MVB) zijn benaderingen van beleggen die verder gaan dan alleen financieel rendement. Bij impactinvesteringen wordt bewust gekozen om te investeren in bedrijven die positieve invloed hebben op maatschappij en milieu. Bij maatschappelijk verantwoord beleggen, ook duurzaam beleggen genoemd, wordt rekening gehouden met ESG-criteria (Environmental, Social, and Governance) om investeringen te selecteren die ethisch en duurzaam zijn. Beide manieren verschillen van traditionele beleggingen omdat ze expliciet zowel een meetbare sociale impact als financieel gewin nastreven, in tegenstelling tot louter op rendement gerichte investeringen.

Potentiële strategieën

Voorbeelden van MVB-strategieën zijn het selecteren van bedrijven met sterke milieu- en sociale prestaties voor beleggingen, het uitsluiten van bedrijven die betrokken zijn bij controversiële industrieën (e.g. tabak, wapens), het actief in gesprek gaan met bedrijven om positieve verandering te bevorderen en het investeren in fondsen die zich richten op duurzaamheidsthema’s zoals schone energie of sociale integratie. Bedrijven nemen sociale en milieuaspecten op in hun besluitvormingsproces door ESG-criteria te integreren in hun beleggingsanalyses en beoordeling van bedrijfsprestaties. Ze kunnen ook rapporteren over hun duurzaamheidsinspanningen en openstaan voor dialoog met belanghebbenden om sociale en milieuoverwegingen aan te pakken. Dit zorgt voor een holistische benadering van het creëren van waarde, zowel financieel als sociaal.

Meten van impact

Investeerders kunnen de effectiviteit en impact van hun investeringen meten door het bijhouden en evalueren van prestatie-indicatoren die gerelateerd zijn aan de specifieke impactdoelstellingen die ze willen bereiken, zoals CO2-reductie, sociale inclusie of duurzaamheid praktijken. Voor impactinvesteringen kunnen meetbare resultaten worden vastgesteld, zoals het aantal mensen dat toegang heeft gekregen tot schoon water of het aantal banen dat is gecreëerd. Voor maatschappelijk verantwoord beleggen kunnen investeerders gebruikmaken van ESG-beoordelingen en rapportages van bedrijven om hun sociale en milieueffecten te analyseren en te vergelijken met hun duurzaamheidsdoelen. Transparantie en rapportage zijn daarom uiterst belangrijk in deze sector, omdat ze investeerders in staat stellen om de werkelijke sociale en milieueffecten van hun investeringen te evalueren. Nauwkeurige rapportage stelt investeerders ook in staat om verantwoording af te leggen en vertrouwen op te bouwen bij andere stakeholders.

Financieel rendement en risico’s:

De perceptie van impact beleggen is verschoven van de veronderstelling dat het een lager rendement en hogere risico’s met zich meebrengt naar de erkenning dat het zowel financieel als maatschappelijk rendement kan opleveren. Studies en praktijkvoorbeelden hebben aangetoond dat impact beleggen een manier is om zowel positieve verandering te creëren als financiële doelen te bereiken. Het World Economic Forum publiceerde bijvoorbeeld een onderzoek waaruit bleek dat bedrijven met een sterke focus op duurzaamheid en impact hun financiële prestaties op lange termijn overtroffen, en een onderzoek van de Harvard Business School toonde aan dat 180 impact beleggingsfondsen gemiddeld hogere financiële rendementen hadden dan traditionele fondsen.

De rol van investeerders en bedrijven:

Investeerders en bedrijven kunnen een positief verschil maken met hun beleggingsbeslissingen en bedrijfspraktijken door bewust te kiezen voor impactinvesteringen en maatschappelijk verantwoorde bedrijfsmodellen. Door te investeren in duurzame bedrijven en door sociale en milieuoverwegingen op te nemen in hun bedrijfspraktijken, kunnen zij duurzame ontwikkeling bevorderen en een voorbeeld stellen voor anderen in de richting van een meer verantwoorde economie. Voorbeelden van bedrijven die duurzaamheid integreren in hun bedrijfsmodel zijn Unilever, dat zich inzet voor duurzaamheid door middel van hun ‘Unilever Sustainable Living Plan’, en Patagonia, een kledingbedrijf dat bekend staat om zijn inzet voor milieubehoud en ethische productie. Deze bedrijven hebben aangetoond dat duurzaamheidsinspanningen hun financiële prestaties kunnen ondersteunen door kostenbesparingen, een betere merkreputatie, groeiende klantenloyaliteit en aantrekkelijkheid voor duurzaamheidsbewuste investeerders.

reacties