Goede voornemens

Wat is er mooier dan het jaar te beginnen met een column over goede voornemens? Iedereen kent ze wel, onmogelijke doelen die ieder jaar gesteld worden door iedereen. Om vervolgens op black Monday, traditioneel de derde maandag van januari, erachter te komen dat de meeste goede voornemens zijn mislukt. Goede voornemens komen voort uit het verleden, immers ooit is er iets misgegaan en dit wil men nu aanpakken door het instellen van een goed voornemen. De echte oorsprong van deze voornemens is een vaak onderzocht topic in de psychologie en consumentenwetenschappen[1]. Ze ontstaan doordat mensen een behoefte hebben zich doelen te stellen, vaak zijn goede voornemens doelen die onrealistisch zijn of te vaag worden geformuleerd. Dit leidt er dan ook toe dat ze vaak mislukken. Hopelijk gaan de goede voornemens van de accountancy sector dit jaar wel lukken. Laten we nu eens kijken naar de ‘goede voornemens’ van de accountancy sector en hun oorsprong. Wat heeft zich de afgelopen tijd afgespeeld in deze sector? Hieronder een review van belangrijke en interessante ontwikkeling in de sector[2]:

AFM:
– Afm rapporten 2010 en 2014: uit deze rapport blijkt dat de kwaliteit van de controle bij de grote accountantskantoren te wensen over laat. Mede vanuit de publicatie van deze rapporten komt er een stroming op gang die uiteindelijk leidt tot het NBA rapport ‘in het publiek belang’

NBA:
– Rapport ‘in het publiek belang’: een rapport met 53 voorgestelde maatregelen die de kwaliteit van de accountancysector moeten verbeteren.
– Voordat 2016 begon konden acht van de negen kantoren die een OOB vergunning hebben de maatregel ‘raad van commissarissen instellen’ al van hun lijst strepen. Een goed begin dus van dit nieuwe jaar.

CEA:
– Reactie op ‘in het publiek belang’: het CEA reageert per brief op één van de maatregelen in het rapport, namelijk om bindende criteria op te stellen voor de minimale doorlooptijd van de opleiding tot Registeraccountant en de vakken die daar onderdeel van uitmaken. CEA vindt het niet noodzakelijk criteria op te stellen inzake de minimumdoorlooptijd. Echter, CEA stelt voor dat accountantskantoren met de RA opleidingen afspraken maken die meer realistisch zijn. De studenten in een RA opleiding hebben een collegevrije periode in het zogenaamde ‘busy season’. Kantekeningen die worden gemaakt is dat studenten de rest van hun collegejaar geen ruimte krijgen om meer tijd aan hun opleiding te besteden en dat het ‘busy season’ niet voor iedereen op hetzelfde moment valt. Dit is een duidelijk voorbeeld van een goed voornemen: maak realistische afspraken over het samenspel van de praktijk en de theorie binnen de opleiding tot Registeraccountant.

– Vaststelling nieuwe eindtermen accountantsopleiding: de eindtermen waaraan een ‘accountant’’ moet voldoen zijn veranderd per 1 januari 2016. De belangrijkste verandering zit hem in het duidelijk onderscheiden van de ‘common body of knowledge’ en de vervolgopleiding. De ‘common body of knowledge’ doet een student op tijdens de Bachelor en Master. Hierna is het tijd om te kiezen voor een oriëntatie, dit kan RA accountant zijn maar ook AA accountant. Als je ook echt wilt aftekenen als accountant volg je het traject om accountant (RA of AA) te worden ‘met aantekening’ in de richting assurance. Dit betekent dat je naam na het afronden van de studie in het register wordt vermeld met de aantekening dat je bevoegd bent tot het controleren en opstellen van een jaarrekening. Als je dit niet wilt kun je kiezen voor de oriëntatie accountancy-MKB of accountancy-Finance. Een goed voornemen voor de student die geïnteresseerd is in accountancy: zorg dat je op de hoogte bent van de nieuwe structuur van de opleiding en begin al in een vroeg stadium met oriënteren. Zodoende kun je de juiste richting kiezen!

Publieke opinie:
– 84% van de ondernemers is tevreden over hun accountant: dit is te lezen in een artikel op accountant.nl, hierin geeft het voorgenoemde percentage van de ondernemers aan dat er momenteel geen behoefte is aan een overstap naar een nieuwe accountant.
– Tuchtrecht voor accountants nog niet optimaal: in een ander artikel op accountant.nl is te lezen dat het tuchtrecht voor accountants goed is geregeld in Nederland. Toch zouden er nog een aantal zaken kunnen verbeteren, zoals meer formeel toezicht door de AFM.

Dit zijn slechts twee voorbeelden van items die wekelijks en soms dagelijks voorbij komen op accountant.nl. Een goed voornemen voor iedereen die geïnteresseerd is in accountancy: neem af en toe eens een kijkje op accountant.nl, dan blijf je op de hoogte van allerlei ontwikkelingen.

De goede voornemens van de accountancy sector lijken dus nog niet verloren, de sector is er nog lang niet maar zet zeker stappen in de goede richting. Iedereen kan bijdragen aan een verbetering van de accountancy sector, ook jij als student (toekomstig) Accountancy of Finance. Verbeter de accountancy wereld, begin bij jezelf! Hopelijk kunnen we samen met de professionals van de toekomst dit goede voornemen wel laten slagen…

Referenties:
– Where There Is a Will, Is There a Way? Effects of Lay Theories of Self-Control on Setting and Keeping Resolutions, Anirban Mukhopadhyay, Gita Venkataramani Johar.

DOI: http://dx.doi.org/10.1086/426611 779-786.

– Rapport in het publiek belang, NBA 2014. Te vinden op: https://www.nba.nl/Documents/Nieuws/2014/pdfs/In%20het%20publiek%20belang%20rapport%20WG%20Toekomst%20Acc%2025sep14.pdf – ceaweb.nl

– afm.nl
– accountant.nl

[1] Where There Is a Will, Is There a Way? Effects of Lay Theories of Self-Control on Setting and Keeping Resolutions, Anirban Mukhopadhyay, Gita Venkataramani Johar DOI: http://dx.doi.org/10.1086/426611 779-786.
[2] Deze opsomming is niet allesomvattend, de volgorde waarin onderwerpen worden aangegeven is willekeurig.

reacties