FinTech: dé Finance trend van 2020

For the English version, click here

De afgelopen jaren is het gebruik van FinTech in de financiële sector alsmaar toegenomen. Recent is er een artikel gepost over de implementaties van FinTech binnen Adyen. Maar wat houdt FinTech in en hoe heeft deze trend zich ontwikkeld?

Wat is FinTech?

FinTech is ontstaan uit de twee begrippen ‘financial’ en ‘technology’. FinTech is een vrij breed begrip, het omvat alle innovatieve financiële producten of diensten die een bijdrage leveren aan het automatiseren en verbeteren van de huidige financiële markt. Hoewel FinTech bedrijven zich in het begin vooral focusten op het verbeteren van interne processen van financiële instituties, zien we afgelopen jaren een verschuiving naar de consumentenmarkt. Steeds meer FinTech bedrijven richten zich op de financiële transacties, investeringsdiensten en kredietaanvragen van consumenten. FinTech maakt het mogelijk om gebruik te maken van deze financiële diensten zonder directe assistentie van een persoon: de algoritmes in de applicatie zullen uiteindelijk de doorslag geven. Het uiteindelijke doel van FinTech is om de kosten te drukken, processen te optimaliseren en de markt te verbreden.

Historie & marktgroei

Sinds 1993, toen Citicorp een nieuw project genaamd ‘Financial Services Technology Consortium’ initieerde, is de FinTech markt steeds verder gegroeid. Vier jaar later, werd de eerste mobiele betaling gedaan via een tekstbericht. Na 1998, het jaar van de oprichting van PayPal, nam de groei van FinTech in sneltreinvaart toe. Mede dankzij de introductie van Apple Pay in 2014 nam de vraag naar FinTech gerelateerde diensten vanuit de consument verder toe. Dit heeft ervoor gezorgd dat FinTech niet meer is weg te denken uit het hedendaagse wereldwijde financiële systeem. 

“De FinTech markt heeft na de uitbraak van COVID-19 een enorme groei doorgemaakt.”

Momenteel zijn de 3 grootste spelers op de FinTech markt PayPal (240 mld US$), Ant Financial (150 mld US$) en Adyen (43 mld US$). De FinTech markt had in 2019 een waarde van ongeveer 1200 miljard US$ [1]. Dit totaal is ongeveer 4% van de totale waarde van de financiële industrie wereldwijd. Het grootste gedeelte van de FinTech markt bestaat uit bedrijven die zich focussen op digitale betalingen (1080 mld US$). De rest van de markt bestaat uit bedrijven die zich bezighouden met Artificial Intelligence of Blockchain (120 mld US$). De FinTech markt heeft na de uitbraak van COVID-19 een enorme groei doorgemaakt. De toegenomen vraag naar online winkelen heeft ervoor gezorgd dat de transactievolumes zijn gestegen [2]. Deze stijging is ook terug te zien in de aandelenprijs van  PayPal en Adyen, met een stijging van +76%, respectievelijk +89% sinds 1 maart 2020. Bovendien heeft Ant Financial aangekondigd om dit jaar nog naar de beurs te gaan, met de potentie om de grootste IPO van 2020 te realiseren [3].

Trends binnen de FinTech markt

De huidige FinTech markt bestaat grotendeels uit start-ups. Wereldwijd zijn er op het moment van schrijven ongeveer 12.000 start-ups op het gebied van FinTech. Hiervan zijn er 380 bedrijven met een waarde boven de 1 miljard US$, een zogeheten ‘eenhoorn’ start-up. Een groot deel van deze start-ups heeft de afgelopen jaren gebruik gemaakt van Venture Capital (VC) financiering. Een VC onderneming neemt hierbij een eigendomsbelang in van een start-up, waarbij een grote groei van de start-up nodig is om de investering terug te verdienen. In 2019 bedroeg het totale VC bedrag 273 miljard US$, een enorm bedrag. Deze cijfers laten zien dat er veel groei wordt verwacht in de FinTech markt door VC bedrijven. 

De groeiende FinTech markt heeft een grote invloed op de hedendaagse banken. We zien daarom een grote groei in het aantal samenwerkingen en overnames tussen banken en FinTech bedrijven. Ook zien we een verschuiving naar het soort investeringen die banken doen. Banken focussen zich momenteel op investeringen in grotere FinTechs, op kleinere schaal. Terwijl we in de beginfase van de FinTech markt enorm veel investeringen zagen in kleinere FinTech start-ups. Veel van deze kleine investeringen bleken achteraf geen waarde toe te voegen [4]. Banken zijn dus op zoek naar samenwerkingen met FinTech bedrijven die de huidige dienstverlening met een grote kans van slagen kunnen optimaliseren, waarmee ze uitkomen op FinTech bedrijven die al verder ontwikkeld zijn.

Naast de banken hebben Big Tech bedrijven als Apple, Google en Facebook ook invloed op de huidige FinTech markt. Big Tech firms richten zich voornamelijk op de groei van hun eigen betalingsplatform. Op dit moment is het marktaandeel van Apple Pay, Google Pay, en Samsung Pay 56% van de totale mobiele betalingen markt [5]. De komende jaren wordt verwacht dat de markt voor mobiele betalingen meegroeit met de algehele FinTech markt. Door de gebruiksvriendelijkheid en snelheid van mobiele betalingen zal de acceptatie van de huidige generatie alsmaar toenemen.   

Ook Artificial Intelligence (AI) speelt op dit moment een belangrijke rol in de FinTech markt. Je moet hierbij denken aan simpele automatisatie tot aan complexe machine learning. Het wordt in de financiële sector vaak gebruikt om simpele taken uit te voeren die normaal door een werknemer zouden moeten worden gedaan. AI heeft de potentie om de kosten te drukken en arbeidsproductiviteit van het bedrijf te verhogen. Op dit moment is Robotische Process Automatisering (RPA) een ontwikkeling die grote impact heeft op financiële instellingen. Je moet hierbij denken aan het proces waarbij nieuwe klanten worden aangemeld. Ook het verifiëren, de risicoanalyse en de beveiligingschecks van nieuwe klanten kunnen door een RPA systeem worden uitgevoerd. Een RPA systeem houdt zich automatisch aan de wetgeving die van kracht is. RPA systemen kunnen zorgen voor hogere efficiëntie en effectiviteit binnen de organisatie [6]. Naast eerder genoemde services maken financiële instellingen steeds meer gebruik van Blockchain technologie. Financiële instellingen gebruiken Blockchain voor smart contracts, digitale betalingen, identiteitsmanagement en aandelenhandel. Je kunt de technologie het beste omschrijven als een keten van ‘blokken’ die data bevatten. De data van eerdere ‘blokken’ blijft onveranderd waardoor handelingen beveiligd en transparant zijn voor de gebruiker. Volgens PwC heeft in 2020 77% van de financiële organisaties blockchain geïntegreerd. Daarnaast gebruikt volgens PwC in datzelfde jaar 90% van de betalingsbedrijven Blockchain om betalingen te beveiligen [7]. De Blockchain markt heeft dus een grote invloed op de groei binnen de FinTech markt.

Uitdagingen

De snelle ontwikkeling van de FinTech markt brengt naast vele kansen ook uitdagingen met zich mee. De grote hoeveelheid aan data die wordt verzameld over klanten door FinTech bedrijven kan hierbij voor problemen zorgen. De gecreëerde ‘digitale voetafdruk’ van de consument wordt gebruikt in de marketing, sales en bij financiële beslissingen. Om de kans op dataverlies door hackers te verminderen moeten FinTech bedrijven meer investeren in Cybersecurity. Het wordt een uitdaging voor FinTech bedrijven om de groei bij te benen op het gebied van Cybersecurity [8]

Bovendien vergen de aangescherpte eisen op het gebied van regelgeving en rapportage veel van financiële instellingen. Een voorbeeld waarbij het recent misliep is Wirecard, waar 1.9 miljard aan activa als fictief werd verklaard. Door een gebrek aan regulatie kon Wirecard betalingen creëren die in de werkelijkheid niet hebben plaatsgevonden [9]. Een ontwikkeling die de regulatie binnen FinTech bedrijven moet optimaliseren is RegTech. RegTech bedrijven zijn gespecialiseerd in het opzetten van digitale compliance systemen, gebaseerd op Artificial Intelligence [10]. Een ontwikkeling die cruciaal wordt bij het toenemende gebruik van digitale processen door FinTech bedrijven.

Toekomstverwachtingen

De komende jaren wordt verwacht dat de FinTech markt verder zal groeien. De Venture Capital investeringen laten zien dat deze verwachte groei aanzienlijk zal zijn. Daarnaast zullen we een toenemend aantal samenwerkingen tussen grote FinTech bedrijven en banken zien. Opkomende trends als Artificial Intelligence, RPA en Blockchain zullen de aankomende jaren een groot belang krijgen in het optimaliseren van FinTech firms. Hierbij liggen een aantal uitdagingen op de loer: FinTech bedrijven zullen zich maximaal moeten inzetten op het gebied van Cybersecurity en RegTech om problemen te voorkomen. Al met al heeft de FinTech markt veel potentie in zich die het dagelijks leven voor individuen en bedrijven makkelijker zal maken.

reacties