Audit in de ruimte: De nieuwe ruimtevaartrace en de mogelijkheden voor auditors

For the English version, click here

In de afgelopen jaren zijn steeds meer private entiteiten betrokken geraakt bij de ruimtevaartindustrie. De commercialisering hiervan, nieuwe belangen uit verschillende landen en verdere innovatie leiden tot een nieuwe vraag om de ruimtevaartindustrie te verkennen. Deze vraag neemt alleen maar toe, terwijl de middelen in de ruimte beperkt zijn. Hierdoor ontstaat een nieuwe ruimtevaartrace [1]. De opkomst van deze industrie biedt niet alleen kansen voor nieuwe technologieën, maar zal ook grote gevolgen hebben voor andere sectoren, zoals de accountancy sector, de belastingsector en de financiële sector, om er maar een paar te noemen [2].

Binnen al deze industrieën is de auditindustrie een interessante tak om naar te kijken. Een van de belangrijkste taken waarvoor een auditor bekend is, is om onafhankelijk een oordeel te geven over de vraag of de jaarrekeningen van bedrijven met een zekere mate van vertrouwen zijn opgesteld, volgens de normen die zij zou moeten volgen. De combinatie van auditen en de ruimtevaartindustrie leidt tot meerdere vragen. Hoe zal auditen er in de toekomstige ruimtevaartindustrie uitzien; met welke obstakels wordt het geconfronteerd; en hoe groot is de kans dat een auditor van nu, zonder voorafgaande ervaring in de ruimtevaartindustrie, in de toekomst een ruimtevaartbedrijf zal moeten auditen?

Maar ten eerste, is er vraag naar audit in de ruimtevaart?

De huidige ruimtevaartindustrie zou ongeveer 330 miljard dollar waard zijn. Daarnaast wordt verwacht dat de toekomstige groei enorm zal zijn. Bank of America voorspelt dat deze industrie over 30 jaar 3 biljoen dollar waard zal zijn [3]. Dit cijfer is het resultaat van veel verschillende sub-industrieën in de ruimtevaartindustrie. Naast de populaire leveringsmissies naar het International Space Station (ISS) zijn er ook andere sub-industrieën die al enige tijd bestaan en er komen steeds meer nieuwe bij. Een huidige grote sub-industrie is de transportsector voor satellieten en andere apparaten. Dit segment maakt gebruik van raketlanceringen om voor het transport te zorgen van de satelliet- en communicatie-industrie [4]. Dit wordt momenteel voor Amerikaanse lanceringen gedomineerd door SpaceX (opgericht door Elon Musk) en United Launch Alliance (een joint venture tussen Boeing en Lockheed Martin) [5]. Daarnaast zijn er enkele nieuwe markten, zoals ruimtetoerisme (Virgin Galactic opgericht door Richard Branson en Blue Origin van Jeff Bezos), ruimtevaartproductie, het creëren van nieuwe ruimtevaartstations en mijnbouw in de ruimte [6] [7] [8]. 

“Als toekomstige investeerders bereid zijn te investeren in de winning van asteroïden, hoe zouden ze dan met zekerheid weten dat deze asteroïden überhaupt bestaan…?”

Al deze ambitieuze projecten kunnen niet zonder enige hindernis worden uitgevoerd. Om deze projecten tot leven te kunnen brengen zou een grote hoeveelheid kapitaal van investeerders, en veel vertrouwen van klanten nodig zijn. Voor investeerders zou het belangrijk zijn om zoveel mogelijk betrouwbare informatie over een bedrijf te hebben, voordat ze een investering doen. Ook klanten zoals overheden uit verschillende landen zouden er zeker van willen zijn dat ze te maken hebben met een verantwoord bedrijf. Beide van deze problemen kunnen gebruik maken van een auditor om ze op te kunnen lossen. Dus het auditberoep lijkt wel kansen te hebben in de ruimtevaart. Nu we weten dat er kansen zijn, welke uitdagingen kunnen we verwachten dat samen met deze kansen ontstaan? 

Hoe spelen grote afstanden en de onafhankelijkheid van de auditor een rol in deze omgeving?

Ten eerste, een grote uitdaging voor auditors is dat ze (nog) niet in staat zijn om fysiek in de ruimte te werken. Dit komt door de hoge kosten die dit met zich meebrengt [9]. Als toekomstige investeerders bereid zijn te investeren in de winning van asteroïden, hoe zouden ze dan met zekerheid weten dat deze asteroïden überhaupt bestaan, gezien de meeste mensen niet eens een telescoop bezitten? Aangezien we deze asteroïden niet persoonlijk kunnen zien, zouden er discussies kunnen ontstaan over de vraag of we deze asteroïden moeten behandelen als een niet-fysiek goed in het auditproces. De auditor zou dus niet aanwezig zijn om het goed persoonlijk te zien. De controle van niet-fysieke activa is zeker een uitdaging, en gevallen zoals de Wirecard fraudezaak kunnen dit zeker bewijzen [10]. 

“Slechts één lancering kan de beslissende factor zijn om een ruimtevaartbedrijf zeer succesvol te laten zijn of voorgoed te laten verdwijnen.”

Ten tweede zal de audit onafhankelijkheid ook een grote complexiteit zijn, omdat er niet veel mensen met sectorspecifieke kennis in de ruimtevaartindustrie zijn [11]. Het zal dus moeilijk zijn om iemand te vinden die bepaalde operaties onafhankelijk kan beoordelen en die niet voor hetzelfde bedrijf werkt. Als het gaat om het tellen van voorraden in de ruimtevaart zal het duur zijn om een onafhankelijke auditor op te sturen om dit in de eerste jaren te doen. Hierdoor zal er meer vertrouwen moeten worden gesteld in de moderne technologie en de integriteit van de astronauten. Om in de toekomst meer vertrouwen in deze situatie te krijgen, zouden er echter nauwkeurigere sensoren en technologie moeten worden ontwikkeld om de activa en voorraden in de ruimte te tellen. Dit zal leiden tot een groter vertrouwen in zeer technische instrumenten die ook de auditors zullen moeten vertrouwen en controleren. Dit zal er ook toe leiden dat de auditors hun kennis op andere gebieden dan hun huidige vakgebied zullen moeten uitbreiden.

Wat voor rol speelt de risicofactor bij auditen in de ruimte?

Als er één ding was dat de ruimtevaartindustrie zo verschillend maakt vanuit een accountancy perspectief, dan is het wel de omvang van de risico’s die het met zich meebrengt. Sommigen beschouwen het als de meest risicovolle en moeilijkste industrie om in te werken [12]. Slechts één lancering kan de beslissende factor zijn om een ruimtevaartbedrijf zeer succesvol te laten zijn of voorgoed te laten verdwijnen [13]. Ook, slechts één kleine fout met een bout kan ertoe leiden dat een hele raket ontploft [14]. Dit brengt nog meer uitdagingen met zich mee voor de auditindustrie. Vanwege de hoge risico’s is kwaliteitscontrole enorm belangrijk. Om een goed overzicht te hebben over de kwaliteitscontrole moet er een goede interne controle zijn. Dit voorkomt dat onbevoegd personeel ongeoorloofde handelingen zullen verrichten en minimaliseert fouten. 

Daarnaast wordt het vanwege de hoge risico’s voor een accountant een zeer moeilijke taak om te beoordelen of een bedrijf met voldoende vertrouwen kan doorgaan als ‘going concern’. Dit zal waarschijnlijk met veel zorg tot uitdrukking worden gebracht met betrekking tot het risico dat het bedrijf loopt. In het begin zal het zeer waarschijnlijk zijn dat ingenieurs en auditors nauw zullen moeten samenwerken om deze beoordelingen uit te voeren. Aangezien er in deze sector sprake is van een hoge technologische complexiteit en een hoog risico, zal het beoordelen of een bedrijf binnen 12 maanden zal blijven bestaan, een uiterst moeilijke taak zijn.

De voorzienbare toekomst

Het belang van auditen in de ruimtevaart is duidelijk. Om het management en de aandeelhouders in staat te stellen de beste beslissingen te nemen, moet de meest accurate en objectieve informatie beschikbaar zijn. Hetzelfde geldt voor het verkrijgen van het meeste vertrouwen van klanten. In het begin is het waarschijnlijker dat auditors met ervaring in de ruimtevaart, vanwege de grote complexiteit van de sector, de auditopdrachten zullen uitvoeren. Echter, met de tijd dringen externe organisaties er bij scholen op aan om meer technologisch georiënteerd te worden [15]. Dit kan ertoe leiden dat de technologische complexiteit voor de gemiddelde persoon in de toekomst minder vergezocht wordt. Ook komt er steeds meer standaardisatie in de ruimtevaartindustrie, en met de nieuwe vraag zal deze vooruitgang ook steeds sneller gaan. Hiermee wordt de kans groter dat een Registeraccountant (RA) die geen ervaring heeft in de ruimtevaartindustrie deze audits kan gaan uitvoeren. Wie weet, is een vergadering met een klant in jouw levensduur wel maar een raketlancering weg.

Referenties

Alewine, Hank C. “Space Accounting.” Accounting, Auditing & Accountability Journal, April 30, 2020. https://doi.org/10.1108/AAAJ-06-2019-4040.

CBC News. “Spaceflight Disasters Show It’s Still ‘very Hard’ to Get into Orbit | CBC News.” CBC News, 2015. https://www.cbc.ca/news/technology/spaceflight-disasters-show-it-s-still-very-hard-to-get-into-orbit-1.3138866.

Clark, Stephen. “ULA, SpaceX Win Landmark Multibillion-Dollar Launch Agreements with Pentagon – Spaceflight Now.” Spaceflight Now, 2020. https://spaceflightnow.com/2020/08/07/ula-spacex-win-landmark-launch-agreements-with-pentagon/.

Couronne, Ivan. “Here’s How SpaceX Went From 3 Failed Launches to Sending Humans Into Space.” Sciencealert, 2020. https://www.sciencealert.com/here-s-the-story-of-how-spacex-got-to-this-incredible-moment-in-space-exploration.

Foust, Jeff. “NASA Selects Axiom Space to Build Commercial Space Station Module – SpaceNews.” SpaceNews, 2020. https://spacenews.com/nasa-selects-axiom-space-to-build-commercial-space-station-module/.

Hadfield, Peter. “Bolts Blamed for Rocket Crash | New Scientist.” NewScientist, 2002. https://www.newscientist.com/article/dn2544-bolts-blamed-for-rocket-crash/.

Landon, Joe, and Etienne Schneider. “These 5 Industries Will Be First to Do Business in Space | World Economic Forum.” World Economic Forum, 2017. https://www.weforum.org/agenda/2017/11/industries-will-make-money-in-space/.

McCrum, Dan, Stefania Palma, and Olaf Storbeck. “Wirecard Fights for Survival as It Admits Scale of Fraud | Financial Times.” Financial Times, 2020. https://www.ft.com/content/2581fda5-8c89-46b5-9acf-ba8a88d74d88.

Partovi, Hadi. “Why Schools Should Teach the Curriculum of the Future, Not the Past | World Economic Forum.” World Economic Forum, 2018. https://www.weforum.org/agenda/2018/09/why-schools-should-teach-the-curriculum-of-the-future-not-the-past/.

Patel, Neel V. “Are We in the Middle of a New Space Race for This Century? | MIT Technology Review.” MIT Technology Review, 2020. https://www.technologyreview.com/2020/02/07/349033/are-we-in-the-middle-of-a-new-space-race-for-this-century/.

Sheetz, Michael. “Investing in Space Stocks: Guide to Rockets, Satellites and More.” CNBC, 2019. https://www.cnbc.com/2019/11/09/how-to-invest-in-space-companies-complete-guide-to-rockets-satellites-and-more.html.

Sheetz, Michael. “NASA Cost to Fly Astronauts with SpaceX, Boeing and Russian Soyuz.” CNBC, 2019. https://www.cnbc.com/2019/11/19/nasa-cost-to-fly-astronauts-with-spacex-boeing-and-russian-soyuz.html.

Sheetz, Michael. “The Space Industry Will Be Worth Nearly $3 Trillion in 30 Years, Bank of America Predicts.” CNBC, 2017. https://www.cnbc.com/2017/10/31/the-space-industry-will-be-worth-nearly-3-trillion-in-30-years-bank-of-america-predicts.html.

 

reacties