Een kijkje bij A&F Investments

Column A&F Investments

A&F Investments is een beleggingscommissie voor studenten van de Universiteit van Tilburg, die geïnteresseerd zijn in de financiële markten. Het merendeel van de leden studeert Finance, Economie of Bedrijfseconomie. Het doel van de commissie is om van elkaar te leren wat betreft beleggen. Daarnaast wordt kennis verbreed door diverse interessante gastcolleges van onze partners. De commissie belegt een bedrag dat bestaat inleg van alle leden. Hierdoor krijgen de leden ervaring met beleggen, worden ze uitgedaagd om na te denken over ontwikkelingen op de financiële markt en de waardes van bedrijven.

De commissie bestaat op dit moment uit drieëntwintig leden, die verdeeld zijn in groepjes van drie of vier studenten. De groepjes focussen op specifieke industrieën om hier een beter beeld van te krijgen. Elke twee weken krijgen twee teams de kans om te pitchen. Dit kan ofwel een pitch zijn om een bepaald aandeel te kopen, een pitch zijn om een bepaald aandeel te verkopen, of een andere belegginskans. Er wordt overgegaan tot het aankopen of verkopen van een aandeel indien er een twee derde meerderheid is voor het voorstel. Ook heeft de commissie een Risk Managementteam en een Macro-economisch team. Deze teams ondersteunen de groepjes tijdens het maken van hun pitch. Indien er een aandeel wordt aangekocht zal één van de leden dit aandeel nauwlettend in de gaten houden. Hij of zij is vervolgens verantwoordelijk voor het op de hoogte brengen van de rest van de commissie over gebeurtenissen betreffende het aandeel.

Afgelopen kwartaal zijn er weer diverse interessante meetings geweest en is ons team aangevuld met een aantal nieuwe leden. Dit brengt weer nieuwe perspectieven en kansen met zich mee voor onze portfolio. Helaas heeft de aandelenmarkt een moeilijk kwartaal achter de rug, voornamelijk vanwege slechte resultaten in China. Daarnaast heeft de onzekerheid over de rente in de Verenigde Staten een negatieve impact gehad op onze portfolio.

Ondanks, een moeilijk kwartaal wat betreft de resultaten, was de kwaliteit van de meetings er niet minder om. De macrogroep heeft ons elke meeting voorzien van macro-economisch nieuws. Wisselkoersen en grondstoffen zijn diverse malen aan bod gekomen. Een daling van de goud-, koper- en olieprijs hebben ons bewogen om hier actief naar te kijken. Tijdens het dieptepunt van de olieprijs hebben we een aantal aandelen aangekocht die sterk blootgesteld zijn aan olie. De informatie verstrekt door de macrogroep heeft de andere teams goed geholpen.

De pitches van de verschillende groepjes waren heel divers afgelopen kwartaal. Één team gaf een korte introductie over het handelen in opties, met een aantal interessante interpretaties van strategieën hierin. Een ander team kwam op het idee om te gaan beleggen in de farmaceutische industrie. Zij kwamen met een aantal belangrijke inzichten over patenten die sterk van invloed zijn op de aandelenprijs in deze sector. Innovatie en duurzaamheid zijn ook ruim aan bod gekomen en er is dan ook gekeken naar beleggingsmogelijkheden in de zonne-energiesector en innovatieve auto-industrie. Pitches werden onderbouwd door uitgebreide DCF-analyses en multipels om bedrijven te waarderen. Een interessant voorbeeld van afgelopen kwartaal is Tesla Motors, dat naast hun auto’s, ook bezig is met het ontwikkelen van accusystemen. Een belangrijk onderdeel bij de productie van deze accu’s de stof grafiet. Daarom heeft een groep onderzoek gedaan naar deze grondstof en gekeken of het interessant is hierin te beleggen. Er is zelfs een sample opgestuurd door het in Canada gevestigde bedrijf Great Lakes Graphite company.

Al met al hebben onze leden op verschillende manieren ervaren hoe het is om te handelen in aandelen.  Door de hoge onzekerheid op de financiele markten, belooft ook dit weer een uitdagend en interessant kwartaal te worden voor A&F Investments.

reacties