Dus jij wil accountant worden..

door Frans Heitling, Hoofdredacteur Accountancy Vanmorgen

In de herfst van 2013 publiceerde Benedikt Frey en Michael A. Osborne, twee wetenschappers van Oxford, een rapport over de toekomst van werk. Dit rapport biedt een grimmig perspectief voor iedere vorm van werk in de toekomst.

Computerisation oftewel automatisering is het woord dat zij gebruiken en dat zij als een grote bedreiging zien voor iedere baan. Zowel IT, als accounting, productie en auditing zal worden geautomatiseerd. Zo ontstaat er een toekomst waarin mensen praktisch vervangbaar en overbodig worden.

Het werk van accountants wordt ‘vatbaar’ genoemd voor automatisering. ‘Vatbaar’ is normaal een woord dat gebruikt wordt in de winter: ‘Als je geen warme jas draagt in de winter, ben je vatbaar voor een verkoudheid.’

Het probleem is echter veel complexer. Ik geloof niet dat het gehele audit en accountingberoep zal worden vervangen door IT. Ik geloof wel dat grote brokken werk die nu nog handmatig gedaan worden, zullen worden geautomatiseerd . Software wordt namelijk steeds slimmer. Als Google een auto kan besturen, waarom zou het dan onmogelijk zijnom automatisch een jaarrekening te genereren en te interpreteren? Maar toch, de menselijke factor, het professional judgement, dingen zien die machines niet kunnen zien of andersom het interpreteren en begrijpen van dingen die een machine kan zien, maar het menselijke oog niet. Er zal dus nog steeds een menselijke factor nodig zijn. Tenminste, dat hoop ik!

Accounting is een oude wetenschap, ongeveer 500 jaar geleden uitgevonden door een Italiaanse monnik in Venetië. De kooplieden van de Renaissance waren er weg van. Dubbel boekhouden, debit en credit, was een grote stap vooruit. De volgende stap vooruit werd minder dan een generatie geleden ingevoerd: het spreadsheet, ook wel het rekenblad genoemd. Het spreadsheet werd in de zeventiger jaren van de twintigste eeuw uitgevonden. Dan Bricklin en Bob Frankston bedachten in 1979 Visicalc, het eerste echte rekenblad. Berekeningen namen hierdoor aanzienlijk minder tijd in beslag. ‘Visicalc zorgde ervoor dat waar men normaal twintig uur per week mee bezig was, nu in vijftien minuten gedaan kon worden,’ ,vertelt Dan Bricklin in een interview. Hierbij voegde hij nog een merkwaardige en zeer belangrijke opmerking aan toe: ‘en laat hen veel creatiever worden.’ Dat is waar de echte uitdaging ligt in de toekomst!

reacties