Accounting Insight 2021 – “Improve today to advance tomorrow”

For the English version, click here

Accounting Insight is een jaarlijks symposium waar verschillende sprekers zullen debatteren over relevante topics binnen het vakgebied van Accounting. In dit artikel zal de commissie van Accounting Insight meer vertellen over de aanloop naar het evenement. Er zal uitgelegd worden waarom er is gekozen voor deze onderwerpen en de bijbehorende stellingen. Daarnaast wordt er achtergrondinformatie gegeven over de onderwerpen en worden de sprekers uitgelicht. 

Hoe zijn jullie gestart en wat hebben in de aanloop naar het evenement als commissie gedaan?

Afgelopen februari zijn wij als commissie gestart met de organisatie van dit symposium. Vanuit de universiteit kwam de wens om dit evenement om te schalen naar het Engels, waardoor wij redelijk veel hebben nagedacht over de opzet. We hebben uiteindelijk besloten het evenement redelijk in lijn te houden met voorgaande editie, maar dan met één stelling minder. Wij hebben hiervoor gekozen, omdat we verwachten dan er enkele termen in het Engels uitgelegd moeten worden en wij het duidelijk willen houden voor iedere deelnemer. 

In de zomervakantie lagen de commissie meetings redelijk stil, maar zijn we wel al allemaal met onze eigen taak achter de schermen verder gegaan. Wij hebben gezocht naar de onderwerpen en bijbehorende sprekers. 

In begin september hadden wij veel meetings met sprekers. Daarnaast zijn we gestart met het maken van promotiemateriaal. We hebben knopen doorgehakt wie er zou komen spreken, welke onderwerpen er behandeld zouden worden en aan de slag gegaan met het opstellen van relevante stellingen, welke besproken zullen worden tijdens de avond. 

In de laatste weken zijn wij volop bezig met het draaien van promotie en hebben wij de laatste meetings gepland staan met sprekers.

Welke onderwerpen worden er behandeld en hoe zijn jullie tot deze keuze gekomen?

Allereerst hebben wij het nieuws in de gaten gehouden en veel artikelen gelezen. Op deze manier konden wij erachter komen waar de pijnpunten binnen accountancy zich bevinden. Daarnaast hebben wij meetings gepland met professoren en sprekers van voorgaande edities. We hebben samen met hun gespard over de onderwerpen. Uiteindelijk zijn we samen met Margreeth Kloppenburg, de dagvoorzitter, tot deze onderwerpen gekomen: fraude, data analytics, sustainability en continuïteit. 

Hebben studenten achtergrond informatie nodig?

Ten eerste hebben studenten geen achtergrond informatie nodig om de avond bij te wonen. Wij hebben dit zo ingestoken dat het voor iedereen toegankelijk. 

Wie komen er op deze avond spreken en waar op hebben jullie de keuze voor deze sprekers gebaseerd?

Het panel van Accounting Insight 2021 zal bestaan uit 5 sprekers, en geleid worden door Margreeth Kloppenburg. Alle sprekers draaien al vele jaren mee in de praktijk en hebben op deze manier al veel gezien van het accountancy-vak. Verder hebben we in de definitieve keuze goed gekeken naar ervaring met de onderwerpen (fraude, sustainability, data analytics, continuïteit). Onderstaande personen zullen op deze avond spreken: 

Theo-Jan Renkema is Chief Innovation and Technology Auditor bij de Rabobank en is daarnaast ook professor aan Tilburg University. Hij zal spreken over het onderwerp data analytics, waar hij al gedurende zijn hele professionele loopbaan mee bezig is en bovendien in de MSc Accountancy ook colleges over geeft.

Nicolette Loonen heeft lange tijd bij KPMG gewerkt en is anderhalf jaar geleden een eigen bedrijf (TOSCA) opgericht waarmee ze bijdragen aan het verduurzamen van organisatie. Zij spreekt samen over sustainability met Ferdy van Beest , welke als Director Data Propositions werkzaam is bij Flynth Adviseurs en Accountants. Verder heeft Ferdy veel ervaring met integrated reporting en is zodoende ook werkzaam is bij Nyenrode, waar hij assistent-professor financial accounting & reporting is. 

“Als laatste heeft het organiseren van Accounting Insight ons ook vriendschappen en leuke herinneringen gebracht.”

Marianne van Kimmenade is op dit moment thema-regisseur fraude bij de NBA (Nederlandse Beroepsvereniging van Accountants) en heeft meer dan 30 jaar bij EY gewerkt. Zij zal spreken over het onderwerp fraude, samen met Don Raaijmakers, welke teamleider is bij AFM (Autoriteit Financiële Markten) en ervaring heeft bij zowel EY als KPMG. 

Dit zijn de expertises van de sprekers, maar ze zullen ook deelnemen in de andere discussies en hun mening hierover geven. Als laatste is er nog een paneldiscussie over het onderwerp continuïteit, waar de sprekers hun visie geven over het voortbestaan van het beroep Accountant. 

Voor wie is deze avond?

Het evenement is gericht op bachelor-, master Accountancy- en post-master Accountancy-studenten, maar in principe is iedere leergierige student met een interesse in Accountancy welkom op 1 december.  

Hoe zal de avond eruit zien?

De avond zal om 19.00u beginnen en tot ongeveer 22.00u duren, met tussendoor een pauze. Voor deelnemers is er de ruimte om vragen te stellen aan de professionals. Op deze manier hopen wij er een interactief en leerzame avond van te maken. 

Wat hebben jullie geleerd van het organiseren van Accounting Insight?

Wij hebben als commissieleden veel persoonlijke en professionele ontwikkeling ervaren het afgelopen jaar.. Het gaf ons inzicht in de problemen die er in de praktijk zijn, waar je tijdens hoorcolleges op de universiteit niet veel over hoort. Op deze manier kan je vakken welke je volgt koppelen aan de actualiteit, dat de colleges een stuk interessanter maak. 

Wat vonden jullie zelf van het organiseren van Accounting Insight? 

Het organiseren van Accounting Insight 2021 was erg leuk en leerzaam. Het grootste voordeel aan het organiseren van een (soortgelijk) formeel evenement is onze ogen het contact met sprekers, de dagvoorzitter en met andere geïnteresseerden. Wij hebben met meerdere professionals uit de accountancy-wereld meetings gehad, met veel professoren van Tilburg University gesproken en gedurende de organisatie veel met het bestuur van Asset | Accounting & Finance overlegd. 

Als laatste heeft het organiseren van Accounting Insight ons ook vriendschappen en leuke herinneringen gebracht. In februari waren wij allemaal nieuwe leden bij Asset | Accounting & Finance, en door een volledig jaar samen te werken aan de organisatie van dit ene evenement hebben wij een sterke band opgebouwd met elkaar, die zeker niet zal eindigen na Accounting Insight 2021.

Wij hebben er alvast heel veel zin en wij hopen jullie 1 december te zien. De locatie wordt snel bekend gemaakt, maar het zal in fysieke vorm plaatsen! 

Ben je geïnteresseerd in Accounting Insight 2021? Meld je aan via deze link

reacties