Accounting Insight 2017: Why good auditors do bad audits

Op 29 november vond Accounting Insight plaats, een interactief symposium waarin een gevarieerd sprekerspanel discussie voert over verschillende accountancy gerelateerde onderwerpen. Door middel van dit evenement proberen we een brug te slaan tussen de academische colleges op Tilburg University en de praktische situaties die zich voor zullen doen binnen de bedrijven.

Sinds februari zijn wij als commissie druk bezig geweest met het organiseren van dit evenement. Het begon allemaal met het kiezen van een geschikt onderwerp en het benaderen van geschikte sprekers. Het onderwerp stond al snel vast, ‘Why good auditors do bad audits’ zou het overkoepelende thema van de avond worden. Het vinden van geschikte sprekers ging makkelijker dan verwacht. Redelijk snel hadden we een panel van interessante en enthousiaste sprekers bij elkaar en de twee belangrijkste componenten voor een succesvolle avond stonden vast! Toen konden we beginnen met het zoeken van een geschikte locatie, contact onderhouden met de sponsoren, promotiemateriaal ontwerpen.

“Volgens hen moet een hele generatie verwijderd worden voordat dit cultuurprobleem kan worden opgelost.”

Al snel was het 29 november. De foyer van de Studiozaal van Theaters Tilburg stroomt langzaam vol met enthousiaste deelnemers die graag meer inzicht willen krijgen over de huidige ontwikkelingen van het accountancy vak. Dagvoorzitter Bas Knoop (Redacteur het Financieele Dagblad) leidt de discussie en vier verschillende subonderwerpen worden bediscussieerd door Godert van der Poel (CFO Siemens NV), Rob Fijneman (Chairman KPMG), Pieter Jongstra (Chairman NBA), Dagmar van Boekel (Partner Joore) en Johan Hopmans (Partner Deloitte).

Het eerste onderwerp dat aan bod kwam is ‘de 53 maatregelen’. Volgens Dhr. Jongstra is het beroep zeker de goede kant uit aan het gaan, maar is dit nog niet doorgedrongen bij het publiek. Dhr. Van der Poel en Mevr. Van Boekel vinden daarentegen dat er vooral een cultuurprobleem heerst binnen de accountantskantoren. Volgens hen moet een hele generatie verwijderd worden voordat dit cultuurprobleem kan worden opgelost.

Daarna kwam het capaciteitsprobleem en de partnerstructuur ter sprake. Dat er een capaciteitsprobleem heerst, was geen discutabel punt. Accountantskantoren kampen over het algemeen erg vaak met capaciteitsproblemen die de kwaliteit van de controles niet ten goede komen. De partnerstructuur was voor Mevr. Van Boekel juist een reden om van een Big Four kantoor naar een kleiner kantoor te gaan. Hierdoor zit zij nu juist vaker bij klanten, ook al is ze partner.

“Waar er verbetering nodig is? Communicatie!”

Over de rol van de accountant bij het opsporen van fraude was het panel het grotendeels eens. Fraude opsporen is niet de primaire taak van de accountant, vindt het panel, maar accountants moeten zeker alert zijn! ‘Waar er verbetering nodig is? Communicatie’ aldus Dhr. Jongstra.

Als laatste onderwerp kwam de technologie ter sprake. Het accountantsberoep is aan het veranderen. Technologische ontwikkelingen spelen een steeds grotere rol. Helaas komt dit nog niet altijd voldoende terug in de opleiding, aldus Dhr. Fijneman. Een accountant hoeft geen IT specialist te worden, maar in de toekomst zal een IT Audit specialist zeker voorkomen in ieder controleteam.

Nadat er vele inzichten waren opgedaan was er nog een afsluitende borrel waar iedereen nog na kon praten of in contact kon komen met een van de partnerbedrijven van Accounting Insight 2017.

Al met al kunnen we terugkijken op een geslaagde avond! Deze avond zou niet mogelijk zijn geweest zonder onze partners, dus via deze weg wil ik ze nogmaals bedanken! Ook wil ik nog een woord van dank richten tot onze sprekers en dagvoorzitter. Als laatste wil ik graag mijn mede-commissieleden Anne, Rob en Matthieu en onze coördinator Cindy bedanken voor het organiseren van dit evenement.

Ik hoop jullie allemaal volgend jaar te zien bij de volgende editie van Accounting Insight!

reacties