Accountancy firms werken samen met Blockchain

For the English version, click here.

In de afgelopen jaren is blockchain technologie uitgegroeid tot een vruchtbare digitale innovatie die veel kansen kan beieden aan bedrijven en ondernemingen. Lees er meer over in dit artikel.  

Kleine Introductie

Blockchain is een opkomende technologische innovatie die grote gevolgen kan hebben voor verschillende werkgebieden. Onder andere de accountancywereld zou door deze technologie kunnen worden hervormd. Onnodig te zeggen is dat accountancy zich over het algemeen bezighoudt met het meten van financiële informatie en het waarborgen van de juistheid van deze informatie.

Blockchain heeft de mogelijkheid om informatie op te slaan op een gedeeld platform, blockchain genaamd, waar alle peers die op hetzelfde netwerk zijn aangesloten een exacte kopie bezitten van de informatie die in dat netwerk wordt verstrekt. Op die manier kan Blockchain transactionele informatie opslaan die de financiële status van een onderneming onderstreept. Met andere woorden, transactionele beweringen hoeven niet meer zoveel tijd in beslag te nemen, wat betekent dat accountants hun tijd kunnen besteden aan zaken die een hoger denkvermogen vereist. Op basis van dit gegeven kan gezegd worden dat de implementatie van deze innovatieve technologie accountancy professionals veel mogelijkheden kan bieden. Voordat blockchain echter zelfs maar kan worden beschouwd als een integraal aspect van de financiële wereld, moet de technologie verder worden geoptimaliseerd om praktisch te zijn voor professionals.

Partnerships

Vandaar dat accountantskantoren zich de afgelopen jaren hebben ingespannen om partnerships te smeden met startende bedrijven die specifiek met blockchain technologie werken. Zo heeft Deloitte, ’s werelds grootste accountantskantoor, een partnership gesmeed met Ava Labs. Ava Labs is het bedrijf dat verantwoordelijk is voor de creatie van de Avalanche Platform. De Avalanche blockchain is, net als de concurrende Ethereum blockchain, een platform de technologie achter smart contract gebruikt om verschillende hoeveelheden blockchain toepassingen te ondersteunen. Op dit moment wordt Avalanche beschouwd als een van de snelste smart contracts platforms. De ontwikkelaars beweren dat ze een veel snellere transacties verwerkingstijd hebben dan de Ethereum blockchain. Dit betekent dat de schaalbaarheid van Avalanche veel beter is dan die van zijn concurrent.  

De reden voor de samenwerking tussen Deloitte en AVA Labs is het feit dat Deloitte samenwerkt met de FEMA (Federal Emergency Management Agency) om terugbetaling programma’s bij rampen te ontwikkelen. Deloitte heeft een platform gecreëerd genaamd het CAYG-platform, wat een cloud-gebaseerde applicatie is die zijn wetgevende partners voorziet van een gedecentraliseerd en transparant systeem. Met behulp van de Avalanche blockchain zou de CAYG-applicatie in staat moeten zijn om documentatie sneller op te vragen die nodig zijn om financieringen rond te krijgen. De bedoeling is dat dit process kan worden bewerkstelligt terwijl er minder administratieve inspanningen moeten worden geleverd. Op die manier worden slachtoffers van verscheidene rampen sneller geholpen, terwijl er tegelijkertijd minder ruimte is op fraude te plegen     

Andere Partnerships

Deloitte is niet het enige grote accountantskantoor dat samenwerkingen is aangegaan met blockchain bedrijven. In 2021 is PWC een partnerschap aangegaan met blockchain firma Vechain om een low-code digitaal dienstenplatform te ontwikkelen dat gebruik maakt van blockchain technologie. Met behulp van deze technologie zouden ondernemingen gebruik kunnen maken van gedigitaliseerde bedrijfsmodellen waarvoor de innovatieve blockchain technologie moet worden aangepast. Na succesvolle invoering zouden ondernemingen in staat zijn om verspreide gegevens over de toeleveringsketen te integreren in een rigide en betrouwbaar blockchain-ecosysteem. Op die manier zouden bedrijven volledige transparantie kunnen bereiken over de hele verticale supply chain, wat het vertrouwen tussen bedrijven en hun externe stakeholders bevordert.

Op dezelfde manier werkt EY samen met Polygon aan het bouwen en implementeren van schaal- en bedrijfsoplossingen voor het Ethereum ecosysteem. Het Polygon-protocol biedt een eenvoudig kader voor nieuwe en reeds bestaande blockchain-ontwikkelingen om in het Ethereum-ecosysteem te bouwen met een verhoogde schaalbaarheid. In bredere zin zou deze integratie gebruikers van dit raamwerk veel efficiëntere transactieprocessen bieden, wat uiteindelijk innovatie kan bevorderen.

Vooruitzichten

Een algemeen probleem bij de aanpassing van nieuwe technologieën is het feit dat er doorgaans problemen zijn met gegevensbeveiliging en privacy. Een ander probleem is het gebrek aan technische deskundigen en het ontbreken van duidelijke wetgeving over het gebruik van die nieuwe technologie. Regelgevers hebben met andere woorden een nieuw controlesysteem nodig dat deze nieuwe Blockchain-technologie kan bewaken om te zien of er geen financieel wangedrag plaatsvindt.

Maar ondanks de nadelen van Blockchain, zijn de potentiële voordelen voor de accountantscontrole en maakt het veel te interessant om deze nieuwe innovatie te negeren. Een technologie die bedrijven in staat zou kunnen stellen een zelfsturend auditsysteem te implementeren, zou veel extra werkuren besparen die op een veel efficiëntere manier kunnen worden besteed.

Auditing is slechts een van de vele sectoren waar de blockchain technologie praktische implicaties heeft. Zoals gezegd zou deze innovatie een grote sprong voorwaarts kunnen betekenen in de technische ontwikkeling. Zo zou digitale innovatie op nog een sneller tempo gaan dan het rappe tempo waarmee we in het heden al te maken hebben.

reacties