We zijn eigenlijk allemaal potentiële accountants!

Ja, echt waar!

Het zijn niet alleen investeerders, schuldeisers, overheidsinstanties of toezichthouders, maar de hele maatschappij wil het weten: “Wat gebeurt er in dit bedrijf?”

Linksom of rechtsom, iedereen stelt vraagtekens bij het presteren van een bedrijf, aangezien het onze beslissingen direct en indirect beïnvloedt. Er zijn ontzettend veel mogelijkheden waar dit kan voorkomen: bij huidig of toekomstig werknemer; een milieuactivist; een overheidsorgaan dat toezicht houdt op de bedrijfsvoering; een leverancier of afnemer van de producten; een schuldeiser… De lijst is eindeloos.

“Niets is goed of slecht, dat wordt het alleen als je het zo bedenkt” aldus William Shakespeare

Natuurlijk begint alles met het opstellen van de basisvragen, netjes georganiseerd in de vijf vraagwoorden:
Wie zijn betrokken bij deze organisatie?
Wat is de waarde van deze organisatie?
Wanneer kan deze organisatie voort blijven bestaan?
Waar voldoen de operationele processen aan de wet- en regelgeving?
Waarom willen we ons belang in deze organisatie behouden?

Hier komt accountancy om de hoek kijken. Simpel gezegd zoekt de accountancypraktijk naar antwoorden en vormt het een oordeel over de financiële positie en prestatie van een bedrijf. Het gaat natuurlijk niet alleen om de cijfertjes, er komt meer bij kijken. Het begrijpen van de bedrijfsstrategie is net zo belangrijk bij het in kaart brengen van de organisatie. Accountants moeten de interne en externe omgeving beoordelen, de budgetten en plannen kennen, risico’s analyseren en indammen (rekening houdend met de manier waarop het management omgaat met risicotolerantie en restrisico) en begrijpen hoe de operationele processen soepel met elkaar overweg kunnen… Al deze zaken zijn onderdeel van de accountancypraktijk die een risk-based approach gebruikt om tot een professioneel oordeel te komen. Het leven van een accountant gaat niet over het alleen maar bekijken van de cijfertjes, het is actief nadenken over de situatie en die vervolgens analyseren.

We zijn allemaal potentiële accountants omdat we allemaal vragen hebben en die op een bevredigende manier willen beantwoorden. Nu we dit helder hebben is de volgende vraag “Moeten we echt deze vragen zelf beantwoorden of is het handiger als we een accountant inhuren?”
Zoals Thomas Hobbes zei “In de natuurlijke staat is winst de maatstaf van het juiste”.

Het is geen verrassing dat de fundamentele overweging van het inhuren van een accountancypraktijk ernstig samenhangt met een kosten-baten evenwicht dat bepaald is door belanghebbenden om hun belangen in de uitkomst te behartigen. In gewoon Nederlands: is het waard om mijn geld in accountants te investeren?

We hebben allemaal vragen en we willen allemaal goede antwoorden. Simpelweg komt hier de noodzaak om een accountant in te huren vandaan. Het is voor alle partijen niet mogelijk om alle prestaties individueel te beoordelen, noch is het uit kostenoogpunt wenselijk om 100% zekerheid daarop te verlangen. Bovendien is het onmogelijk om alle individuele vooroordelen te beheersen, noch om iedereen dat apart te laten doen (zeker zonder duidelijke standaard).

De accountancypraktijk is er om een redelijke zekerheid te bieden over de financiële positie en prestatie van een bedrijf door algemeen aanvaarde accounting principes toe te passen. Onafhankelijkheid en een professionele werkhouding zijn de hoekstenen van de accountancypraktijk, waardoor er op een gemakkelijker en meer gestructureerde aanpak gerekend kan worden om de vraagstukken over de bedrijfsprocessen te analyseren.

Daarom is het inhuren van een accountant niet alleen praktischer en goedkoper, maar het verzekert ook dat er een gestandaardiseerde aanpak met algemeen geaccepteerde normen wordt geïntroduceerd. Dit zijn de belangrijkste voordelen bij het inhuren van accountants. Bovendien is het voor ons als potentiële accountant ook beter om na te denken over de toekomstige problemen en uitdagingen die ons te wachten staan, en hoe we die kunnen oplossen.

Omdat de accountancypraktijk een zeer waardevolle bijdrage aan de maatschappij heeft, door betrokkenen op een betrouwbare manier op hun gemak te stellen,  is het van groot belang om mee te gaan met de snelle en doorlopende veranderingen van de tijd. Anders gezegd: door het gebruiken van de vooruitgang in informatietechnologie en het vermijden van bedreigingen op de kwaliteit van de accountancypraktijk wordt de onafhankelijkheid en moraliteit gewaarborgd.

Hoe deze obstakels overwonnen kunnen worden is essentieel voor de welvaart van de samenleving als geheel. We willen allemaal informatie die zowel beschikbaar, onderhouden, bruikbaar en van hoge kwaliteit is. Accountants zijn er om op een gerustgestelde manier met deze informatie om te gaan.

Er bestaat geen twijfel over dat zowel de accountancypraktijk als de toezichthoudende organen om prioriteit te geven aan deze vraagstukken om vervolgens op een kordate manier met de zorgen omgaan. Ook al zijn er veel verschillende bronnen van wet- en regelgeving over onafhankelijkheid en een professionele werkhouding, misschien mag de accountancypraktijk misschien wel opnieuw gedefinieerd worden om zo mee te gaan met het huidige niveau van verbeteringen in bedrijven. In tegenstelling tot een reactieve houding, zou de accountancypraktijk inderdaad gelijk moeten lopen met haar omgeving.

Zoals een zeer bekende auteur al zei: “Het leven is verdeeld in drie fases – dat wat was, dat wat is, en dat wat zal zijn. Laat ons leren van het verleden om er in het heden van te profiteren. Laat ons leren van het heden om het in de toekomst beter te hebben”.

reacties