In dit artikel geeft Marcel Pheijffer, hoogleraar aan de Nyenrode Business Universiteit, zijn visie op de Accountantscontrole en de controleplicht.