Nature/nurture in een internationale omgeving

Voor bijna alle studenten is een internationale carrière een mogelijkheid. Immers steeds meer Bachelors worden volledig in het Engels aangeboden, er worden semesters in het buitenland gefaciliteerd en bijna alle Masters zijn volledig Engelstalig. Natuurlijk ambieert niet elke student een internationale carrière, maar het kan dus wel.

In een wereld die steeds meer internationaliseert is het goed dat deze mogelijkheden er zijn voor studenten. De communicatie in grote (beursgenoteerde) Nederlandse bedrijven vindt ook vaker plaats in andere talen dan het Nederlands. In het bedrijfsleven is het belangrijk om een goede kennis te hebben van het Engels zowel in woord als geschrift.

Als je een internationale carrière hebt ontmoet je mensen uit verschillende culturen tijdens je werk en werk je vaak op dagelijkse basis samen met mensen uit een ander land, een ander werelddeel zelfs.

Wat je jezelf daarom goed moet beseffen is dat het niet alleen handig is om goed Engels te kunnen, maar ook iets af te weten van de verschillende omgangsnormen die er bestaan. Wij kunnen als Nederlanders vaak direct uit de hoek komen als we niet goed oppassen.

Als programma manager van de EPMA ervaar ik des te meer hoe belangrijk het is om ook te beschikken over deze ‘soft skills’, om te leren omgaan met andere culturen. Deze skills kan je ook trainen, net als de reguliere vakken die studenten in hun opleiding krijgen. Een belangrijke eerste stap hierin is te onderkennen dat er inderdaad verschillen zijn tussen bepaalde landen en hun culturen. Natuurlijk weet iedereen dit, maar door het echt te ervaren leer je hoe en wat er dan precies anders is.

Een mooi voorbeeld werd gegeven door een van de EPMA gastsprekers in Roemenië. Zoals in elk seminar nodigen we een aantal professionals van lokale accountantskantoren uit. Dit keer sprak een accountant uit Roemenië over het cliënt acceptatie proces. Dit proces wordt in Nederland ook uitgevoerd en ook hier moet goed worden opgelet welke cliënt wel of niet wordt geaccepteerd. Echter soms zorgen de gebruiken of cultuur ervoor dat je extra goed moet opletten in dit proces. Zo vertelde ze dat bij sommige klanten uit bepaalde regio’s is de kans groter dat ze gefinancierd worden uit illegale geldstromen. Bij andere klanten is het vaak lastig te achterhalen en moet de accountant veel meer moeite doen om aan de juiste informatie te komen.

Ook de manier waarop je met elkaar omgaat, is significant anders. Zo zijn wij gewend om mensen aan te spreken op onjuist of onwenselijk gedrag. Hier kan je de link leggen tussen cultuur en ethiek. Ethiek gaat namelijk over de verschillen tussen juist en onjuist gedrag. Wat wij goed of fout vinden komt voor uit de manier waarop we zijn opgevoed, de heersende cultuur. Hoe je ermee omgaat wordt ook bepaald door de cultuur en dit is aan te leren. Een paper van Leung en Cooper (1994) spreekt over deze link tussen cultuur en ethiek binnen de accountantsopleiding. Ethiek is dus een belangrijk topic binnen alle accountantsopleidingen. In een internationale opleiding komt er nog eens bij kijken dat we aandacht moeten hebben voor de verschillende culturele aspecten die bij ethiek meespelen. Onze docenten auditing besteden hier in hun colleges omtrent ethiek aandacht aan en de gastsprekers geven inzicht in de lokale accountantspraktijk.

reacties