MSc Accountancy op TiU: klaar voor de toekomst

Technologische ontwikkelingen veranderen de economie, en daarmee ook het accountantsberoep, razendsnel. Om de toekomstige professionals in de accountancy sector op te leiden, hebben we de Master Accountancy in Tilburg University aangepast. Het is mij een genoegen u te informeren over de kernpunten van ons geüpdatete programma dat in september 2019 werd gelanceerd.

De vakken in ons curriculum focussen op onderwerpen die zijn afgestemd op de behoeften van de toekomstige accountancy-professionals. In de update van het vak Accounting Information Systems, bijvoorbeeld, is data-analyse één van de kernonderwerpen. Ook in het vak Advanced Auditing wordt ‘big data’ in de verf gezet. Bovendien voegt de nieuwe module over IT-auditing extra waarde toe aan de cursus Advanced Auditing. Een ander onderwerp dat zijn intrede doet in het programma is ‘integrated reporting’. Het feit dat niet-financiële informatie cruciaal is voor verschillende beslissingen in het bedrijfsleven, heeft ons doen beslissen dat een cursus ‘Integrated Reporting and Behaviour’ onmisbaar is ons programma. Naast het feit dat we de inhoud van de cursussen afstemmen op recente evoluties in het bedrijfsleven, proberen we de realiteit nog verder te weerspiegelen door integratie tussen verschillende cursussen te bevorderen. Omdat auditors bijvoorbeeld moeten begrijpen waarom een systeem op een specifieke manier opgesteld is, hoe een financiële ratio is berekend en waarom managers een bepaald besluit hebben genomen, ontwikkelen we cases en workshops waarin onderwerpen vanuit verschillende invalshoeken worden besproken. Op die manier leiden we studenten op om de verbanden tussen verschillende vakgebieden in accountancy (financial accounting, management accounting, audit, informatie systemen, etc.) te begrijpen. Dit is belangrijk om een kritische houding te ontwikkelen over de manier waarop informatie wordt gebruikt in besluitvormingsprocessen in het bedrijfsleven.

Omdat accountancy gaat over het verzamelen, verwerken en gebruiken van informatie, kunnen we accountancy labelen als een ‘business information discipline’. Gezien deze focus op informatie, kunnen nogal was disciplines gekoppeld worden aan accountancy. Strategisch management en financiën, bijvoorbeeld, hebben nogal wat overlap met accountancy. Daarom biedt ons programma specialisatiemogelijkheden om studenten voor te bereiden op verschillende beroepen. Studenten die een carrière in audit nastreven, kunnen bijvoorbeeld de vakken ‘Advanced Auditing’ en ‘Advanced Financial Accounting’ als keuzevak selecteren. De keuzevakken ‘Corporate Entrepreneurship’ en ‘Corporate Governance and Restructuring’ zijn beschikbaar voor studenten die meer geïnteresseerd zijn in de managementkant van accountancy. Studenten die zich willen specialiseren in finance kunnen ook enkele opgelijste vakken uit de MSc Finance selecteren. We zijn van plan om in de toekomst nog meer keuzevakken toe te voegen. Een cursus die focust op belastingen staat zeker op onze short list.

“Bovendien laat de MSc File Accountancy studenten nadenken over hun werk in verschillende fases van het proces, waardoor studenten hun karakter verder kunnen ontwikkelen om vervolgens een ambitieuze professional te worden.”

In alle vakken combineren we theorie met de inzichten uit de praktijk. Het gebruik van praktijkcases en het inzetten van docenten die experts zijn in hun vakgebied zijn enkele voorbeelden van hoe we onze studenten recente en relevante kennis bieden. Naast kennis worden echter ook professionele vaardigheden belangrijk voor starters op de arbeidsmarkt. Workshops over het gebruik van bepaalde software voor gegevensanalyse is slechts één voorbeeld van hoe vaardigheidstrainingen aan de cursussen worden toegevoegd. Bovendien bieden we professionele vaardigheidstrainingen aan over onderwerpen zoals onderhandelingstechnieken en communicatieve vaardigheden. Bedrijven verwelkomen dit initiatief en bieden ondersteuning om dit verder te ontwikkelen.

Het voltooien van een Master Accountancy betekent dat studenten specifieke kennis hebben opgedaan in de verschillende vakgebieden binnen accountancy (zoals financial accounting, management accounting, audit en governance) en de ‘language of business’ vanuit verschillende perspectieven begrijpen. We hebben de MSc File Accountancy (de opvolger van de Master Thesis) ontwikkeld waardoor studenten kunnen aantonen dat ze de opgedane kennis uit de verschillende accountancy vakgebieden kunnen toepassen. Deze individuele MSc File is opgesplitst in drie delen. De Business Application, het eerste rapport in de MSc File Accountancy, richt zich op het toepassen van academisch onderzoek op een real-life bedrijfsprobleem dat de student selecteerde. Het tweede rapport is een Replication Study waarbij de nadruk ligt op het analyseren van data. Het derde rapport, de Research Note, is een individueel onderzoek die een duidelijke bijdrage aan de praktijk en aan de academische wereld moet bevatten. In deze Research Note gebruiken studenten de feedback die ze op de eerdere rapporten kregen om hun kennis en vaardigheden te verbeteren. Het belang van feedback en het herhalen van bepaalde opdrachten in een andere setting zijn belangrijke kenmerken van de MSc File Accountancy om de vooraf bepaalde doelen te bereiken. De leerdoelen van deze MSc File Accountancy zijn dezelfde als de leerdoelen die werden geformuleerd voor de Master Thesis. Wij geloven dat deze nieuwe opzet studenten in staat stelt om deze leerdoelen beter te bereiken. Bovendien laat de MSc File Accountancy studenten nadenken over hun werk in verschillende fases van het proces, waardoor studenten hun karakter verder kunnen ontwikkelen om vervolgens een ambitieuze professional te worden. Ook de verdediging van het werk op een eerlijke maar ook overtuigende manier is een zeer nuttige ervaring voor toekomstige accountancy-professionals. Omdat de MSc File Accountancy zich focust op kennis, vaardigheden en karakter, de drie pijlers van het Tilburg Education Profile (TEP), bereidt deze eindbeoordeling van de MSc Accountancy onze studenten verder voor om zichzelf te ontwikkelen als kritische denkers die actief bijdragen aan de samenleving.

Ik hoop dat de bovenstaande informatie u voldoende inzichten geeft in hoe de Master Accountancy in Tilburg University een aantrekkelijk academisch programma is met duidelijke linken naar het bedrijfsleven. We zijn klaar om de toekomstige accountancy-professionals op te leiden!

 

Note: Meer informatie is beschikbaar op de website van ons programma (https://www.tilburguniversity.edu/education/masters-programmes/accountancy).

reacties