Mogelijkheden als een Register Acccountant: een interview met de CFO van RTL

Door Pieter Boomman en Rob Delisse

Ben jij geïnteresseerd in Accounting en de mogelijkheden na het behalen van de RA titel? In dit interview spraken wij Patrick Olde Scholtenhuis, CFO van RTL en alumni van Tilburg University. Hij heeft de opleiding tot Registeraccountant afgerond in Tilburg, waarna hij later via KPMG het bedrijfsleven in is gegaan. Hij gaat dieper in op deze stap, zijn opleiding en zijn carrière.

Kunt u iets vertellen over uzelf?
Ik heb bedrijfseconomie aan de Tilburg University gestudeerd, met als afstudeerrichting Accountancy.  Daarna begon ik als trainee bij KPMG, waarbij ik tegelijkertijd mijn RA heb afgerond. Daarna ben ik nog een aantal jaar bij KPMG werkzaam geweest als controle leider. Op dat moment was ik registeraccountant. Sinds 2001 ben ik werkzaam bij RTL, waar ik sinds 2008 de functie van CFO vervul.

Het eerste waar  men bij RTL aan denkt zijn natuurlijk de Tv-zenders. In hoeverre heeft u daarmee te maken?
Met de inhoudelijke invulling heb ik niet te maken. De programma directeuren zijn verantwoordelijk voor wat er iedere avond op tv te zien is, welke programma’s worden aangekocht en welke presentatoren worden gecontracteerd. Bij de financiering hiervan, dus de programmabudgetten, ben ik uiteraard wel betrokken.

Dan iets over RTL zelf. Hoe steekt het bedrijf precies in elkaar?
We hebben een behoorlijk aantal tv-zenders. Zo hebben we de traditionele zenders, RTL4, RTL5, RTL7, RTL8 en RTL Z. Dan hebben we een drietal digitale themakanalen, RTL Crime, RTL Lounge en RTL Telekids. Dit alles is het TV domein. Daarnaast hebben we ook nog een groot digitaal domein, met onder andere RTL XL, Videoland en een eigen multi-channel netwerk (vergelijkbaar met een platenmaatschappij, maar dan voor online videosterren). Ook beschikt RTL over een eigen live entertainmenttak, waar bijvoorbeeld events als ‘Grand’, ‘Let’s Dance’ en ‘Gabbers’ vandaan komen. We hebben een eigen investeringstak, RTL Ventures. En ons interne productiehuis Productions zorgt voor de productie van verschillende RTL-programma’s en diverse commerciële uitingen. Voor dit geheel ben ik financieel verantwoordelijk. In totaal hebben we ongeveer 900 mensen vast in dienst, maar daarnaast huren we ook veel mensen op projectbasis in.

Hoe heeft u uw tijd in Tilburg ervaren?
Mijn tijd in Tilburg was super! Ik kom oorspronkelijk uit de buurt van Oldenzaal in Twente, waar ik geboren en getogen ben. Op mijn 18e ben ik richting Tilburg gegaan om te studeren. Daar heb ik echt een geweldige tijd gehad. Destijds (eind jaren 80, begin jaren 90) mochten wij zes jaar over onze studie doen, iets dat de meeste studenten dan ook deden. Dat betekende dat studie, sport en uitgaan goed te combineren was.

Waarom heeft u gekozen voor Accountancy?
Ik heb wel iets met cijfers. Zo heb ik ook serieus nagedacht om technische natuurkunde, scheikunde of econometrie te gaan doen. Technische natuurkunde vond ik echter wel heel erg wiskundig, waardoor het ook erg ver van de dagelijkse praktijk vandaan lag. Dit gold ook voor scheikunde. Van Bedrijfseconomie vond ik altijd dat het aan de ene kant erg dichtbij staat, omdat iedereen ermee te maken heeft. Het is erg cijfermatig ingesteld er is goed werk in te vinden. Na een tijdje moet je dan een keuze maken. Ik vond Accountancy toen het beste bij mij passen.

Vanaf 1995 was u werkzaam bij KPMG, waarna u in 2000 besloot om over te stappen naar het bedrijfsleven. Wat was de motivatie achter deze stap?
Ik heb jarenlang goed gezeten bij KPMG  en had het er erg naar mijn zin. In die periode was RTL, dat toen Holland Media Group heette, een klant van KPMG. Ik was toen één van de mensen in het team bij RTL vanuit KPMG, waardoor ik in aanraking kwam met de media-industrie.
In eerste instantie werden we ingehuurd voor de audit van de jaarcijfers. Maar destijds waren er twee dingen die speelden. Zo vond er op dat moment een beursgang plaats van het moederbedrijf van RTL Nederland, RTL Group in Luxemburg. Zij plaatsten een stukje van haar kapitaal, ongeveer 4 of 5 procent op de beurs (op dit moment zijn ze beursgenoteerd in Luxemburg, Brussel, Parijs en Frankfurt voor in totaal ongeveer 25 procent). Dat vergde dat de cijfers van de afgelopen jaren opnieuw moesten worden bekeken en anders neergezet moesten worden, zodanig dat ze geschikt waren om te communiceren richting potentiële nieuwe investeerders. Dit was een ontzettend groot project, waar wij assistentie bij verleend hebben. Op deze manier leerde ik RTL beter kennen.
Tegelijkertijd liep de outsourcing van technische faciliteiten, een moeilijk en ingewikkeld traject. Intussen was ik zodanig thuis in de details en de materie van het bedrijf, dat ik het een fantastisch bedrijf zou vinden om bij te werken. Toevallig ging op dat moment zowel de toenmalige CFO als Manager Finance weg, waardoor er twee plaatsen vrijkwamen. De huidige CEO van RTL Nederland, Bert Habets, vulde toen de plaats in van CFO en ik werd Manager Finance.
Het leuke aan RTL is natuurlijk dat iedereen het kent en het daardoor dichtbij de mensen staat. Verder is het een internationaal merk, waardoor je te maken hebt met collega’s van over de landsgrenzen. Al deze dingen bij elkaar maken het een heel erg mooi bedrijf om voor te werken.

Het traject dat u nu afgelegd heeft, van de Accountancy naar het bedrijfsleven. Had u dat van tevoren ook al voor ogen?
Nee, ik heb dat niet heel erg voor ogen gehad. Het is zo gelopen. Ik ervoer dat het vak in de loop der tijd steeds formeler en meer procedureel werd. Ik ging de menselijke kant missen. Alle regelvorming maakte het vak voor mij minder boeiend, waardoor ik steeds meer ging twijfelen of ik dit vak wel mijn leven lang wilde gaan doen. Daar komt bij dat het erg specialistisch werk is en dat spreekt me minder aan.
Toen ik in aanraking kwam met RTL en daar verschillende projecten had gedaan, kwam bij mij wel langzaam de overtuiging dat ik een stap buiten de accountancy zou moeten gaan nemen. En van die keuze heb ik nog geen dag spijt.

In hoeverre zijn er raakvlakken tussen uw werk als registeraccountant en uw huidige als CFO van RTL Nederland?
Accountancy draait natuurlijk heel erg om de betrouwbaarheid van cijfers, het hebben van de juiste cijfers, de volledigheid van omzetten, interne controle en- administratieve organisatie. Met deze gebieden heb je als CFO natuurlijk ook erg veel te maken, omdat je gewoon alles georganiseerd moet hebben in het bedrijf. Alle processen moeten kloppen en moeten ook qua interne controle dichtzitten. Er moet een proces aanwezig zijn waarmee je ervoor zorgt dat niemand zomaar prijzen in ons systeem kan veranderen. De audit omgeving richt zich traditioneel op wat al geweest is, denk aan de jaarrekening en de verantwoording daarvan. Je kijkt dus altijd naar achteren. Het leuke van het bedrijfsleven is, en zeker als CFO, dat je altijd met een schuin oog naar achteren moet kijken maar dat ik 99 procent van mijn tijd besteed aan de toekomst.
Als CFO heb je dus naast dingen die je in de accountancy leert op terreinen als administratieve organisatie, controle en verslaggeving veel te maken met prognoses, het budget, overnames, strategieën enzovoort. Dat maakt dat de functie die ik nu heb breder is dan de functie van accountant of manager destijds. Als CFO besteed ik zo’n 40 procent van mijn tijd aan finance en de overige tijd ben ik met heel andere dingen bezig. Overleggen met de raad van commissarissen, collega-directeuren en managers op zowel strategisch als operationeel niveau, bestuurder bij pensioenfonds PNO, leidend bij bijvoorbeeld overnameprocessen, enzovoort. Dat soort processen moeten worden aangestuurd, waarvoor je een duidelijke visie moet hebben. Welke impact hebben de ontwikkelingen in de media industrie op ons bedrijf? Neem bijvoorbeeld het veranderende kijkgedrag waarbij de kijktijd online razendsnel groeit. Daar moet je op anticiperen en je investeringen op aanpassen en tegelijk inschatten wat de impact daarvan is op ons traditionele model.

Ten slotte, wat voor advies zou u studenten (van Tilburg University) geven?
Wat je ook gaat doen, doe het altijd met plezier en passie. Mist een van die elementen, begin er dan niet aan. Velen kiezen een studie voor de verkeerde redenen. Omdat het zo goed betaald of omdat het kansen biedt op de arbeidsmarkt. Maar als je ergens echt in wilt excelleren, moet je er simpelweg heel veel plezier in hebben en gedreven zijn door passie. Zoals een profvoetballer die op het veld bijna het gras wilt opvreten.

reacties