Let op! Geld lenen levert geld op

door Max Pepels

Tegenwoordig kent iedereen de waarschuwing ‘Let op! Geld lenen kost geld’. Deze waarschuwing heeft als doel consumenten bewuster te maken van de kosten en risico’s die verbonden zijn aan het lenen van geld. Reclames over krediet op televisie, radio en internet moeten sinds 2009 verplicht deze waarschuwing tonen. Echter, in sommige gevallen kost lenen geen geld, maar levert het juist geld op. 

Om aan te tonen dat in sommige gevallen geld lenen juist geld oplevert neem ik als voorbeeld een reclame van het automerk Fiat. Andere automerken bieden vaak vergelijkbare producten aan als Fiat en kunnen dus ook als voorbeeld dienen. Fiat verkocht in februari auto’s met een niet-doorlopend krediet van drie jaar zonder enige rente te rekenen (afbeelding 1). Wanneer we de actievoorwaarden erbij halen (afbeelding 2), is duidelijk te zien dat er weliswaar een gedeelte bij aankoop betaald moet worden, maar dat over het leeuwendeel 0,0% rente wordt gerekend. Dit betekent dus dat het aangaan van dit niet-doorlopende krediet van drie jaar geen kosten met zich meebrengt.

16.3 Let op! Geld lenen levert geld op (afbeelding 1)

16.3 Let op! Geld lenen levert geld op (afbeelding 2)

Naast het kosteloos aangaan van dit krediet bij Fiat, levert het ook nog eens geld op. Inflatie speelt hierin de hoofdrol. Stel ik heb in 2013 een lening afgesloten van €1.000 die ik over drie jaar (nu) weer terug moet betalen en waar geen rente over gerekend wordt, dan is die €1.000 in reële termen – dus in koopkracht – minder waard geworden. Door de inflatie zijn producten duurder geworden en is mijn geld in reële waarde gedaald. De kerninflatie – de inflatie zonder de volatiele veranderingen in energieprijzen en voedselprijzen – is in Nederland het afgelopen half jaar zeer stabiel gebleven op 1,2%. Wanneer ik in 2013 nog €1.000 moest neerleggen voor 1.000 pennen van €1, is dat bedrag in 2016 opgelopen naar €1.036*. Dus door het lenen van geld betaal ik een reële termen minder terug (965 pennen i.p.v. 1000 pennen**). Degene die het geld uitleent, bindt dus in koopkracht in en vice versa. Het aangaan van het krediet in het voorbeeld van Fiat (afbeelding 2) levert met een inflatie van 1,2% maar liefst €279 op***. Voor dat bedrag hoef je dus helemaal niks te doen en loop je ook totaal geen risico.

Het feest gaat nog verder, want dit is niet de enige winst die je op het lenen van geld kunt behalen. Indien je het geleende bedrag niet direct nodig hebt, zou je het bedrag op een spaarrekening kunnen zetten of kunnen beleggen. Op deze manier ontvang je over je lening nog eens extra rente en kan de winst dus nog verder stijgen dan €279.

Er kan nu geconcludeerd worden dat de waarschuwing ‘Let op! Geld lenen kost geld’ misleidend is. Terwijl de Autoriteit Financiele Markten (AFM) juist duidelijkheid wil scheppen en ervoor wilt zorgen dat consumenten op de hoogte zijn van de kosten van lenen, klopt deze melding in sommige gevallen gewoonweg niet. Dankzij een rentepercentage van 0,0% en inflatie, kun je winst maken op het aangaan van een lening. Dus let op, want geld lenen levert soms geld op.

* 1.000 pennen * €1 * 1,012 * 1,012 * 1,012 = €1.036

** 1.000 pennen / 1,012 / 1,012 / 1,012 = 965 pennen

*** €7.661 * 1,012 * 1,012 * 1,012 – €7.661 = €469

reacties