Interview met Willem van Duijn, Directeur Governance Risk & Compliance CZ

Kunt u iets over uw carrière vertellen?

Ik ben opgeleid tot registeraccountant via het NIVRA (nu NBA). Vervolgens heb ik mezelf gespecialiseerd en ook mijn RE titel behaald. Via het accountantskantoor waar ik toen werkte ben ik bij de Rabobank terecht gekomen. Daar heb ik een groei doorgemaakt  tot het hoofd van de accountantsdienst. Destijds was Interpolis nog een onderdeel van de Rabobank groep en ik ben daar Finance Director geworden. Bij de fusie tussen Interpolis en Achmea is mij gevraagd directeur accountantsdienst te worden om de twee diensten samen te voegen. Daarna ben ik begonnen als zelfstandig adviseur  en werd door CZ gevraagd het bedrijf te helpen om te kunnen gaan voldoen aan de aanstaande Solvency II regelgeving. Dat mondde uit in een vraag om een nieuwe afdeling op te richten genaamd Governance, Risk and Compliance. Daar geef ik nu nog steeds leiding aan.

Wat zijn uw belangrijkste verantwoordelijkheden als Director Governance Risk & Compliance?

Ik ben met name verantwoordelijk voor de interne berichtgeving (aan RvB en RvC over de ontwikkeling van resultaat en vermogen en houd me bezig met het inschatten en het verkleinen van risico’s. We meten alle risico’s langs meerdere assen (de verschillende soorten risico’s). Hierbij is te denken aan verzekeringstechnische risico’s, maar ook marktrisico’s uit hoofde van belegd vermogen. Maar ook reputatierisico’s zijn relevant voor een maatschappelijk getinte organisatie als CZ. Al mijn werkzaamheden hebben als uitgangspunt dat de kapitaalpositie gezond blijft.

Wat is de meest enerverende werkweek die u heeft ervaren bij CZ?

Ik kan me een week herinneren waarin we bezig waren een model te bouwen die de meest extreme scenario’s simuleert. Zo sprak ik bijvoorbeeld met het hoofd van het vermogensbeheer en vroeg ik hem wat er met onze kapitaalpositie zou gebeuren als onze beleggingen een beurscrash à 1929 te verduren zouden krijgen. Maar ook wat gebeurt er als CZ er in één klap veel verzekerden bij zou krijgen (faillissement van een concurrent) of er een pandemie zou uitbreken. Zo kregen we een model met 20 à 30 variabelen waarin allemaal extreme situaties waren verwerkt.  Ik sprak in die week met veel verschillende mensen van CZ en persoonlijk vond ik dit erg leuk om te doen. Dit type gesprekken komt gedurende een jaar meerdere keren voor, omdat we de opgebouwde inzichten actueel willen en moeten houden.

Wat zijn uw voornaamste werkzaamheden?

Werkzaamheden die ik doe hangen af van de tijd van het jaar. Een aantal keer per jaar dagen we schattingsprocessen voor de kwartaalprognoses uit. Het belangrijkste deel van dit werk is om de prognoses zo scherp mogelijk te maken, zodat we tot een goede premiestelling kunnen komen. Zo heeft de directeur zorginkoop bijvoorbeeld een prikkel om de zorgkosten hoog in te schatten zodat hij meer ruimte heeft voor tegenvallers. Mijn taak is hierbij om deze schattingen zo realistisch mogelijk te maken (best estimate).

CZ is een organisatie die niet naar winst streeft, maar we moeten wel een sterke kapitaalpositie aanhouden. Om die reden stel ik regelmatig de winstgevendheid van producten ter discussie. Een andere hoofdtaak is om het kapitaal te bewaken en CZ ten allen tijde compliant laten zijn met de Solvency II-wetgeving.

“Je ervaring in een studentenbestuur helpt, maar dit betekent niet dat je alles al weet. Kies zorgvuldig de momenten uit om jezelf te tonen. Als je goed bent en jezelf inzet kom je er toch wel.”

Wat voor vaardigheden heeft u nodig voor uw dagelijkse werkzaamheden?

Op mijn afdeling werken een aantal mensen met een Finance-achtergrond zoals bedrijfseconomen, econometristen, accountants, maar ook met een juridische achtergrond. Ik ben continu in gesprek met de verschillende divisies dus is het van groot belang om goed te kunnen samenwerken en communicatief vaardig te zijn. Wat echter het voornaamste is, is het beschikken over een sterk analytisch vermogen.

Wat zijn de belangrijkste ontwikkelingen die de verzekeringswereld de afgelopen jaren heeft doorgemaakt?

Door de invoering van Solvency II moeten zorgverzekeraars de risico’s veel strakker in de gaten houden dan voorheen. Dit heeft onze beheersing verbeterd en de Raad van Bestuur beter in control gebracht. CZ heeft een sterke vermogenspositie mede als gevolg van het kapitaal- en premiebeleid dat wordt gevoerd. Het kapitaalbeleid kent een duidelijke relatie tot de strategie en tot de risico’s en premiestelling.

Wat voor veranderingen zijn er te verwachten in de verzekeringswereld?

Op dit moment zijn we bezig met een nieuw project waarin data centraal staat. Ontwikkelingen in Data Science zijn erg toepasbaar in de zorgwereld. Inmiddels hebben we bij CZ ook een Data Science Lab, een omgeving waarin we kunnen experimenteren en ontwikkelen. Het toepassen van E-Health krijgt steeds meer aandacht. Het gevaar bestaat echter dat E-Health toepassingen zullen resulteren in meer zorgconsumptie en dus in hogere kosten in plaats van beheersing van kosten.

Door de vergrijzing gaan chronische ziektes een steeds groter deel uitmaken van de zorgkosten. Dit zijn de meest kostbare behandelingen en hierdoor zullen de zorgkosten ook vermoedelijk blijven groeien. De immer stijgende zorgkosten roepen ook ethische vraagstukken op. Wanneer stop je met het behandelen van een persoon? Wat is een mensenleven waard en kun je een leven überhaupt in geld uitrukken?

Wat zou studenten moeten trekken om in het verzekeringswezen te gaan werken?

Werken in de zorgverzekeringswereld is een stuk dynamischer dan het imago doet voorkomen. Je daagt elkaar constant uit om tot betere scenario’s te komen, risico’s goed in te calculeren en op een goede manier met klanten om te blijven gaan. Je werkt in een wereld, waarin de maatschappelijke rol er toe doet, waarin je een rol speelt in de grootste post van de rijksbegroting. Je hebt daarom veel te maken met de beleidsmakers in Den Haag, waardoor je werk constant in beweging is.

Heeft u advies voor studenten die een bestuurdersfunctie ambiëren in het bedrijfsleven?

Ik adviseer om vooral niet te ongeduldig te zijn in het bouwen van je carrière. Ik heb al veel jonge mensen gezien die met een fantastische opleiding bij een bedrijf begonnen maar sneller vooruit wilden dan ze aankonden. Bestuurs- en werkervaring moet je opbouwen en dat kost tijd. Je ervaring in een studentenbestuur helpt, maar dit betekent niet dat je alles al weet. Kies zorgvuldig de momenten uit om jezelf te tonen. Als je goed bent en jezelf inzet kom je er toch wel.

reacties