Interview met Olaf van den Heuvel, Europees hoofd van Tactical Asset Allocation

banner Olaf van den Heuvel

Zou u iets kunnen vertellen over uw (financiële) educatieve achtergrond?
Al vanaf een jonge leeftijd ben ik geïnteresseerd in investeren. Ik ben economie in Tilburg gaan studeren, met een specificatie in de richting van monetaire economie. Nadat ik afgestudeerd was, waren er bij verscheidene bedrijven startersposities beschikbaar, maar Aegon paste toch echt het beste bij mij. In 2000 begon ik bij het strategiebureau waar ik verantwoordelijk was voor onze vooruitzichten op de Japanse markten. Ik heb ontdekt dat je educatieve achtergrond niet zo belangrijk is. Ongeveer 75% van mijn collega’s heeft een meer technische studie gedaan, zoals scheikunde of natuurkunde. Vooral oprechte interesse in het vak is erg belangrijk. Tijdens mijn studie ben ik niet op uitwisseling gegaan, waar ik nu spijt van heb.  Extra curriculaire activiteiten, zoals uitwisselingen zijn zeer nuttige en interessante ervaringen.

Welke posities heeft u in de afgelopen 17 jaar vervuld bij Aegon Asset Management?
Na mijn baan bij het strategiebureau heb ik een positie binnen het Amerikaanse aandelenteam vervuld. Dit was een goede ervaring op deze zeer efficiënte markt. Daarnaast heb ik ook gewerkt in de Pacific-aandelen, waarvan de markt een stuk minder efficiënt is dan de Amerikaanse markt. Op dit moment ben ik al meer dan 10 jaar Europees hoofd van ‘Tactical Asset Allocation’.

Zou u ons kunnen vertellen hoe uw gemiddelde werkdag eruit ziet?
Als Europees hoofd van ‘Tactical Asset Allocation’ coördineer ik twee teams die gevestigd zijn in Edinburgh en Den Haag. Ik begin de dag met het bekijken van de Amerikaanse en de Pacific markten. Om 10 uur heb ik een conferentiegesprek met mijn twee teams waarin we macro-economische gebeurtenissen bespreken en onze portfolios beoordelen. Elk teamlid heeft een specifieke focus, zoals de FX of de infrastructuurindustrie. De teams bespreken wat er gebeurd is in hun specifieke sectoren en geven advies of we hierop moeten inspelen. Eigenlijk houden we de hele dag door de markt in de gaten en discussiëren we met elkaar of en hoe we erop moeten reageren. De rest van de dag zijn onze teams bezig met het implementeren van de ideeën die we besproken hebben.

Hoe ziet het beleggingsproces van Aegon Asset Management eruit?
Bij Aegon Asset Management bieden wij diverse producten aan onze klanten, maar we richten ons vooral op pensioenen. Wij moeten het inkomende kapitaal investeren voor onze klanten en daarvoor moeten we de optimale mix van verschillende beleggingscategorieën bepalen. Wij bepalen deze optimale mix voor de lange en korte termijn. Binnen Aegon Asset Management hebben we verschillende teams die zich richten op specifieke categorieën, zoals high-yield securities en bedrijfsobligaties. Deze verschillende teams zijn verantwoordelijk voor de keuzes binnen hun beleggingscategorie.

“Ik maak gebruik van een lange termijn benadering, aangezien ik aan veel regels moet voldoen en daardoor niet voor de korte termijn kan handelen.”

Hoe reageert Aegon Asset Management op macro-economische gebeurtenissen?
In sommige gevallen moeten we op een dagelijkse basis handelen. Wanneer bijvoorbeeld de ECB negatieve toekomstige vooruitzichten over inflatie publiceert, moeten we daar direct op reageren en handelen in bijvoorbeeld de euro. Normaal gesproken creëren we verschillende scenario’s voor macro-economische gebeurtenissen. Een ander voorbeeld was de Amerikaanse presidentsverkiezing. Zoals je wellicht weet, is Aegon sterk aanwezig in de VS, waar het grootste gedeelte van het bedrijf zich bevindt. Een aantal collega’s waren ervan overtuigd dat de verkiezing van Trump de nieuwe Amerikaanse president positief zou zijn voor financiële markten. Die ochtend daalde de S&P 500 met 4% en mijn collega’s kochten direct call options op de S&P 500. Dit hebben wij gedaan omdat onze studies aantoonden dat een volledig democratisch of republikeins huis goed zou zijn voor de beurs. Verder had Trump het plan om de vennootschapsbelasting te verlagen, waardoor de winst van de Amerikaanse bedrijven op zijn beurt de Amerikaanse aandelenbeurs positief zou beïnvloeden. Uiteindelijk bleek onze strategie goed te werken voor Aegon Asset Management.

Maakt Aegon Asset Management gebruik van passief of actief beheer?
Aegon Asset Management beschouwt zichzelf als een actieve belegger. Hoewel we ervan overtuigd zijn dat de markten op de lange termijn efficiënt zijn, kunnen er op de korte termijn inefficiënties ontstaan waar wij op in kunnen spelen. Ook zijn onze producten in toenemende mate minder vaak gekoppeld aan een index. We willen liever een bepaald doel bereiken, bijvoorbeeld een inkomstenopbrengst van 5%. Die 5% wordt dan het benchmark in plaats van een index. Natuurlijk wordt een deel van onze portfolios geïnvesteerd door middel van een passieve benadering.

Investeert u ook in uw persoonlijke leven?
Ja, ik beleg zeker voor persoonlijke doeleinden. Zoals eerder vermeld, ben ik geïnteresseerd in investeren en het is één van mijn hobby’s. Als investeerder voor persoonlijke doeleinden ben ik van mening dat ik een gediversifieerde investeerder ben. Ik beleg voornamelijk in vaste rente leningen, aandelen en mezzanine leningen. Ik maak gebruik van een lange termijn benadering, aangezien ik aan veel regels moet voldoen en daardoor niet voor de korte termijn kan handelen.

“Het is misschien een cliché, maar het belangrijkste is om een baan te vinden die je leuk vindt.”

Wat was het grootste leermoment in uw carrière?
Ik heb geleerd dat investeerders in elke cyclus te maken krijgen met bubbels die vooral zijn veroorzaakt door irrationele investeerders. Historische data toont aan dat elke zes tot zeven jaar een kleine recessie zich zal voordoen en ongeveer elke 25 jaar een grote recessie plaatsvindt. Als je ziet dat het een lange tijd goed is gegaan met de markt, zou je eigenlijk je veilig moeten positioneren en  wachten tot de volgende bubbel barst. Ik verwacht dat de volgende grote recessie zal plaatsvinden tussen 2030 en 2040. We verwachten echter wel een (kleine) recessie voor de VS in 2018-2019, voornamelijk omdat het aantal uitstaande leningen sinds 2010 sterk is gegroeid. Als dan de rente langzaam omhoog gaat komen veel partijen in de problemen.

Heeft u advies voor startende investeerders?
In het begin van mijn carrière merkte ik dat je educatieve achtergrond een goede basis is voor je carrière, maar dat het niet noodzakelijk is dat jouw opleiding direct bij het door jouw gewenste vakgebied past. Dit was voor mij een goede eyeopener. Zoals al eerder vermeld is de educatieve achtergrond bij Aegon Asset Management erg gediversifieerd en dit maakt het werken met hen nog interessanter. Bovendien is iedere collega zeer gepassioneerd over het investeren en dat houdt ons werk leuk! Het is misschien een cliché, maar het belangrijkste is om een baan te vinden die je leuk vindt.

 

– Dit artikel is vertaald door een editor van Faces Online

reacties