Interview met Marc Zinnemers – Chief Financial Officer (CFO) bij LeanIX

For the English version, click here

Data zijn vandaag de dag erg ‘hot’. Aan de hand van data kunnen er nieuwe mogelijkheden en inzichten binnen een bedrijf ontstaan. Daarnaast is IT een belangrijke succesfactor voor bijna elke organisatie, zo ook binnen finance en accountancy. Het is dus niet gek dat SaaS-bedrijven (Software as a Service) zo in opkomst zijn. Hoe is het dan om bij zo’n bedrijf te werken? In dit interview geeft Marc Zinnemers, Chief Financial Officer (CFO) bij LeanIX, inzicht in zijn carrière van student Bedrijfseconomie naar CFO van een softwarebedrijf. Hij neemt ons mee in het groeiverhaal achter LeanIX en daarnaast deelt hij de visie van het bedrijf. Als afsluiting geeft Marc Zinnemers nog belangrijke tips voor studenten.

Kunt u kort wat vertellen over uw carrière?

Zowel mijn bachelor- als mijn masteropleiding heb ik afgerond aan Tilburg University, destijds heette het nog de Katholieke Universiteit Brabant (KUB). Ik heb de bachelor Bedrijfseconomie en de master Finance gevolgd en ben tijdens mijn studie ook nog actief geweest bij Integrand. Destijds was er nog dienstplicht, dus na mijn master Finance ben ik nog een jaar in militaire dienst geweest. Verder heb ik verschillende rollen vervuld bij onder andere softwarebedrijven zoals Exact Software, i2 Technologies en RES Software. Sinds 1 oktober 2019 ben ik in dienst getreden bij LeanIX, een innovatief softwarebedrijf. Gedurende mijn carrière heb ik veelal te maken gekregen met hypergrowth, een verdubbeling van een onderneming jaar over jaar. Hypergrowth is iets waar ik graag aan meewerk, omdat dit veel energie teweeg brengt in de organisatie en ik het leuk vind om een team te laten groeien en ontwikkelen.

Kunt u kort een beeld schetsen over hoe u in de functie van CFO bent gerold?

Dat is een goede vraag. Er is namelijk geen rechte lijn naar een dergelijke functie als CFO en ik heb de functie van CFO nooit als ultiem doel gesteld voor mijzelf. Ik heb vooral veel ondernomen en een breed pakket aan taken gehad. Zo ben ik binnen mijn carrière niet alleen actief geweest op het gebied van accounting en finance, maar ook op het gebied van operationele-, personeels- en juridische zaken. Persoonlijk hebben operationele bedrijfsprocessen altijd mijn aandacht getrokken en vanuit hier heb ik een breder inzicht gekregen in het totaalbeeld en niet alleen in de financiële tak van het bedrijf. Ik denk dat deze brede basis uiteindelijk ervoor heeft gezorgd dat ik in de functie van CFO ben gerold.

Kunt u toelichten wat LeanIX voor een bedrijf is?

LeanIX is een internationaal softwarebedrijf dat is opgericht in 2012. Zij hebben hun bedrijfsplan ontleend aan werkzaamheden die ze voorheen uitvoerden voor de IT-afdeling van een wereldwijd logistiek dienstverlener. Zij zagen een gat in de markt, waar multinationals worstelden om een compleet inzicht te krijgen van de architectuur (processen, systemen en applicaties) van de onderneming. LeanIX geeft inzicht in het IT-landschap voor multinationals, denk aan een Google Maps op het gebied van ICT. Hierbij brengt LeanIX het landschap in kaart, laat het zien welke applicaties er draaien en welke bedrijfsprocessen hiermee ondersteunt worden. Verder creëert LeanIX inzichtelijkheid in de bijbehorende risico’s die grote multinationals hierbij lopen.. Vandaag de dag is er ook al een kantoor van LeanIX gevestigd in Boston, Verenigde Staten en in Hyderabad, India.

 Heeft LeanIX last van concurrentie?

De sector waarin LeanIX opereert, bestaat al zo’n 30 jaar. Enerzijds zijn er spelers die al lang in de sector meedraaien. Deze spelers hebben veel functionaliteit opgebouwd maar zijn echter niet innovatief meegegroeid met hun klanten. Anderzijds zijn er een paar bedrijven die iets soortgelijks doen, maar die, net als LeanIX, ook nog maar een paar jaar bestaan. Daarnaast zijn er nog vele ondernemingen die dit manueel in Excel en Powerpoint bijhouden. Concurrentie is in mijn ogen altijd goed om te hebben en houdt je juist extra scherp.

“Onze langetermijnvisie is echter niet gefocust op groeien, want groeien zien wij als een resultaat.”

Wat is de langetermijnvisie van LeanIX?

Bij LeanIX staan we aan de start van een prachtig groeiproces. Op 1 januari 2019 had LeanIX nog maar 90 man personeel, toen ik zes maanden geleden startte als CFO hadden we 150 mensen in dienst en op het moment zitten we al op 225 personeelsleden. Maar ook op andere vlakken zitten we in een stijgende trend. Deze trend zien we namelijk terug in de verdubbeling van de omzet, maar ook ons klantenbestand is in één jaar gegroeid van 100 naar 270 klanten.

Onze langetermijnvisie is echter niet gefocust op groeien, want groeien zien wij als een resultaat. Onze focus ligt op innovatie, het hebben van een tevreden klantenbestand en een toename van het gebruik van onze software binnen de bedrijven van onze klanten. Daarnaast willen wij de verschuiving maken van een internationaal bedrijf naar een global company, wat inhoudt dat onze software over de hele wereld wordt gebruikt en niet slechts in delen van de wereld.

Hoe ziet de samenwerking binnen de directie van LeanIX eruit?

Ondanks dat ik de samenwerking tussen de directie van LeanIX intens wil noemen, zitten wij maar twee uur per week met zijn allen rond de tafel. Als directie van LeanIX hanteren wij namelijk OKR (Objectives and key results) principles. Wij hebben een vijftal doelstellingen (objectives) die we aan het begin van een kwartaal neerzetten. Een objective is een ambitieuze doelstelling omdat wij een bepaald doel willen realiseren, zoals “Become market leader in Enterprise Architecture Space”. Deze doelstelling vertalen wij naar key-results, zoals omzet en klanttevredenheid. Zo zetten wij bij iedere objective drie business outcomes die wij als LeanIX willen bereiken dat kwartaal. Wij rapporteren deze resultaten wekelijks en bekijken zo wat de progressie is binnen ons bedrijf en sturen hier ook regelmatig op bij.

Kunt u eens inzicht geven in uw werkweek? Is werk en privé goed te scheiden?

Ons hoofdkantoor zit in Bonn, Duitsland, onze andere kantoren zitten in Boston, Verenigde Staten en Hyderabad, India. Ik woon in de buurt van Tilburg. Ik ben het gewend om internationaal te werken. Sinds ik bij LeanIX aan de slag ben gegaan, werk ik van maandag tot en met woensdag op het hoofdkantoor in Bonn. Donderdag en vrijdag werk ik dan doorgaans vanuit huis. Daarnaast breng ik één keer per twee maanden een bezoek aan het kantoor in Boston.

Werk en privé is niet helemaal gescheiden bij mij, maar daar heb ik ook geen moeite mee. We zijn een internationaal bedrijf, dus een werkdag van negen tot vijf werkt ook niet. Ik vind het wel belangrijk dat ik momenten kies waarop ik kan sporten of leuke dingen kan doen met het gezin.

Heeft u nog gouden tips voor de huidige generatie studenten?

Oriënteer je breed en doe veel naast je studie. Hoe breder scala je hebt, des te makkelijker je kan acteren in verschillende rollen. Vergeet echter niet om bij je eerste werkervaring je te specialiseren op een bepaald vlak en leg daar in het begin van je loopbaan ook je focus op. Zo creëer je namelijk een goede basis en kun je daarna je verdere groei realiseren. Tot slot, vergeet niet om zeker ook te genieten van je studententijd!

Voor meer informatie over LeanIX kunt u kijken op de website: https://www.leanix.net

reacties