Interview met Huub Arendse, CFO van Achmea

Kunt u iets over uzelf, uw opleiding en uw carrière vertellen?
In 1982 ben ik gestart bij één van de voorlopers van KPMG. Hier ben ik begonnen binnen de accounting praktijk, waarbij ik ook een aantal jaar in Amerika heb gewerkt. Na mijn terugkomst in Nederland heb ik veel werkzaamheden verricht bij transaction services en daarna heb ik de overstap gemaakt naar de advies praktijk. In 2006 ging Achmea voor de accountantscontrole ‘out for tender’ en dat was de reden dat ik deels weer terug kwam in de audit. KPMG won deze tender en ik heb toen tot en met 2010 mijn handtekening onder de door KPMG gecontroleerde jaarrekeningen mogen zetten. In 2010 ben ik teruggegaan naar de adviespraktijk en dat heb ik gedaan tot ik april 2013 als Chief Financial Officer van Achmea ben begonnen. Dat doe ik nu bijna vier jaar en het bevalt me uitstekend! Het is heel bijzonder om aan de andere kant van de tafel te mogen zitten; ik mag nu zelf alles implementeren wat ik vroeger mijn klanten heb geadviseerd. Dat is een hele verandering, maar het is een hele interessante switch. Dit is iets wat ik altijd heb gewild en die kans heb ik binnen Achmea gekregen.

Hoe ziet een normale werkweek er voor u uit?
Mijn agenda is redelijk gevuld met diverse afspraken. Vergaderstukken die op de agenda staan, bereid ik de dag daarvoor vaak goed voor. Op maandag heeft de Raad van Bestuur van Achmea haar wekelijkse vergadering, waar ik me geregeld op zondag op voorbereid. De zaterdagen probeer ik altijd echt vrij te houden. De tijdsbesteding is al met al behoorlijk intensief. Gelukkig haal ik veel voldoening uit mijn werk en beleef ik er veel plezier aan.

Iedereen kent wel de term Chief Financial Officer en de meesten weten ook wel waar het voor staat, maar wat zijn nu voor u de specifieke taken die aan deze term verbonden zijn?
Als CFO bij Achmea ben ik verantwoordelijk voor een heel breed spectrum van activiteiten. Vrijwel iedere verzekeringsactiviteit kent zijn eigen dynamiek. Achmea heeft een balanstotaal van rond de 100 miljard euro en een premieomzet van circa 20 miljard euro per jaar. Alles wat met solvabiliteit, maar ook winstgevendheid en liquiditeit te maken heeft, vraagt om de juiste mate van aandacht. Kosten, rendement, vermogensbeheer en beleggingsresultaten en de boekhoudkundige effecten die daarop van invloed zijn…

Dat maakt het voor mij zeer interessant en afwisselend. Als CFO is het belangrijk dat je je goed verdiept in de materie. Je wilt beslissingen kunnen nemen, die op gerechtvaardigde gronden zijn gebaseerd.

“De kern is dat je moet blijven anticiperen.”

Anders dan in mijn tijd van de adviespraktijk als accountant, heb ik nu zelf de touwtjes in handen. Daarom is het van belang dat je alle componenten van de bedrijfsvoering echt goed doorgrondt. Dat kost in het begin energie, maar uiteindelijk geeft dat juist veel energie!

Gelukkig zijn er veel goede mensen binnen Achmea die in hun eigen veld de materie goed beheersen. Zonder een goede voorbereiding en bijvoorbeeld betrouwbare rapportages, is het in de top van een bedrijf lastig om goed gedegen besluiten te nemen.

In hoeverre bent u momenteel nog betrokken met het accountantsberoep?
Ik ben goed op de hoogte van de grote ontwikkelingen en standaarden. Wat daar verandert is natuurlijk ook belangrijk voor mijn huidige taken. De kern is dat je moet blijven anticiperen. Binnen het Verbond van Verzekeraars houdt de Commissie Financieel Economische Zaken (FEZ) zich bezig met economische en financiële vraagstukken. De zes grootste Nederlandse verzekeringsmaatschappijen en enkele middelgrote verzekeraars zijn daarin vertegenwoordigd en momenteel treed ik op als voorzitter.

Onderwerpen die voor alle verzekeraars relevant zijn, bespreek ik als voorzitter één keer per jaar met de sector Verzekeringen en Pensioenen van de Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants (NBA). Natuurlijk overleg ik ook geregeld met de externe accountant van Achmea. En tot slot haal altijd trouw mijn PE-punten om mijn RA-titel in ere te houden. De titel wil ik graag behouden; ik heb er immers jaren voor gestudeerd en het is een mooie titel!

Wat vindt u van de opleiding tot RA?
RA is een prachtige opleiding. Een economie opleiding met daarna een accountancy studie is een ongelooflijk goede leerschool. Ik heb veel verschillende bedrijven van binnenuit gezien; van entertainment tot productie, van handel tot verzekeraars en banken. Iemand met zo’n opleiding denkt in de praktijk gemakkelijk in termen van waarde-creatie versus risico’s. Dat is een heel waardevolle aanpak. Wat zijn de belangrijkste waardedrijvers van dit bedrijf en waar zitten de belangrijkste risico’s? Het zit dan echt in je genen om op die manier na te denken en dat is op een CFO-positie natuurlijk heel zinvol. Ik had het niet willen missen. De opbouw, beginnen met accountancy en daar je opleiding doen, is gewoon ontzettend goed. Dat kan ik iedereen aanraden!

Voor het vakgebied denk ik wel dat het goed is om op te blijven letten bij de discussie tussen rule en principle based. De trend verschuift naar rule based. Als zich een probleem voordoet, wordt er eerst gekeken naar wat er in de regels staat. Dat is begrijpelijk, want mensen willen zoveel mogelijk zekerheid. En principal based kan natuurlijk ook lastig zijn, maar het is belangrijk om goed na te blijven denken over de ‘geest van de regulering’ en niet alleen te handelen naar de letter…. Het zou jammer zijn als de accountant alleen nog wordt gezien als ‘de IFRS-politie’.

Wat is het belangrijkste dat u heeft geleerd in de verschillende functies die u tijdens uw carrière heeft bekleed?
Zowel bij KPMG als bij Achmea heb ik geleerd, dat werken in een team vrijwel altijd tot het betere resultaat leidt. Ieder team kent zijn eigen dynamiek, maar de uitkomst van samenwerking is vrijwel altijd de beste. Het is ook zoals we werken in de Raad van Bestuur van Achmea. Gezamenlijk en collegiaal, met uiteraard ieder zijn eigen verantwoordelijkheid en aandachtsgebied.

Als coöperatief bedrijf zie ik die manier van werken op tal van plekken in de organisatie terug. Achmea staat middenin de samenleving en speelt met tal van verzekeringen een grote rol in het leven van miljoenen Nederlanders. We gaan vaak voor de lange termijn afspraken aan met onze klanten en willen deze natuurlijk nakomen. Het bewustzijn dat lange termijn continuïteit belangrijker is dan enkel de korte termijn, is bij Achmea sterk ontwikkeld. Dat zie ik terug in vrijwel alle producten en processen die voorbij komen.

“Ga een tijd in het buitenland werken!”

De snel veranderende wensen van klanten, is een tweede. Bij Achmea zijn we enkele jaren geleden een groot veranderprogramma gestart waarbij de vernieuwing van onze dienstverlening centraal staat. Innovatie in hoog tempo en meer klantgerichtheid zijn daarbij twee belangrijke pijlers. De rol van verzekeraars verandert. We zijn er steeds vaker voor onze klanten ook met advies en preventie. Met onze kennis helpen we onze klanten. Wij zijn actief betrokken bij vraagstukken rond zorg, mobiliteit, wonen en financiële zekerheid. Verzekeringsoplossingen faciliteren de economie. Samen delen we de risico’s die je als individu niet kunt dragen. Door risico’s af te dekken, maak je jezelf – als individu of als bedrijf – toekomstbestendig. Innovatie zal centraal blijven staan in onze strategie en bedrijfsvoering.

Dat betekent ook dat er ruimte moet zijn voor nieuwe ideeën, bijvoorbeeld van nieuwe collega’s. Het is belangrijk, dat de ruimte er is voor iemand die wat trapjes lager in de formele hiërarchie staat. Hij of zij moet ook een bijdrage kunnen leveren. Ik probeer dat als CFO ook actief uit te dragen. Je hebt verschillende mensen met verschillende invalshoeken nodig om tot een goed product te komen. Of dat nou advies is, of implementatie van een beleggingsplan, dat maakt eigenlijk niet zoveel uit.

Een trend die de afgelopen jaren te zien is bij accountantskantoren is de groei van de ‘consultancy-tak’. Hoe heeft u dit ervaren tijdens uw tijd bij KPMG en denkt u dat dit in de toekomst alleen maar meer zal toenemen, of dat we nu wel op de top zitten?
Voor een accountantskantoor is het vooral belangrijk om een goed gebalanceerde portefeuille te hebben. Als je tachtig procent audit klanten hebt en twintig procent advies klanten, weet je dat je na tien jaar tachtig procent van je klanten hebt verloren door de verplichte accountantsroulatie. Dat is niet goed voor de lange termijn continuïteit van een bedrijf. Het is dus belangrijk om na de te denken over wat een goede balans is tussen beide activiteiten. Een accountantskantoor kan eigenlijk niet zonder een advieskantoor. Er zijn zoveel vraagstukken waar specialisten voor nodig zijn in het kader van de controle; dat kun je als generalist niet allemaal doen. Je moet een kantoor hebben dat beide kwaliteiten verenigd.

Wat zou u als advies aan accountancy studenten van nu willen meegeven?
De wereld wordt steeds internationaler. Buitenland-ervaring is heel waardevol. Dat begint bijvoorbeeld met het spreken van meerdere talen. Daarnaast is het goed om andere culturen echt te leren begrijpen. Duitsers verschillen op onderdelen net zo van ons Nederlanders als Japanners dat doen. En Amerikanen lijken op het eerste gezicht heel open en noemen bijvoorbeeld iedereen bij de voornaam. Maar als maatschappij kunnen ze toch zeer hiërarchisch zijn. Juist in de Amerikaanse cultuur is het nodig om goed tussen de regels door te lezen om te weten wat er nu echt wordt bedoeld. Door een tijd in het buitenland te werken, leer je een andere cultuur waarderen. Een andere cultuur is niet goed of fout, maar in ieder geval anders. Als je dat punt hebt bereikt, heeft je buitenland-ervaring zeker effect gehad. Dus: ga een tijd in het buitenland werken!

Wil je meer weten over werken bij Achmea? Lees dan dit artikel van Lieke Winkler, Performance Analyst bij Achmea. 

KADER
Achmea is naar premieomzet gemeten de grootste verzekeraar van Nederland. Het bedrijf is het moederbedrijf van verzekeraars als Centraal Beheer, Zilveren Kruis, Interpolis, FBTO, Avéro en Inshared en heeft circa tien miljoen klanten in Nederland. Internationaal is Achmea actief in vijf landen, waaronder Griekenland, Turkije, Slowakije, Ierland en Australië. Het bedrijf heeft een coöperatieve identiteit en heeft voor circa 10 miljard euro aan obligaties genoteerd aan diverse internationale effectenbeurzen.

Achmea is in Nederland marktleider op het gebied van schadeverzekeringen, waaronder auto- en inboedelverzekeringen, en zorgverzekeringen. Ook biedt Achmea inkomensverzekeringen en met het Centraal Beheer APF ‘een goed inkomen voor later’. De vermogensbeheerder Achmea Investment Management heeft voor 100 miljard aan assets under management. Via onder meer Centraal Beheer en Woonfonds biedt Achmea hypotheken.

De aandelen van Achmea zijn voor circa twee derde in handen van de Vereniging Achmea, de vereniging van klantleden van Achmea. De Vereniging Achmea heeft tot doel het waarborgen van de continuïteit van Achmea en het behartigen van de collectieve belangen van klantleden.

reacties