Campus Life: Een stage tijdens je bachelor?

In ‘ campus life’ legt de Faces Committee studenten een interessante en belangrijke kwestie voor. Ze hebben studenten gevraagd naar hun mening wat betreft een stage tijdens je bachelor.  Op dit moment kun je tijdens een universitaire bachelor kiezen om een deel van je studieperiode in het buitenland te volgen of om een minor te doen aan het begin van je derde jaar. Je kunt, in tegenstelling tot de meeste HBO-opleidingen, geen stage volgen als deel van je opleiding.

De volgende vraagstellingen zijn voorgelegd: Zou het studieprogramma van een universitaire bachelor ook een stage moeten bevatten? Zo ja, zou dit als alternatief voor een exchange / minor aangeboden moeten worden? Zouden hier studiepunten tegenover moeten staan?

Rutger, 23 jaar, Postmaster
Een universitaire bachelor opleiding is academisch en theoretisch ingesteld. Op basis daarvan zou een stage niet de meest logische keuze zijn, maar persoonlijk denk ik dat een student aan de UvT zeker de mogelijkheid moet hebben om zelf een keuze te maken. Op dit moment kan er gekozen worden voor een minor of exchange, dus ik vind dat een stage ook zeker tot de mogelijkheden moet behoren, omdat dit de aansluiting met de arbeidsmarkt bevordert en studenten kunnen zich hiermee nog meer onderscheiden.

Melissa, 21 jaar, Bestuursjaar Asset | Accounting & Finance
Praktijkervaring is heel belangrijk en een stage is daar ideaal voor. Theorie is belangrijk, maar uiteindelijk gaat het erom dat je de vertaalslag naar de praktijk kunt maken. Ik denk wel dat het goed zou zijn als dit een onderdeel van het programma wordt, eventueel in plaats van een minor. Stage in buitenland zou ook een optie moeten zijn. Buitenlandervaring blijft ook belangrijk voor persoonlijke ontwikkeling.

Luc, 20 jaar, tweedejaars BSc
Ik zou het wel goed vinden als dit erin komt, want dat maakt het wat praktischer. Wel moet er dan ook een soort van wetenschappelijke opdracht aan verbonden worden (onderzoek) zodat het wel een wetenschappelijk/universitaire opleiding blijft. Echter weet ik niet of het bij elke opleiding ter vervanging van minor/buitenland kan want dan moet het wel echt een goede stage zijn. Anders zouden het studiepunten bovenop de 180 ECTS zijn, zoals het nu ook is als je deficiëntievakken haalt voor post-master accountancy. Dus dan doe je 3,5 jaar over je bachelor. Dat je er studiepunten voor krijgt vind ik goed, want dan wordt het ook meer aangemoedigd.

Nena, 22 jaar, MSc
Eens, zeker bij een opleiding als bedrijfseconomie kan een stage heel nuttig zijn, ook wanneer je wetenschappelijk onderwijs volgt. Uiteindelijk komt het grof van de studenten namelijk in het bedrijfsleven terecht en dan is het naar mijn mening een voordeel wanneer je stage hebt gelopen. Een stage kan ervoor zorgen dat de opleiding en het bedrijfsleven beter op elkaar aansluiten. Ik ben het niet geheel eens met dat de stage dan een alternatief moet zijn voor een exchange of minor, aangezien deze opties ook heel waardevol zijn. Ik zie een stage meer als een toevoeging / verbetering van de bachelor dan een vervanging voor een bestaand onderdeel.

Gijs, 22 jaar, MSc
Sowieso geen verplichte stage, dat haalt het hele idee van ‘ervaring opdoen’ naar beneden. Op het hbo zijn de stages waarschijnlijk van een lager niveau en een groot deel doet het ‘omdat het verplicht is’. Wat ik wel vind, is dat er meer ruimte moet zijn vanuit bedrijven om stage te lopen, omdat je nu vaak tegelijkertijd ingeschreven moet staan bij een onderwijsinstelling, wat al gauw 1000 euro aan onnodige kosten met zich meebrengt.

Anoniem, 22 jaar, MSc
Ja, als er gezorgd wordt dat deze van hoge kwaliteit is. Eventuele studiepunten zouden moeten afhangen van de tijd die in de stage wordt gestoken, en de eventuele opdracht die hier vanuit de universiteit aanhangt. Een stage op de universiteit zou zich in kwaliteit, maar vooral in opdracht, van een HBO moeten kunnen onderscheiden. Dit, om te voorkomen dat het verschil tussen HBO en universiteit te veel/ver verkleind wordt. Daarentegen moet een Exchange wel meer aangeprezen worden dan een stage (of minor). En moet de stage een maximaal aantal ECTS vertegenwoordigen. Bv. 12 ECTS maximaal, als een student dan alsnog kiest voor een fulltime stage, is dit zijn/haar eigen keuze, maar zal dan niet beloond worden in ECTS voor een aantal van de uren. Al met al zou ik voor een stage mogelijkheid zijn, maar moet men er wel rekening mee houden dat een universiteit staat voor een relatief erg theoretische manier van opleiden. Een te grote (in ECTS) stage past niet in dit beeld. Maar kan er wel toe leiden dat een student meer informatie weet te verkrijgen over een bepaald vakgebied, en dus een betere keuze in/voor zijn/haar master kan maken.

reacties