Accounting Insight 2018: Improvements in Accountancy

Op 21 november vond Accounting Insight 2018 plaats, een interactief symposium waarin er wordt gedebatteerd over verschillende accountancy gerelateerde onderwerpen door een gevarieerd sprekerspanel. Door middel van dit evenement proberen we een brug te slaan tussen de academische colleges op Tilburg University en het veranderende en bekritiseerde accountantsberoep.

Sinds februari zijn wij als commissie druk bezig geweest met het organiseren van Accounting Insight. Vrij snel werd het duidelijk dat we het concept zouden veranderen. Waar voorgaande jaren de stellingen werden besproken door het sprekerspanel, zijn er dit jaar door middel van één tegen één debatten verschillende visies op de stellingen belicht. Zo vormden er aantrekkelijkere discussies waarbij er ruimte was voor het publiek om anoniem vragen in te zenden. Daarna hebben we een geschikt onderwerp gekozen en op basis daarvan hebben we geschikte sprekers gezocht. Het onderwerp ‘Improvements in Accountancy’ was gevormd door verschillende actuele thema’s die gericht waren op het verbeteren van het beroep. Het vinden van geschikte sprekers verliep niet altijd even soepel omdat het evenement op dezelfde dag was gepland als de NBA accountantsdag. Toch zijn we, ook na een afmelding wegens ziekte van Patrick Olde Scholtenhuis op de dag van het evenement, tot een interessant sprekerspanel gekomen. Tegelijkertijd hebben we een mooie locatie vastgelegd, contact onderhouden met de partners, de bundel gedesignd en promotiemateriaal gemaakt.

Spoedig was het 21 november. Eerst kwamen de partners van het evenement binnen om de standjes klaar te maken, daarna volgden de participanten. De avond werd geleid door professioneel dagvoorzitter Margreeth Kloppenburg, die tevens ook de stellingen introduceerde. Over deze stellingen werd gedebatteerd door Robin Litjens (docent Tilburg University), Wytse van der Molen (directielid PwC), Marion Denis (externe accountant WVDB), Arjan Hassing (partner 3Angles) en Barbara Majoor (AFM).

Het eerste onderwerp van de avond was gericht op de toekomst van de IT-auditor. Arjan Hassing en Robin Litjens debatteerden over deze stelling. De insteek van de stelling was dat er steeds meer gebruik gemaakt wordt van IT-systemen en dat daarom de RE-accountant de rol van de RA-accountant zou kunnen overnemen.

Na deze stelling volgde een debat over de huidige manier van toetsen door de AFM. Wytse van der Molen en Barbara Majoor bespraken deze stelling. De stelling kwam voort uit tegenstrijdige bevindingen over audit quality van de Nederlandse toezichthouder (AFM) en zijn Engelse evenknie (FRC). Velen zijn van mening dat de manier van toetsen niet leidend zou mogen zijn voor de bevinding van de mate van audit quality.

Vervolgens werd het verdienmodel van accountantskantoren besproken door Arjan Hassing en Barbara Majoor. Verschillende beloningsstructuren werden besproken. Wat zouden de gevolgen zijn van een structuur waarbij alle accountants betaald worden uit een gezamenlijke pot?

“Onlangs was het veel in het nieuws dat de jonge accountants de werkdruk te hoog vinden”

Ook kwam de work-life balance ter sprake. Onlangs was het veel in het nieuws dat de jonge accountants de werkdruk te hoog vinden. Dit zou komen door de toegenomen regeldruk, personeelstekorten en te strakke planningen. Tijdens het symposium kwamen verschillende oplossingen aan bod.

Ten slotte werd er gediscussieerd over het audit-only model. Dit model wordt vaak aangehaald als een manier om de audit quality te verhogen. Echter heeft elk model zo zijn voor en nadelen, ook het huidige model. Om deze voor en nadelen goed in kaart te brengen is meer wetenschappelijk onderzoek nodig.

Nadat het publiek getrakteerd was op verrassende inzichten was er de gelegenheid om aan te sluiten bij de afsluitende borrel. Al met al kunnen we terugkijken op een geslaagde avond. Deze avond zou niet mogelijk zijn geweest zonder onze partners, die ik via deze weg nogmaals wil bedanken! Ook wil ik nogmaals de sprekers en de dagvoorzitter hartelijk danken. Ook zou ik een woord van dank willen uitspreken naar commissieleden Luc van den Hurk, Simone Snel, Wouter Janssen en onze coördinator Steven Stroo voor het mede-organiseren van dit evenement.

Ik hoop jullie volgend jaar te zien bij weer een nieuwe editie van Accounting Insight!

reacties