Maak jij het verschil?

Het accountantsberoep ondergaat een enorme verandering. Daarom heeft het beroep mensen nodig die in staat en bereid zijn om deel uit te maken van die verandering. Meer dan dat, we hebben mensen nodig die het aanjagen. En die mensen zijn jullie, de studenten van vandaag. Maar hoe maak je het verschil?

Eén van de leuke dingen aan het accountantsberoep is dat er een constante stroom van jonge, ambitieuze mensen is. Sommigen willen accountant blijven voor de rest van hun leven, anderen zijn geïnteresseerd in het beroep om zichzelf te ontwikkelen als finance specialist en om, nadat zij ervaring hebben opgedaan als accountant, controller, internal auditor of CFO te worden. Een wezenlijk deel van de werknemers in een accountantskantoor bestaat uit mensen met minder dan vijf jaar ervaring die vaak hun opleiding recentelijk hebben afgerond. Deze mensen brengen nieuwe ideeën, nieuwe vaardigheden en een nieuwe cultuur.

Accountantskantoren hebben hier niet altijd optimaal gebruik van gemaakt. In het verleden was de algemene aanpak om mensen aan te nemen die dezelfde achtergrond en vaardigheden hadden en om hen op een standaardwijze op te leiden en te trainen. Dit werkt goed wanneer naleving van een gedetailleerde set van stabiele standaarden het doel is. Audit teams die bestaan uit teamleden die op dezelfde manier opgeleid zijn en die bekend zijn met dezelfde standaarden kunnen hun doelen effectief en efficiënt bereiken.

Deze manier werkt echter niet goed in een veranderend beroep dat behoefte heeft aan nieuwe en meer diverse vaardigheden. Daarnaast leidt uniformiteit binnen een team ook in niet-veranderende omgevingen niet altijd tot de beste beslissingen. In het sector-rapport, In het publiek belang, worden het organiseren van tegenspraak binnen de organisatie en het ter discussie stellen van gewoontes genoemd als belangrijke aspecten om kwaliteit te realiseren. Een manier om dit te bereiken is vertaald in een sectormaatregel. De implementatie van een Raad van Commissarissen met externe leden wordt voorgesteld om te zorgen voor kritische vragen van mensen die wat verder van de organisatie af staan.

Maar de uitdaging moet ook van binnenuit komen, van jou. Door het aandragen van je ideeën binnen de organisatie en het ter discussie stellen van bestaande gewoontes. Accountantskantoren waarderen jouw bijdrage en toegevoegde waarde en een aantal accountantskantoren heeft een platform voor jonge professionals gecreëerd om hun input te geven. Maar input door middel van een dergelijk formele constructie is slechts een fractie van wat nodig is. De meest interessante en leuke discussies die ik heb in de praktijk zijn de discussies met mensen die vooraf hun huiswerk hebben gedaan en dus de discussie starten met een goed onderbouwde positie. Wanneer mensen daadwerkelijk een interactieve discussie kunnen voeren over het onderwerp, vanuit meerdere invalshoeken naar het probleem kunnen kijken en het initiële standpunt van anderen en van zichzelf ter discussie kunnen stellen. De mensen met wie ik dergelijke discussies heb, maken veel meer impact dan anderen die enkel om antwoord vragen. Zij zijn de mensen die de kwaliteit verbeteren en de verandering realiseren die we willen realiseren. Ik daag jou uit om een dergelijke discussie iedere dag te voeren.

Natuurlijk zou je studie je een goede basis moeten geven om te starten in het accountants vak. Na je studie heb je kennis van de basis van auditing, accounting, interne controle en van diverse andere relevante vakgebieden. Maar dat is slechts de basis en verbetering van de kwaliteit vereist continue investering in je kennis en vaardigheden. Het sector rapport wijdt daarom een hoofdstuk aan “Een cultuur waarin kwaliteitsverbetering de norm is” en stelt enkele maatregelen voor om dit te bereiken.

Nu, laat me je uitdagen. Is dit op dit moment onderdeel van jouw manier van denken? Streef je naar een zes tijdens je studie, of leg je de lat hoger? Lees je regelmatig accountant.nl om te begrijpen wat er op dit moment gebeurt in de sector? Heb je het sector-rapport gelezen? Heb je IFRS 15, de nieuwe standaard voor omzetverantwoording, afgelopen jaar gelezen? Ga je de nieuwe lease-standaard lezen deze maand? Wordt dit van je verwacht? Maakt het daadwerkelijk uit wat een ander van je verwacht? De vraag is of je wil investeren in het maken van een verschil.

En vertrouw op je sterke punten. De sector wordt steeds meer gedreven door technologie. Effectief gebruik van deze technologie is cruciaal in de audit van vandaag en zeker in de audit van de (nabije) toekomst. Jij bent opgegroeid met technologie en het gebruik ervan is voor jou meer een tweede natuur dan een aangepaste stijl die het is voor veel ervaren mensen in het beroep. Je kunt een verschil maken door de bestaande technologie te omarmen in de audit, je teamleden te helpen om er effectief gebruik van te maken en het te ontwikkelen tot een hoger niveau. Als je het echt wil, kan je het beroep op sleeptouw nemen naar het volgende, mooie, decennium. Kan het beroep op jou rekenen?

reacties