Lichtintensiteit als maat voor economische groei

Max Pepels

Doorgaans gebruiken economen het bruto binnenlands product (BBP), de geldwaarde van alle goederen en diensten die in een land worden geproduceerd, als indicator voor de omvang van een economie. Veranderingen in het BBP van het ene op het andere jaar weerspiegelen groei of krimp van een economie. Echter, in opkomende landen wordt het BBP vaak op een onvolledige wijze gemeten. Zo worden vaak veel activiteiten in de informele sector uitgevoerd en dus niet gemeten in het BBP, zijn prijzen volatiel waardoor het reële BBP moeilijk te bereken valt en ontbreekt het de overheid soms aan de benodigde middelen (zoals computersystemen en wetgeving) om het BBP correct te meten.

Een andere heel creatieve manier om de omvang en de groei van een economie te meten, is door te kijken naar de lichtintensiteit met nacht vanuit de ruimte. Dit licht wordt onder andere geproduceerd door lantaarnpalen, auto’s, huizen en fabrieken. Een hogere mate van lichtintensiteit betekent een hogere economische activiteit. Deze lichtintensiteit wordt door middel van satellieten vanuit de ruimte geobserveerd en vervolgens door onderzoekers per vierkante kilometer berekend. Uit onderzoek blijkt dat lichtintensiteit een goede proxy vormt voor het berekenen van economische activiteit en groei en veel vergelijking toont met het BBP.

1-wereld-zwartwit

“Satellieten vliegen maar liefst 14 keer per dag de aarde rond terwijl informatie over het BBP vaak alleen op kwartaalbasis beschikbaar is.”

Het gebruiken van lichtintensiteit brengt vele voordelen met zich mee. Het stelt economen in staat om economische activiteit in verschillende regio’s van een land te bestuderen, bijvoorbeeld per stad of provincie afzonderlijk. Daarnaast kan op deze manier ook gekeken worden naar economische groei in geografisch interessante regio’s. Denk hierbij bijvoorbeeld aan verschillen in groei in kustgebieden en in bergachtige gebieden. Tot slot is data over lichtintensiteit op een veel frequentere schaal beschikbaar. Satellieten vliegen maar liefst 14 keer per dag de aarde rond terwijl informatie over het BBP vaak alleen op kwartaalbasis beschikbaar is.

Een interessant en opvallend voorbeeld van grote verschillen in economische activiteit blijkt uit een vergelijking tussen Noord- en Zuid-Korea. Onderstaande afbeelding impliceert dat er geen of nauwelijks economische groei heeft plaatsgevonden in Noord-Korea terwijl Zuid-Korea een stuk welvarender is geworden gedurende de periode 1992-2008. De lichtintensiteit in beide landen laat dit maar al te duidelijk zien.

2008

 

Bron:

Henderson, J., Storeygard, A., & Weil, D. (2012). Measuring Economic Growth from Outer Space. American Economic Review, 102(2), 994-1028.

De afbeeldingen in dit artikel zijn afkomstig van: http://www.nyudri.org/aidwatcharchive/2011/01/cool-maps-measuring-growth-from-outer-space

reacties