Kunnen computer-algoritmes betrouwbaardere samenvattingen geven over een bedrijf dan managers? Lees meer over dit onderzoek in een artikel van het Departement Accountancy!