Interview met Patrick van Zwieten – Ambassadeur bij de NBA

For the English version, click here

Patrick van Zwieten is Senior Accountant bij BDO en daarnaast ook ambassadeur bij de NBA. In dit interview vertelt hij over zijn ervaringen in het accountantsberoep, het belang van de NBA en geeft hij zijn visie over de toekomst binnen Accountancy. 

Kun je iets over jezelf vertellen? 

Ik ben Patrick van Zwieten en ik ben inmiddels viereneenhalf jaar werkzaam binnen het vakgebied van Accountancy. Ik heb een hbo achtergrond, waarna ik vervolgens in deeltijd de master heb gevolgd aan de universiteit van Amsterdam. 

Binnen BDO werk ik op de Audit & Assurance afdeling waarbij ik voornamelijk klanten bedien uit het corperate segment.

Waarom heb je gekozen voor Accountancy?

Het is lastig de vergelijking te trekken tussen deze twee vakgebieden. Binnen de Audit & Assurance gaan wij in blokken van 5 tot 6 weken langs bij klanten voor de controle van hun jaarrekening. De ene week zit je bij een grote farmaceut en de volgende controle voer je uit bij een bank. Dit maakt het werk zeer divers en daarom leuk.

Wat zijn de grootste verschillen tussen Finance en Accountancy?

Als ik het vergelijk met de RA-controlepraktijk bij Accountancy hebben wij iedere vijf à  zes weken een project en gaan wij langs bij de klant. Dit betreft dan de controle van de jaarrekening en wij spreken binnen de organisatie met alle lagen van de werknemers. Dit maakt het heel divers en leuk, iets dat bij Finance minder van toepassing is. Daarnaast zie je ook veel verschillende bedrijven, afgelopen week zat ik bijvoorbeeld op kantoor van een farmaceut en volgende week ga ik langs bij een grote kledingretailer. 

Hoe ziet een gemiddelde werkweek van een accountant eruit?

Eigenlijk is elke week anders. Het varieert ook heel erg welke functie je hebt binnen in het kantoor. Als je net start, dan zal je vaak uitvoerend bezig zijn. Na een jaar of twee/drie, krijg je vaak al meer verantwoording en start je met het ondersteunen en begeleiden van starters. Naarmate je langer in het bedrijf werkzaam bent, mag je ook leiding geven aan de kleinere teams en als manager acteren, terwijl je bij de grotere klanten nog vooral de uitvoerende taak hebt. Dit zorgt voor een goede balans. Naast het ‘standaard’ werk bij BDO hebben we ook wel eens een padeltoernooi met kantoor. Dit zorgt ervoor dat wij ook buiten werkuren met elkaar afspreken en een goede band opbouwen met collega’s. 

Daarnaast speelt ons werk zich niet alleen af bij ons op kantoor, maar zitten we voornamelijk bij klanten op locatie. De jaarrekening controle bestaat uit twee delen: het interim deel en het jaareinde deel. Tijdens het interim deel gaan wij naar de klant toe om met name kennis te nemen over de klant en het proces van het bedrijf om daarbij risico’s te analyseren, maar ook om aanknopingspunten te zoeken voor onze controle. In het tweede deel, dat vaak start rond januari, gaan wij echt kijken naar de cijfers. Middels verschillende technieken controleren wij dan of de jaarrekening een getrouw beeld geeft.

Hoe is combinatie werk en studie bevallen voor jou?

In het begin vond ik dit best wel zwaar. Ik startte met fulltime werken en had daarnaast nog een deeltijd master die ik moest afronden. Met name in het eerste jaar was ik zoekende naar de juiste planning. Ik merkte wel dat ik naar verloop van tijd mijn draai kon vinden en het beter ging. Dit kwam ook omdat iedereen om mij heen hetzelfde traject doorliep, zowel mijn collega’s als mijn studiegenoten. Ook vanuit kantoor werd ik hierin goed geholpen, zo krijgen wij voor tentamens een extra dag vrij en kunnen wij om hulp vragen als wij een vak lastig vinden. 

Wat zijn de mogelijkheden na het behalen van je master Accountancy?

Ik denk dat er heel veel mogelijkheden zijn als je je diploma op zak hebt. In het traject van RA, zou je binnen kantoor uit kunnen groeien tot partner, maar daarnaast zie je ook dat iemand met een RA titel populair is in de business, je bent dan Accountant in Business (AIB). Hierbij kan je bij (middel) grote bedrijven terecht als financial controler op de finance afdeling of zelfs doorgroeien naar een positie als CFO. Buiten het accountancy vakgebied om, biedt het dus enorm veel mogelijkheden op de arbeidsmarkt. 

Kun je ons iets vertellen over NBA?

De NBA is de Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants. Er zijn tegenwoordig ruim 22.000 geregistreerde accountants in Nederland. Dit zijn zowel Registeraccountants (RA) als Accountant-administratieconsulenten (AA). Zij staan allemaal ingeschreven in het register van de NBA. Deze organisatie bevordert beroepsuitoefening van de accountant. Dit doen ze onder andere door het opstellen van gedragsregels, toetsen van kennis van de accountants en het geven van educatie. Aan het einde van de praktijkopleiding is er een slotexamen waarbij getoetst wordt of je in staat bent om als beginnend beroepsbeoefenaar te acteren. Echter, voordat het zover is dien je eerst je theoretische opleiding van Registeraccountant af te ronden alvorens je de praktijkopleiding tot Registeraccountant kunt afronden.

Wat is de rol van de NBA binnen het vakgebied van Accountancy?

De NBA speelt een grote rol. Het is de taak van de NBA om enerzijds ons te monitoren en te controleren of de kantoren aan de kwaliteitseisen voldoen. Maar daarnaast gaat de NBA bijvoorbeeld in gesprek met het ministerie voor het opstellen van een accountantsprotocol. De kantoren krijgen dan richtlijnen voorgelegd waarmee ze kunnen controleren of bijvoorbeeld de NOW-subsidie van afgelopen jaar wel terecht is verkregen. 

Wat houdt het NBA ambassadeurschap in?

Er is redelijk veel krapte op de arbeidsmarkt binnen Accountancy en middels het NBA ambassadeurschap willen ze al proberen om vanaf de middelbare school / de start van je studie een beter inzicht te geven in het beroep van accountant. Hier zijn zowel RA als AA accountants bij betrokken. Wij gaan langs bij middelbare scholen, hogescholen en universiteiten om middels challenges een cursus te geven en uit te leggen wat er allemaal bij komt kijken als je accountant bent. Het uiteindelijke doel is natuurlijk om mensen te enthousiasmeren om te kiezen voor de opleiding accountancy. 

Hoe ben je in aanraking gekomen met het NBA ambassadeurschap en waarom heb je hiervoor gekozen?

Ik werd gevraagd vanuit BDO en zoals ik al eerder aangaf, wist ik zelf eigenlijk ook niet helemaal wat Accountancy inhield en dit is de reden dat ik op dit moment zelf ook deelneem aan het NBA ambassadeurschap. Als ik het er met vrienden of kennissen over heb, dan hebben ze een bepaald beeld van de accountant. Dit is anders dan ik het ervaar en er komt zoveel meer bij  kijken dan enkel bezig zijn met cijfers achter je computer. Ik vind het erg zonde dat dit nog altijd door veel mensen wordt gedacht en daarom ben ik nu NBA-Ambassadeur. 

Wat is jouw visie op het accountantsberoep? 

Er wordt heel veel geschreven en benoemd over de kwaliteit binnen Accountancy, denk hierbij aan schandalen uit het verleden. Op dit moment is de NBA bezig met het opstellen van nieuwe richtlijnen en handvatten om dit te voorkomen in de toekomst, maar daarnaast hebben we ook nieuwe audittechnieken. We gaan veel meer naar het analyseren van data en big data en dit zal ons in de toekomst hopelijk helpen om zulke fouten te voorkomen. 

Waar zou er volgens jou in de toekomst nog meer aandacht aan kunnen worden besteed?

Een van de discussiepunten vandaag de dag is welke rol de accountant moet spelen binnen sustainability reporting. ik vind dat hier kaders voor moeten worden opgesteld tot waar de verantwoordelijkheid ligt bij de accountant. Is de accountant daarnaast wel deskundig genoeg om hier überhaupt iets van te vinden? Ik denk dat hier nog veel aandacht aan besteed kan worden in de toekomst. 

Heb je nog tips voor de studenten?

Een van de belangrijkste dingen die ik wil meegeven is dat het belangrijk is om vroeg te beginnen met oriënteren. Ga naar Inhousedagen, meeloopdagen en andere activiteiten om bedrijven te leren kennen. Doe dit ook vooral een keer buiten je huidige studiegebied om, zodat je je kennis kunt verbreden en je een goed gevoel krijgt bij je keuze. 

reacties