Working at WVDB Adviseurs Accountants

Ik ben Wouter van Brandenburg, 27 jaar, afkomstig uit de omgeving van Arnhem. Tijdens mijn studietraject ben ik in Tilburg gaan studeren en toch woon ik daar momenteel nog steeds met veel plezier. In Tilburg heb ik mijn master Accountancy gevolgd en daaropvolgend de Postmaster Accountancy. Hierna vertel ik meer over mijn studietraject, de keuze voor WVDB Adviseurs Accountants én mijn ervaringen in het vak.

Wat is je vooropleiding geweest?

Ik ben na het afronden van mijn VWO begonnen met bedrijfskunde aan de Radboud Universiteit in Nijmegen. Daar ben ik al snel doorgestroomd naar het traject bedrijfseconomie omdat ik merkte dat ik veel affiniteit met cijfers had, dit ging mij eenmaal gemakkelijk af. Doordat ik in aanraking kwam met accountantskantoren via Inhouse dagen en het bijwonen van het equivalent van de EBT in Nijmegen sprak het beroep van accountant mij aan. Al in het laatste jaar van de bachelor heb ik toen besloten om de master Accounting in Tilburg te gaan volgen vanwege de betere aansluiting met de Postmaster accountancy welke ik eveneens in Tilburg wilde gaan volgen.

Waarom heb je voor WVDB gekozen en hoe ben je met WVDB in contact gekomen?

Tijdens het schrijven van mijn masterscriptie ben ik actiever geworden om voor mijzelf de keuze voor een werkgever te gaan maken. Top of mind zijn natuurlijk de Big4 kantoren. Omdat mijn vader zelf ondernemer is wist ik van het bestaan van veel meer regionale en landelijke accountantskantoren. Ik heb daarom besloten om te solliciteren bij meerdere kantoren welke een duidelijke visie hadden van klanten welke zij graag bedienen. Zo ook bij WVDB Adviseurs Accountants, een kantoor dat zeer actief is in de driehoek “Eindhoven- ’s-Hertogenbosch-Tilburg”.

Ik ben in september 2013 begonnen bij WVDB. Wat voor mij doorslaggevend is geweest om te kiezen voor WVDB is de focus op het type klant die WVDB graag bediend en de wijze waarop WVDB dit doet. De focus van WVDB ligt op het (Brabantse) familiebedrijf. Zelf ben ik ook afkomstig uit een gezin met een kleine tot middelgrote onderneming en heb tijdens mijn studie altijd gewerkt in het midden- en kleinbedrijf. Dit sprak mij dus aan. Overigens betekent dit niet dat klanten van WVDB enkel uit familiebedrijven bestaan. Mijn klantenpakket is erg divers en omvat onder andere verschillende typologieën.

Sinds 2014 organiseert WVDB een evenement dat heet ‘The Challenge’. Tijdens deze dag krijg je een goed beeld hoe het is om bij WVDB te werken met collega’s van verschillende disciplines (notariaat, advocatuur, corporate finance). Het is dan ook aan te raden om hieraan deel te nemen. Veel studenten die deelnemen komen bij ons ook hun scriptie schrijven of stagelopen en krijgen via ‘The Challenge’ een goed beeld van onze organisatie.

Wat zijn de mogelijkheden bij WVDB?

Als je begint met werken dan komt er veel informatie op je af. Zeker als je van de universiteit vandaan komt waar een meewerkstage veelal geen onderdeel is van het behalen van je diploma. Het is zoeken naar de koppeling met de theoretische handvatten welke je hebt meegekregen tijdens je studie. Al snel ontwikkel je een voorkeur voor gebieden waarin je jezelf wilt gaan ontwikkelen. Vanwege de informele sfeer is er voldoende aandacht voor jou en wordt er rekening gehouden met je keuzes. Om een voorbeeld te geven: vanwege mijn affiniteit met IT (vanuit vroegere werkgevers) werk ik nauw samen met onze IT-auditors tijdens de interimcontroles bij klanten en ben ik betrokken bij data-analyse projecten binnen kantoor. Voor het volgen van de Postmaster wordt rekening met je planning gehouden en het belang van het behalen van je studie staat hoog in het vaandel.

Dit drukt zich onder andere uit in een verlofdag voorafgaand je tentamen verlof en er wordt tijd vrijgemaakt voor het schrijven van je scriptie. Voldoende tijd om je te kunnen voorbereiden op je studie tussen de drukke werkweken.

Kijk ook eens verder dan de Big4, want er is nog zoveel meer.”

Wat zijn jouw tips voor studenten die op het punt staan een keuze te maken voor een werkgever?

Mijn tip is om je goed te laten informeren naar de mogelijkheden binnen een organisatie, dus bezoek de events welke door de UvT en diverse accountantskantoren worden georganiseerd en kom in contact met medewerkers binnen een organisatie via bijvoorbeeld LinkedIn. Het staat iedereen ook vrij om mij, of een collega, direct via LinkedIn of een evenement als de EBT te benaderen. Stel de vragen die je hebt zodat je voor jezelf de beste keuze kunt maken. Kijk ook eens verder dan de Big4, want er is nog zoveel meer.

Waar ben ik, zijn wij, dagelijks mee bezig bij WVDB?

De dagelijkse gang van zaken is natuurlijk het werken aan de controleopdrachten in wekelijks wisselende teams. Bij WVDB werken veel professionele, gemotiveerde en ambitieuze mensen. Samen met je collega’s ontwikkel je een gedeelde verantwoordelijkheid en dit leidt tot een erg prettige sfeer waardoor iedereen optimaal kan bijdragen aan het bereiken van het einddoel.

Bij aanvang van de controle vindt altijd een ‘pre-audit meeting’ plaats. Onderdeel hiervan is de taakverdeling en de ruimte om betrokken te raken bij de invulling van de controlewerkzaamheden. Tijdens de interimcontrole krijg je bijvoorbeeld een proces/transactiestroom toegewezen welke je controleert. Daarnaast heb je veel contact met de klant en krijg je al snel eigen verantwoordelijkheden toegewezen. Omdat er veel aandacht is voor ontwikkeling en ‘training on the job’ is het ook onderdeel dat de seniorleden van het team de werkzaamheden van de minder ervaren teamleden reviewen. Wat ik hiermee probeer te illustreren is dat er meer dan voldoende ruimte is om jezelf te ontwikkelen en dat je hiermee geholpen wordt door de cultuur die wij met zijn allen hier creëren. Niet alleen binnen de controlepraktijk maar ook in de samenstelpraktijk.

Waar sta ik over enkele jaren (2-3jaar)?

Over enkele jaren ben ik nog werkzaam bij WVDB. Het zojuist geschetste beeld van WVDB en de ruimte voor ontwikkeling bieden voldoende kansen om door te groeien binnen de organisatie. Ik verwacht tegen die tijd mijn titel behaald te hebben.

 

reacties